1. května 2022

Jarní školka mládeže Brněnského seniorátu

-přivítání (také mládeže)

-bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi, děkujeme za kazatelskou službu sestře farářce Ivě Květonové a našemu bratru faráři

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-sborový Den Země s koncertem pěveckých sborů minulou neděli se velmi vydařil, děkujeme všem za veškerou pomoc i vytvoření příjemné aktivní atmosféry

-Opět jsme dostali smutnou zprávu, zemřela sestra Milada Pecinová, kterou mnozí z vás znali zejména z Blažkova. Parte je na nástěnce. Pokud byste si chtěli vzít parte domů, obraťte se na Liu Ryšavou, u ní se také můžete připojit podpisem do kondolenčního dopisu.

Na nástěnce je také informace o sbírce ošacení a potřeb do domácnosti.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   setkání maminek s farářem

19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                                                              9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

20.00                                Kroužek učitelů NŠ (?)

čtvrtek                                            17.00                                konfirmandi

pátek                                                9.00                                   Medvídkova kavárnička

Jako každý květen i letos je vyhlášena celocírkevní sbírka darů Jeronymovy jednoty. Dary můžete vkládat do pokladničky kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám.

Zveme vás k setkání u kávy.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

24. dubna 2022

Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Sborový den

-přivítání a pozvání k celodennímu programu

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří přispívají svou pomocí k přípravě i průběhu sborového dne

Týden ve sboru

Středa                              9.00                                                                   RC Medvídek

16.00                                                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                                                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                                                   Medvídkova kavárnička

V pátek byl hostem v RC Medvídek Ivan Ryšavý, farář a psycholog, Přátelské setkání s ním bylo velmi zajímavé a přínosné.

Návštěva Spremberka poslední víkend v červnu se blíží. Prosíme vás, kdo o cestě uvažujete, abyste se dnes už zapsali, abychom mohli našim hostitelům sdělit více o našich záměrech.

Dnes slaví Velikonoce naši ukrajinští přátelé, mysleme na ně s porozuměním.

Dnešní program:

 • zveme na kávu
 • od 10:30 společný program pro celý sbor – Zázraky přírody
 • 12:00 oběd
 • 13:30 program pro dospělé
  • Rok včelaře  – Daniel Brožek
  • Nové knihy z Portálu – Erik Schwarzbach 
 • 13:30 program pro děti
  • Hmyzí domečky a ptačí budky
 • 16:00 Koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a ze Znojma

Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden, od pátečního podvečera do neděle dopoledne, bude v našem sboru jarní školka mládeže Brněnského seniorátu. Děkujeme vám, kdo jste již přislíbili pomoc s pohoštěním. Pokud by ještě někdo chtěl nějak přispět, ohlaste to prosím sestře Jarmile Šimšové. Program školky najdete na nástěnce.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

Včera na Velikonoční neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která je určena pro sbor v Chrástu u Plzně (více najdete v letáčku JJ). Vybrali jsme 8438,00Kč, děkujeme vám.

Během týdne se konají pravidelná setkání dětí, v úterý kroužek učitelů NŠ, RC Medvídek i seniorky.

Jak už bylo ohlášeno v pátek odpoledne bude hostem RC psycholog a farář Ivan Ryšavý, pozvánka je na nástěnce, je možno se zúčastnit.

V neděli bude sborový den s celodenním programem pro děti i dospělé a s koncertem pěveckého sboru z Francie a ze Znojma. Na společný oběd se můžete ještě přihlásit.  Velmi uvítáme, zapojíte-li se do občerstvení sladkého i slaného, hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Po svátcích se bude sestavovat nový rozpis na další období a prosím ty z vás, kdo si nepřejete být napsaní na služby, řekněte to sestře Janě Sterzikové.

Stejně tak, kdo chcete jezdit jako doprovod s br.farářem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete.

V neděli se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách a jsme zváni na programy sborové neděle.

Velikonoční neděle 17. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční neděli 17. dubna 2022 

-přivítání 

-bohoslužby s VP jsou také v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem  

středa 8.30 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Mimořádné události 

V pátek 22. dubna se uskuteční přednáška Ivana Ryšavého, faráře ČCE a psychologa na téma Prevence rizikových jevů v rodině. Přednášku pořádá RC Medvídek za podpory Jihomoravského kraje. Více podrobností na nástěnce. Sejdeme se v Kruhu, je možno zúčastnit se. 

V neděli 24. dubna bude sborová neděle s celodenním programem pro děti i dospělé. Ještě je možno přihlásit ke společnému obědu. Odpoledne bude v kostele koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Na celou neděli, popřípadě jednotlivé části, jak si je vyberete z programu, jste všichni srdečně zváni. 

