1. prosince 2013

Milí bratři a sestry!

Dnes je první  adventní neděle a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

Budeme slavit večeři Páně ke které jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost,kteří touží po osobní účasti na Kristově milosti,děti jsou nyní v nedělní škole,aby se VP mohli také s rodiči zúčastnit.

Dnes se konají bohoslužby s VP ještě dopoledne v 10.°°hod,v Litobratřicích a ve 14hod.v Troskotovicích.

Advent začínáme již mnoho let Dárkováním. Akcí, při které dílem svých rukou chceme udělat radost na několik stran. Domácí budou mít dárečky, vzdálenější naši finanční podporu-získané prostředky jsou určeny pro adopci na dálku a pro Domov odpočinku ve stáří v Myslibořicích. Děkujeme všem, kteří věnovali svoje výrobky či produkty ze zahrádek . Sešlo se víc než tisíc dárků, jsme za ně vděčni.Po skončení bohoslužeb budou dárky odkryty, takže si je budete moci v klidu prohlédnout. Stejně tak můžete učinit i před zahájením programu od 14:30. Od 15 hod. začne dnešní charitativní odpoledne hudebními příspěvky s krátkými zprávami o účelu výtěžku z dárků. Všichni jste srdečně zváni!Velmi děkuji sestrám Ivě Ryšavé a Marii Počarovské za jejich velikou práci při aranžování dárků a také všem ostatním,kteří při tom pomáhali,nebo se jakýmkoli způsobem podíleli,nebo odpoledne budou podílet na úspěšném průběhu této akce.
V příštím týdnu se budou konat následující setkání:

-v pondělí se bude konat v 17.hod. biblická hodina v Bohuticích

-v úterý se v 19°° hodin na faře sejde staršovstvo ke své pravidelné poradě

-ve středu dopoledne se koná Medvídek, ve 13.15 nejmladší děvčata(předškolní a 1. třída) ,v 16.45 mají biblickou hodinu starší děti

-ve čtvrtek bude na faře v 9.30 biblická hodina dospělých,ve 14.45 se sejdou mladší děti a v 16.30 konfirmandky ke svému cvičení

-v pátek bude v 16hodin bude v Kruhu program Rodinného centra Medvídek-setkání dětí s Mikulášem , a od 18.30 zkouška zpěvu na faře

–  v sobotu se v 19.hod.koná schůzka mládeže

– příští neděli se budou konat pravidelné bohoslužby zde v kostele v 8.30hod.

-sbírka dnešní neděle je rozhodnutím konventu určena pro seniorátní diakonii Mirandie v Brumovicích,pokladnička-kostelíček je pro vaše zvláštní dary při VP na potřeby sboru a to na dárky pro děti z nedělní školy(tato mimořádná sbírka bude trvat tři adventní neděle).