Ohlášky na neděli 18. února 2024

Ohlášky na neděli 18. února 2024

první postní neděle

-přivítání

-bohoslužby také s vysluhováním večeře Páně jsou v 11.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

Dnes odpoledne v 17.00 jsme zváni do našeho kostela na ekumenickou bohoslužbu s účastí bratří farářů Josefa Dvořáka a Pavla Merty. Jako pokaždé chceme s našimi hosty ještě posedět v Kruhu, všem, kdo jsou ochotni přispět k malému pohoštění, děkujeme.

Sdělujeme vám smutnou zprávu. Ve čtvrtek 15. února zemřela sestra Matyáková z Troskotovic, jedna z posledních sester, které se tam ptravidelně účastnily bohoslužeb. Ve stejný den zemřela také její dcera sestra Saloňová. Pohřeb obou zesnulých bude ve středu 21. února 2024 ve 13.00 v Troskotovicích u domu smutku, poté budou uloženy do rodinného hrobu na hřbitově v Troskotovicích. Více informací najdete na smutečním oznámení. Pokud někdo z vás může na pohřební shromáždění doprovodit bratra faráře, přihlaste se. Děkujeme.

Týden ve sboru

úterý 9.00 maminky s farářem (?)

středa 9.00 RC Medvídek

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé

16.00 biblická hodina pro děti

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička

V sobotu se v Brně konalo setkání kurátorů a místokurátorů, děkujeme za účast i z našeho sboru.

Dnes vykonáme celocírkevní sbírku určenou na podporu církevního tisku, děkujeme vám za štědré přispění.

Připomínáme, že výroční sborové shromáždění je plánováno na 17. března při bohoslužbách.

Zveme vás do Kruhu na setkání s pohoštěním, děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích.

18. února 2024

Ohlášky na neděli 18. února 2024 

první postní neděle 

-přivítání 

-bohoslužby také s vysluhováním večeře Páně jsou v 11.00 v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme, děkujeme také flétnistům a jsme rádi, že opět přispěli svou hrou k bohoslužbám 

Dnes odpoledne v 17.00 jsme zváni do našeho kostela na ekumenickou bohoslužbu s účastí bratří farářů Josefa Dvořáka a Pavla Merty. Jako pokaždé chceme s našimi hosty ještě posedět v Kruhu, všem, kdo jsou ochotni přispět k malému pohoštění, děkujeme. 

S radostí vám sdělujeme, že se sestře Haně Coufalové Uhříkové narodil syn Eduard. Celé rodině přejeme hodně vzájemné radosti a Boží požehnání. 

Sdělujeme vám také smutnou zprávu. Ve čtvrtek 15. února zemřela sestra Matyáková z Troskotovic, jedna z posledních sester, které se tam pravidelně účastnily bohoslužeb. Ve stejný den zemřela také její dcera sestra Saloňová. Pohřeb obou zesnulých bude ve středu 21. února 2024 ve 13.00 v Troskotovicích u domu smutku, poté budou uloženy do rodinného hrobu na hřbitově v Troskotovicích. Více informací najdete na smutečním oznámení. Pokud někdo z vás může na pohřební shromáždění doprovodit bratra faráře, přihlaste se. Děkujeme. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s farářem  

středa 9.00 RC Medvídek 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina pro děti 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

V sobotu se v Brně konalo setkání kurátorů a místokurátorů, děkujeme za účast i z našeho sboru. 

Dnes vykonáme celocírkevní sbírku určenou na podporu církevního tisku, děkujeme vám za štědré přispění. 

Připomínáme, že výroční sborové shromáždění je plánováno na 17. března při bohoslužbách. 

Zveme vás do Kruhu na setkání s pohoštěním, děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích. 

Ohlášky na neděli 11. února 2024 

Neděle zvaná Estomihi 

přivítání 

– bohoslužby jsou v Miroslavi a v Bohuticích 

– na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme. 