O víkendu 29. dubna až 1. května se v našem sboru sejde mládež brněnského seniorátu na jarní školce. Jsme rádi, že jsme jim mohli vyjít vstříc. Školka byla plánována do Klobouk, v místech, kde se měla konat jsou však ubytovány ženy a děti z Ukrajiny. Mládež si vše zajišťuje sama, sbor bude zatížen minimálně. 

Na sborový den i na školku budeme vděčni za buchty i pomazánky, hlaste se prosím u sestry Jarmily Šimšové, děkujeme vám. 

Dnešní sbírka je celocírkevní, jde o Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Každoročně tak pomáháme sborům při opravách sborových budov. Letošní HDL je věnován FS ČCE Chrást u Plzně na projekt Útočiště. Jde o přístavbu fary, která bude sloužit jako azyl, pro setkávání, ztišení a další pomoc potřebným v nouzi. Podrobnější informace najdete v letáčku JJ, který si můžete vzít při vycházení.  

Po bohoslužbách je jako každou neděli připraveno posezení v Kruhu s občerstvením. Děkujeme za přípravu. 

Zítra, v Pondělí velikonoční, se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, všichni jsme srdečně zváni. 

15. dubna 2022 Velký pátek

-přivítání 

-na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-v 10.00 jsou bohoslužby s vysluhováním VP v Bohuticích 

Dostali jsme dvě oznámení o úmrtí: 

V Brně zemřel bratr Ladislav Hájek, otec Ivy Ryšavé. Rozloučení v Blahoslavově domě v Brně bude na Velikonoční pondělí. Celé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast, pevnou naději a Boží laskavé vedení. 

 Z Českých Budějovic jsme dostali zprávu o úmrtí Pavla Ryšavého, syna Jaroslava Ryšavého a Stanislavy Součkové, rodina se s ním rozloučí v úterý. Také na ně myslíme a přejeme jim Boží pokoj.  

Připomínáme všem, že týden po Velikonocích na neděli 24. dubna připravujeme sborovou neděli s programem pro děti i dospělé. Součástí sborového dne je odpoledne v 16.00 koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák ze Znojma. Podrobnosti najdete na nástěnce. Zveme vás ke společnému obědu a prosíme, abyste se zapsali. 

Po bohoslužbách zveme děti do zahrady, kde budou mít velikonoční program, ostatní zveme do Kruhu k rozhovoru a ke kávě. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme. 

Sbírka na Velikonoční neděli je celocírkevní na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Děkujeme vám za podporu. 

 Sejdeme se, dá-li Pán, v na Velikonoční neděli v 8.30, bude vysluhována VP. 

10. dubna 2022

Květná neděle

přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším i vám, kdo dnes pojedete s bratrem farářem do Bohutic, kde jsou bohoslužby v 10.00

V pátek jsme při pohřebním shromáždění poděkovali za život zesnulého pana Zdeňka Kotrnce a vyprosili jsme požehnání a sílu do dalších dnů jeho rodině.Posloužil br.fr. Ondřej Titěra.

Dnešní nedělí začíná Velikonoční týden:

Zveme vás na Sederovou večeři na Zelený čtvrtek v 16.30 v Kruhu. Pokud se chcete zúčastnit, prosím zapište se na nástěnce.

Na Velký pátek v 8.30 budou bohoslužby s četbou pašijí a vysluhováním VP. Po bohoslužbách zveme děti k programu s velikonočním příběhem na zahradě kolem kostela.

Také na Boží hod velikonoční bude při bohoslužbách v 8.30 vysluhována VP, vracíme se ke způsobu před covidem – vysluhování kalichem a na vyžádání kalíšky.

Sejdeme se také v 8.30 o Velikonočním pondělí. Na všechna sváteční shromáždění vás všechny zveme a jsme vděčni, že Velikonoce můžeme po dvou letech společně slavit.

Pravidelná porada staršovstva se konala v úterý 5. dubna a byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné činnosti ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová. Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle.

Týden ve sboru

Středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 16.30 Sederová večeře

pátek 8.30 čtení pašijí a VP a v 10.00 v Bohuticích

neděle 8.30 bohoslužby s VP

Znovu připomínáme, že týden po Velikonocích 24. dubna se uskuteční Sborová neděle s programem pro děti i dospělé, v 16.00 bude koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák. Zveme vás na společný oběd do Kruhu a prosíme, abyste se zapsali. Na sborovou neděli je třeba připravit také pohoštění pro domácí i hosty. Prosím hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Každý postní pátek jsme se scházeli v kostele při ztišení se zpěvy z Taizé, při tomto setkání se konala celocírkevní postní sbírka určena na pomoc Ukrajině. Vybrali jsme 5950 kč a prostřednictvím Diakonie ČCE odeslali , velmi děkujeme.

