16. července 2023 

6. neděle po sv. Trojici 

-přivítání (zejména bratra faráře Jiřího Šimsu) 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-bratr farář David Sedláček má dovolenou 

Ve Vedrovicích zemřela ve věku 96 let členka našeho sboru sestra Drahomíra Krbálková. pohřební rozloučení se bude konat ve středu 19. července 2023 ve 14.00 v modlitebně v Bohuticích.

Minulou neděli jsme v Miroslavi a v Bohuticích vykonali sbírku Solidarity sborů, celkem jsme vybrali 4 692 Kč. Děkujeme vám za vaši štědrost. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Léto pokračuje, proto je sborový život v týdne omezen. Ve středu 19. července v 9.00 je setkání RC Medvídek. Sejdeme se opět až v neděli 23. července 2023 v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

V Kruhu je připraveno občerstvení, zveme vás k setkání s možností pohovořit si s bratrem farářem Jiřím Šimsou.

Nyní sestra Daniela Bednaříková doplní ohlášky a vyřídí pozdravy ze Spremberka.  

2. července 2023

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

            Začaly letní prázdniny, také ve sboru bude prázdninový provoz bez některých pravidelných aktivit.

            V tomto týdnu, 6. července, si připomínáme 608. výročí upálení Mistra Jana Husa. Také ve středu 5. července je státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na nástěnce před kostelem visí pozvánka na přednášku Dr. Pavla Keřkovského O Janu Husovi, která se koná 6. 7. v 18hod. v kostele v Kralicích.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Za týden 9. července 2023 vykonáme sbírku Solidarity sborů. Děkujeme, že na budete pamatovat. Tato sbírka pomáhá těm sborům, které se ocitnou v kritické situací a nemohou dostát svým finančním povinnostem, jako je personální fond nebo repartice.

            Přijměte pozvání k posezení a rozhovoru při kávě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích.

18. června 2023

druhá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby v modlitebně v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Před týdnem jsme si při krásném varhanním koncertu připomněli také 60. výročí postavení našich varhan. Bylo to krásné hudební odpoledne, děkujeme všem, kdo přispěli jak k pohoštění, tak k přátelské atmosféře. Naši hosté za vše děkují, a ještě jednou celý sbor zdraví.

Děkujeme všem vám, kdo jste mohli poskytnout nábytek k vybavení sborového bytu a také bratřím, kteří vše v pátek svezli a do bytu vynesli.

Týden ve sboru

středa                               9.00                                   RC Medvídek

20.00                                kroužek učitelů NŠ

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

pátek                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

16.00                                setkání ve sborové zahradě

Ve středu 21. června jedou sestry seniorky a přátelé na výlet do Sudic, kde navštíví základní školu, která je součástí Evangelické akademie a potom také evangelický sbor v Boskovicích. Odjezd je plánován na 8.30 z autobusového nádraží v Miroslavi, návrat odpoledne po 16.00 hodin.

Dnes se ve Veselí koná seniorátní setkání Jeronymovy jednoty. Náš sbor zastupuje bratr Vlastimil Fér.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete nejen sbírkami a salárem, ale také na modlitbách.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.

11. června 2023

první neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme ….

Bratr farář vykonává seniorátní povinnosti v Brně

Čtené bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

            Dnes se v našem kostele uskuteční varhanní koncert, který je součástí Brněnského varhanního festivalu. Skladby klasických i současných skladatelů zahraje Tomáš Jeřábek a Hana Bartošová a v jejich doprovodu zazpívají Zuzana Jeřábková a Naďa Bláhová, začátek koncertu je v 17. 00 hodin.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

Přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru.

Vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023.

Souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny.

Potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého.

Jednáme o možnosti pronajmout nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie.

Týden ve sboru:

středa               9.00                    RC Medvídek

13.00                 sestry seniorky zvou ke společné návštěvě výstav na zámku       

16.00                 biblická hodina dětí

čtvrtek             9.30                    biblická hodina pro dospělé

pátek                 9.00                    Medvídkova knihovnička

16.00                 setkání všech generací ve sborové zahradě

Vyřizuji srdečné pozdravy od sestry Míly Konvalinkové, je spokojená a často vzpomíná na miroslavský sbor.

Dostali jsme do sboru pozvánky na slavnostní bohoslužby ,které pořádá Evangelická akademie v Brně. Bohoslužby vede školní kaplanka Marta Žídková Podrobnosti na nástěnce před kostelem.

Už teď před prázdninami upozorňuji na konání seniorátní neděle 24.9. v Kloboukách u Brna. Zapište si,prosím toto datum do svých diářů. Prozatimní plakát je také na nástěnce před kostelem. Podrobný program bude včas oznámen.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v             modlitebně v Moravském Krumlově.  Pozvání na kávu.

6. června 2023

V úterý 6. 6. se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru 

-vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023 

-souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny 

-potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého 

-jednáme o možnosti pronajat nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie 

29. května 2023

Pondělí svatodušní

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér 

-Připomínám, že tento pátek je Noc kostelů s koncertem v 18.00 a s posezením v zahradě. Prosím sdělte po bohoslužbách sestře Jarce Šimšové, kdo je ochoten něco malého sladkého či slaného připravit, chléb, opékání a nápoje zajistíme.   