– končí jarní prázdniny 

Týden ve sboru 

 • Úterý 
 • maminky s br. farářem 
 • 19 hodin – pravidelná porada staršovstva  
 •  Středa  
 • 9 hodin – RC Medvídek  
 • 13:30 sestry seniorky 
 • Čtvrtek 
 • 9:30 biblická pro dospělé 
 • Pátek 
 • 9 hodin – Medvídkova knihovnička
 • V sobotu se koná v Brně setkání kurátorů a místokurátorů,  

Příští týden, 18.2., je první postní neděle. Bohoslužby s VP budou v 8:30 v Miroslavi a v 11 hodin v Moravském Krumlově. Uskuteční se celocírkevní sbírka na církevní tisk. 

V neděli 18.2. se bude v 17 hodin v našem kostele konat ekumenické shromáždění s následným setkáním v kruhu. Prosíme o občerstvení. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 11.00 v modlitebně v Bohuticích. 

4. února 2024

neděle zvaná Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

            S radostí vám sdělujeme, že se manželům Anně a Martinovi Lacinovým narodil syn Jakub. Blahopřejeme. Celé rodině přejeme hodně radosti a Božího požehnání.

            V lednu jsme vykonali první celocírkevní sbírku v tomto roce, je určena na křesťanskou službu církve. 21. 1. jsme ji vykonali v Miroslavi a v Moravském Krumlově, 28. 1. v Bohuticích. Společně jsme vybrali 6 640 Kč. Děkujeme vám všem, vaší štědrosti si vážíme.

            Dětem i jejich rodinám začaly jarní prázdniny. Z toho důvodu se v týdnu nekoná žádné setkání.

            Připomínáme, že neděle 18. února 2024 je první postní neděle, bude vysluhována večeře Páně a vykonáme celocírkevní sbírku na podporu církevního tisku. Přehled letošních celocírkevních sbírek je na nástěnce v kostele.

            Ekumenické shromáždění, jak již bylo ohlášeno, se uskuteční 18. února v 17.00 v našem kostele.

            Máme již termín pro pobyt rodin z našeho sboru na Blažkově: 17. – 24.8. 2024

            Po bohoslužbách je připraveno setkání s občerstvením v Kruhu, tentokrát také s programem. Bratr farář se s námi podělí o své dojmy z farářského kurzu. Srdečně vás zveme.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích.

28. ledna 2024

Neděle zvaná Devítník – Septuagesimae

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme …

Dnes jsou bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

Týden ve sboru:

úterý                                     9.00                           maminky s dětmi a farářem

středa                                    9.00                          RC Medvídek

                                             13.30                         seniorky

                                             19.30                        kroužek učitelů nedělní školy

čtvrtek                                   9.30                              biblická hodina pro dospělé

                                              16.00                            bibliclká hodina pro děti

pátek                                       9.00                             Medvídkova knihovnička

Sestra Jarmila Šimšová vybírá předplatné za církevní tisk pro letošní rok.

Pokud by měl někdo z vás zájem pracovat s dětmi v nedělní škole, přihlaste se bratru faráři.                                                                                                     

Oznamujeme, že na 18. února v 17.00 je plánována ekumenická bohoslužba v našem kostele.

Stále je možnost zakoupit si evangelický kalendář a čtení na každý den i brožurku inspirovanou Institucí Jana Kalvína.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme…

            Po bohoslužbách jsme zváni na setkání s občerstvením v kruhu, děkujeme za přípravu.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele.

21. ledna 2024

poslední neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý 

-v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově  

-bratr farář v pátek vykonal pobožnost v domově odpočinku v Božicích, děkujeme mu za tuto službu a děkujeme také těm, kdo byli v Božicích s ním 

-sděluji vám radostnou zprávu: manželům Tomáši a Elišce Kriškovým se v pondělí 15. ledna narodil syn Julius. Blahopřejeme, malému Juliovi i jeho rodičům přejeme hodně radosti a Boží milost a požehnání. 