Na Velikonoční neděli je vyhlášena celocírkevní sbírka, která je určena jako každý rok na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty (HDL), prosíme, abyste na ni štědře pamatovali, děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Sejdeme se, dá-li Pán, o Velikonocích.

5. dubna 2022

Pravidelná porada staršovstva byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné služby ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová, oba ve své službě sboru pokračují. Oceňujeme jejich pečlivost a příkladnou obětavost pro sbor.

Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr varhaník Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle. 

Výroční sborové shromáždění

V neděli 27. března 2022 se v rámci bohoslužeb konalo výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva. Na období 2022 – 2028 byli zvoleni: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík; jako náhradnice na období 2022 – 2025 byly zvoleny Milada Zezulová a Eva Dostálová.

27. března 2022

čtvrtá neděle v postu zvaná Laetare – Veselte se s Jeruzalémem (podle Izaiáš 66, 10) 

-dnes je součástí bohoslužeb Výroční sborové shromáždění, vítáme vás všechny a jsme rádi, že se setkáváme i se členy kazatelských stanic 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji za službu i všem dalším 

-Ve středu 23. března 2022 zemřela paní Růžena Mikyšková, pohřební shromáždění se uskuteční v našem kostele v sobotu 2. dubna ve 14.00 hodin. Následovat bude uložení do hrobu. Protože je na Husově ulici zvýšený dopravní provoz, nemůže být průvod. Prosíme proto každého, kdo by se chtěl zúčastnit rozloučení na hřbitově, aby tam jel autem.    

-V uplynulém týdnu se téměř po půl roce sešly sestry seniorky a rozhodly, že ze svých pravidelných sbírek přispějí na pomoc Ukrajině částkou 3 280 Kč, velmi děkujeme. 

-Projekt SVAČINA ukrajinským školákům: do miroslavské základní školy už chodí několik dětí z Ukrajiny, obědy jim zajišťuje stát. Hledáme dárce, kteří by byli ochotni zaplatit svačinu ve výši 500 Kč na jedno dítě a měsíc. Pro současné děti už sponzoři jsou, ale v brzké době přijdou děti další. Pokud jste ochotni zúčastnit se této služby, zapište se prosím na nástěnku v kostele. V případě potřeby budete osloveni. Děkujeme za ochotu. 

-Naši němečtí přátelé ze sboru Spremberg nás zvou na návštěvu, a to poslední víkend v červnu (24. – 26. 6. 2022). Pokud byste se chtěli zúčastnit, zapište se prosím do seznamu na nástěnce v kostele. Vše je zatím jen předběžné a bude se upřesňovat.  

Sborová neděle je plánována na 24. dubna 2022. Připravujeme celodenní program pro děti i dospělé a také společný oběd. Prosíme vás, abyste se zapsali do tabulky na nástěnce v kostele, máte-li o oběd zájem, usnadní to přípravu.   

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

18.00 Postní ztišení 

sobota 14.00 pohřební shromáždění v kostele 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu církevního tisku, děkujeme vám za přispění. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v kostele v Miroslavi. 

20. března 2022

Třetí neděle v postu zvaná Oculi – (Stále upínám své oči k Hospodinu, Ž 25, 15) 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme za další služby a také vám, kteří doprovodíte bratra faráře do Moravského Krumlova, kde jsou bohoslužby dnes poprvé po zimě v modlitebně

v pátek 25. 3. jede bratr farář do Božic, pokud chcete jet s ním, sdělte mu to po bohoslužbách nebo během týdne 

Sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme vykonali v minulých třech nedělích v našem kostele a v Bohuticích vynesla 26 898 Kč. Odesíláme ji prostřednictvím Diakonie naší církve. Finanční dary pro trpící Ukrajince můžete posílat také na účet sboru, dosud bylo vybráno 8 000 Kč.  Velmi vám děkujeme za vaše pochopení a štědrost. 

Také RC Medvídek pomáhá. Ve čtvrtek se uskutečnil bazar dětského ošacení a obuvi, výtěžek ve výši 3 108 Kč je určen také na pomoc běžencům. Prostřednictvím Charity bude ukrajinským dětem na útěku před válkou předáno také oblečení, které se neprodalo. V RC Medvídek se také připravuje výuka češtiny pro zájemce z Ukrajiny, kteří jsou již v Miroslavi. Pokud se o někom dalším dovíte, kdo by zájem měl, sdělte to sestře Lucii Férové, která bude češtinu vyučovat.  

