6. prosince 2022

V úterý 6. prosince se konala pravidelná porada staršovstva. Kromě hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme věnovali pozornost přípravě vánočních bohoslužeb v Miroslavi i v diaspoře. Poděkovali jsme za přípravu Dárkování, pěkný průběh i vysoký výnos. K vybrané částce během odpoledne jsou připočteny také dary. Výsledná částka je tedy 44 670 Kč, za vše velmi děkujme.