-Sestry seniorky připravují na středu 19. června 2023 výlet do Sudic na návštěvu nově otevřené základní školy Evangelické akademie. Zveme k cestě i další zájemce bez ohledu na věk. Je zamluvený malý autobus o 16 místech. Nejpozději tento pátek musím potvrdit, zda pojedeme. Prosím proto, abyste se co nejdříve u mě přihlásili. 

Vyřizuji všem pozvání do katolického kostela od pana faráře Pavla Merty. Tuto středu v 17.00 bude farníkům z Kyjovska předána putovní soška Panny Marie Fatimské a současně je možno zhlédnout sošku Pražského Jezulátka, kterou si miroslavská farnost pořídila.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Svatodušní neděle 28. května 2023

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

Bohoslužby s vysluhováním VP jsou v 10.00 v Bohuticích

            Při dnešních svátečních bohoslužbách byl pokřtěn Nikolas Němec z Vémyslic, jemu i celé rodině přejeme vzájemnou radost a Boží požehnání na každý den.

            Zítra, na Svatodušní pondělí se sejdeme na bohoslužbách v 18.00 hodin.

            Včera skončilo 1. zasedání 36. synodu naší církve, které se konalo od 25. května v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Výsledky všech jednání se jistě časem dovíme.

Týden ve sboru

úterý                  9.00                    setkání maminek a dětí s farářem na faře nebo venku podle počasí

středa               9.00                    RC Medvídek

16.00                 biblická hodina dětí

čtvrtek             9.30                    biblická hodina pro dospělé

17.30                 konfirmandi

            V pátek 2. června je Noc kostelů. Srdečně vás zveme na koncert kapely Ležíš, v níž hrají většinou známí mladí brněnští evangelíci. Koncert začíná v 18.00 hodin. Po něm jsme všichni zváni na posezení ve sborové zahradě nejen k povídání, vzájemnému sdílení, k opékání apod. Bude také možnost zahrát si ping-pong. Přijměte prosím toto pozvání a pozvěte i svoji rodinu a přátele.

            Noc kostelů se uskuteční také v naší modlitebně v Moravském Krumlově, a to od 17.00 do 19.00 hodin. Moravskokrumlovský evangelický kostel nese název Blahoslavův sbor. Protože je letos 500. výročí narození Jana Blahoslava, který v MK zemřel, chceme otevřením kostelíka toto výročí také připomenout.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Diakonii naší církve, podpoříme budované středisko Diakonie Pomněnka v Novém Městě na Moravě. Více informací najdete na nástěnce.

            Do pokladničky-kostelíčka můžete dnes naposledy vložit svůj Dar pro JJ, vaše příspěvky přijímá také bratr pokladník proti potvrzení, nebo jej můžete poslat na účet sboru s označením JJ. Máte-li zájem o odečet daru při zdanění, sdělte to sestře Heleně Drastíkové. Děkujeme vám za vše.

Na bohoslužbách se sejdeme, zítra v 18.00, a dá-li Pán, také za týden v 8. 30 v našem kostele, kázáním poslouží sestra farářka Marta Sedláčková.

2. května 2023

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme informaci, že o křest syna požádal bratr Tomáš Němec s manželkou, křest se uskuteční o Svatodušní neděli v Miroslavi, rozhovory bratra faráře s rodiči probíhají 

-rozhodli jsme, že jako každoročně bude v květnu probíhat sbírka darů JJ, a to do pokladničky-kostelíčka, popř. proti potvrzení u bratra pokladníka, nebo na účet sboru s označení JJ (Jeronýmova jednota), děkujeme, že se k této celocírkevní sbírce připojíte 

-díky vaší obětavosti, které si velmi vážíme, mohla být v termínu zaplacena polovina personálního fondu, v této souvislosti také velmi děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení sborového hospodaření 

-v letošním roce v létě uplyne 60 let od postavení varhan. Rozhodli jsme, že si výročí připomene při varhanním koncertu, který je plánován na 11. června. Pokud máte nějaké fotografie, popřípadě vzpomínky, sdělte to členům staršovstva, plánujeme připomínku také nástěnkou. 

-bratr farář vykoná pastorační návštěvy u sester Marty Kulajtové, Jany Dostálové, Maryšky Ďurkové 

-jednou ze služeb sboru je také dveřnictví, kdo by byl ochoten zapojit se, ohlaste se sestře Janě Sterzikové, děkujeme 

-pokud to počasí dovolí, rádi bychom se opět setkávali v pátek odpoledne ve sborové zahradě s možností opékání, rozhovorů a her. Setkání bylo v minulém roce vítanou příležitostí k neformálnímu setkávání napříč generacemi, všichni jste zváni. 

-informujeme, že sborový byt je stále volný, chceme ho znovu pronajmout prostřednictvím realitní kanceláře, přesto pokud byste o někom věděli, kdo byt hledá, ozvěte se bratru faráři nebo sestře kurátorce