V Bystřici pod Hostýnem se koná setkání zpěváků a sbormistrů pod vedením bratra celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Od nás se účastní pět členek pěveckého sboru a bratr varhaník. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek, 13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmační cvičení 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

V pátek v době 18.00-18.30 vás zveme do kostela na postní ztišení se zpěvy z Taizé. Sbírka při ztišení je také určena na pomoc Ukrajině. 

Zveme vás na setkání u kávy po bohoslužbách a děkujeme za přípravu.  

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni. 

Za týden, v neděli, kdy bude VSS, vykonáme celocírkevní sbírku na podporu církevního tisku a další publikační činnosti. 

Příští neděli, dá-li Pán, se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 hodin. Zváni jsou i členové z kazatelských stanic. V rámci bohoslužeb vykonáme výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva, jak bylo již několikrát ohlášeno. Prosíme vás, abyste na nástěnce pod kruchtou zkontrolovali, zda je v seznamu členů sboru s volebním právem správně uvedeno vaše jméno. Na nástěnce je také kandidátka, do níž můžete stále doplňovat návrhy na členy staršovstva, včetně sebe.  

Ohlášky na neděli 13. března 2022

 druhá neděle v postu zvaná Reminiscere – podle 25. Žalmu: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. 

-přivítání 

-bohoslužby v Bohuticích jsou v 10.00 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také vám, kteří bratra faráře doprovodíte do Bohutic 

-včera se v Brně uskutečnila Seniorátní konference, hostem byl náměstek synodního seniora bratr farář Roman Mazur z Prahy. Téma mělo název 10 impulsů, jak oživit sbor. Bratr Mazur vycházel ze svých zkušeností v městských sborech. Snažil se nás zapojit do rozhovoru, do přemýšlení o tom, co pokládáme pro život sboru za nejdůležitější, kde vidíme slabiny. Podělil se s námi o zkušenosti ze svého sboru v Praze-Libni. Setkání bylo věcné, živé a nebylo dlouhé. Závěrem promluvila sestra farářka Rybáriková z Břeclavi a pozvala zájemce do práce v poradním odboru evangelizace a misie. Doporučuji příště i vám všem, abyste se na seniorátní konferenci vypravili. Z našeho sboru se zúčastnily čtyři sestry: Jarmila Šimšová, Rut Vesecká, Michaela a Lia Ryšavé. Celkem nás bylo asi 30. 

-v pátek jsme se poprvé sešli na postním ztišení. Bude se konat každý postní pátek v 18. 00 hodin.  Postní ztišení se zpěvy z Taizé je v současné složité a smutné době duchovní posilou. Děkujeme za přípravu a těšíme se na setkání. Sbírka při něm je určena na podporu trpících na Ukrajině.  

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek a dětí s farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

18.00 postní ztišení 

-Ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu koná bazar dětského oblečení, více informací najdete na nástěnce. 

-Připomínáme, že v neděli 27. března 2022 bude součástí bohoslužeb VSS. Budeme volit polovinu staršovstva. Na nástěnce je vystavena kandidátka, kterou můžete stále doplňovat i jména členů sboru s volebním právem. Prosím zkontrolujte si, zda je na ní vše v pořádku.  

-Prodej nových zpěvníků byl již ukončen. Pokud si chcete starý zpěvník ponechat na památku, odneste si ho prosím domů. Všechny, které zůstanou v kostele budou odvezeny. 

-Sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině se dnes koná již potřetí. Její výtěžek předáme prostřednictvím Diakonie. Minulou neděli jsme vybrali 9 908 Kč, velmi vám děkujeme a věříme, že podle svých sil budete v pomoci pokračovat. Pamatujte na trpící ve svých modlitbách a hledejte možnosti, jak pomáhat dle svých sil. Sbírka příští neděli je určena pro potřeby našeho sboru. 

Uprchlíci z Ukrajiny přijdou v nejbližších dnech i do Miroslavi, někteří se tady nějakou dobu zdrží, pro jiné to bude pravděpodobně jen zastávka na další cestě. 

Město Miroslav jim nabídlo několik bytů. V té souvislosti je třeba, aby pomohli také dobrovolníci. Zatím není zcela jasné, jaká pomoc bude nejvíce žádaná. Možná bude potřeba pohlídat dětí, připravit nějaké jídlo apod. Prosíme vás, abyste zvážili, zda byste byli ochotni zapojit se do dobrovolnické činnosti, která bude brzy konkretizována. Nabídku sdělte buď paní Elišce Nohavicové nebo sestře Lucii Férové. Víme, že v tuto chvíli, kdy ještě nic upřesněno, je těžké se ozvat. Je však třeba alespoň předběžně vědět, že jsou v Miroslavi lidé, kteří jsou připraveni pomoci. Brzy se situace upřesní. Děkujeme vám. 

-Po bohoslužbách je připravena káva, děkujeme za přípravu. 

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Moravském Krumlově, a to už v modlitebně.  

Ohlášky 6. března 2022

Ohlášky na neděli 6. března 2022, 1. neděle v postním období

– přivítání

– bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

– na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

VSS: Hlavním bodem byla příprava volebního Výročního sborového shromáždění, které se uskuteční 27. 3. 2022 v rámci bohoslužeb. Kandidaturu za členy staršovstva přijali: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík, Eva Dostálová (Machová). Kandidátka je stále otevřená, můžete navrhovat kandidáty, včetně sebe. S návrhy se obracejte na sestru Elišku Férovou.

jednalo jsme o přípravě sborového bytu k dalšímu pronájmu. Byli jsme seznámeni se stavem sborových budov a s návrhy oprav, včetně modliteben

– inventarizace sborového majetku je před dokončením

– seznámili jsme se s výsledky hospodaření sboru za rok 2021, s nímž bude sbor seznámen na VSS. Rozpočet na letošní rok odpovídá rozpočtu minulému.

Pomoc Ukrajině: Rozhodli jsme, že chrámová sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme zahájili minulou neděli, bude pokračovat také dnes 6. 3. a v neděli 13. 3. 2022.

Celocírkevní sbírku na církevní tisk vykonáme 27. března 2022 při VSS

– VP na první neděli v postu je vysluhována kalíšky. Pokud se pandemická situace bude zlepšovat, chtěli bychom se vrátit o Velikonocích ke dřívější praxi – vysluhování z kalicha s možností požádat o kalíšek.

– každý pátek v 18.00 vás zveme k postnímu ztišení, sbírka při něm bude věnována Ukrajině

Dětem začínají jarní prázdniny, proto se v týdnu nebude konat biblická pro děti a konfirmační

– aktivity RC Medvídek se v tomto týdnu nekonají

V sobotu se koná v Brně Seniorátní konference, na kterou jsme všichni zváni. Pozvánku najdete na nástěnce.

Dnešní sbírka při vycházení je určena na pomoc Ukrajině. Minulou neděli se v Miroslavi a v Bohuticích vybralo celkem 6 700 Kč. Velmi vám děkujeme, že nejste lhostejní a že se můžeme alespoň takto připojit k pomoci. Své dary můžete i nadále posílat na účet sboru s označením Ukrajina.

Po dlouhé době je opět po bohoslužbách připravena káva. Vzhledem k tomu, že nás covid ještě neopustil, doporučujeme pít kávu raději venku a neshromažďovat se v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a v Bohuticích v 10.00 hodin.

1. března 2022

Na pravidelné poradě se jednalo zejména o těchto bodech:

VSS: Hlavním bodem byla příprava Výročního sborového shromáždění, které se uskuteční 27. 3. 2022 v rámci bohoslužeb. Kandidaturu za členy staršovstva přijali: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík, Eva Dostálová (Machová). Kandidátka je stále otevřená, můžete navrhovat kandidáty, včetně sebe. S návrhy se obracejte na sestru Elišku Férovou. 

Sborový byt a stav sborového majetku: Jednali jsme o přípravě sborového bytu k dalšímu pronájmu. Byli jsme seznámeni se stavem sborových budov a s návrhy oprav, včetně modliteben.  

Inventarizace sborového majetku je před dokončením. 

Výsledek hospodaření: Seznámili jsme se s výsledky hospodaření sboru za rok 2021, s nímž bude sbor seznámen na VSS. Rozpočet na letošní rok odpovídá rozpočtu minulému.    

Pomoc Ukrajině: Rozhodli jsme, že chrámová sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme zahájili minulou neděli, bude pokračovat také dnes 6. 3. a v neděli 13. 3. 2022.  

Celocírkevní sbírku na církevní tisk vykonáme 27. března 2022 při VSS 

VP na první neděli v postu je vysluhována kalíšky, pokud se pandemická situace bude zlepšovat, chtěli bychom se vrátit s o Velikonocích ke dřívější praxi – vysluhování z kalicha s možností požádat o kalíšek. 

Postní ztišení bude každý pátek v 18.00, sbírka při něm bude věnována Ukrajině.