Týden ve sboru 

-bratr farář v pondělí odjíždí do Prahy na farářský kurz, vrátí se v pátek večer. Z toho důvodu se v týdnu nekonají biblické hodiny  

-ve středu se sejde RC Medvídek a v pátek Medvídkova knihovnička 

-dnes vykonáme celocírkevní sbírku, je určena na křesťanskou službu církve, děkujeme vám, že pamatujete nejen na potřeby našeho sboru, ale i na naši církev 

-na nástěnce je pozvánka na ekumenické setkání dnes odpoledne v Nosislavi a na setkání zpěváků 27. ledna v Boskovicích; ekumenické setkání v našem sboru je plánováno na 18. 2. 2024 v 17.00 hodin 

 -po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením, děkuji za přípravu; prosím, aby se presbyteři v tu dobu zdrželi v kostele ke krátké poradě 

-připomínám placení církevního tisku a možnost zakoupení evangelického kalendáře a čtení na každý den u sestry Jarmily Šimšové. Za 100 Kč si můžete zakoupit brožurku bratra Otty Miklíka týkající se Kalvínovy Instituce a podpořit tak náš sbor.  

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. 

9. ledna 2024

V úterý 9. ledna 2024 se konala pravidelná porada staršovstva 

-bratr farář nás vedl k zamyšlení a hlubšímu porozumění přímluvných modliteb 

-věnovali jsme pozornost přípravě rozpočtu sboru 

-stanovili jsme datum výročního sborového shromáždění, a to na 17. března 2024; v té souvislosti jsme hovořili o seznamu členů sboru s právem hlasovat. Do něj byl nově zařazen bratr Tomáš Kriška a vyřazeni bývalí členové sboru pan Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští; správu o životě sboru budeme připravovat během ledna a února. 

-datum volby faráře ještě není pevně stanoveno, uskuteční se v dubnu nebo v květnu. Dle rozhodnutí staršovstva je jediným kandidátem stávající farář sboru bratr David Sedláček 

-v současné době pracují se staršími dětmi v nedělní škole pouze tři sestry, a to Jarmila Šimšová, Františka Sedláčková a Daniela Bednaříková. Staršovstvo se proto obrací na členy sboru s prosbou, zda by se se mezi námi našel někdo, kdo by se dětem v nedělní škole také mohl věnovat. U malých dětí, které se scházejí v Kruhu, se střídají maminky a čtou nebo vyprávějí jim základní biblické příběhy. 

-věnovali jsme pozornost přípravě návštěvy ze Spremberka 7. – 10. března, důvodem je kladení kamenů zmizelých, jak jste byli informování. Koordinátorkou je sestra Daniela Bednaříková. 

-připravujeme sborový výlet do Farního sboru ČCE v Rané u Hlinska a okolí, měl by se konat v červnu, prosím už zvažujte svou účast 

-připravujeme návštěvu bratra faráře Petra Chlápka z Nosislavi, a to 3. března 2024, náš bratr farář bude hostem v Nosislavi 

– staršovstvo potvrdilo termín celocírkevní sbírky na podporu křesťanské služby církve, vykonáme ji 21. ledna 2024 

14. ledna 2024

 druhá neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

V úterý 9. ledna 2024 se konala pravidelná porada staršovstva 

-bratr farář nás vedl k zamyšlení a hlubšímu porozumění přímluvných modliteb 

-věnovali jsme pozornost přípravě rozpočtu sboru 

-stanovili jsme datum výročního sborového shromáždění, a to na 17. března 2024; v té souvislosti jsme hovořili o seznamu členů sboru s právem hlasovat. Do něj byl nově zařazen bratr Tomáš Kriška a vyřazeni bývalí členové sboru pan Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští; správu o životě sboru budeme připravovat během ledna a února. 

-datum volby faráře ještě není pevně stanoveno, uskuteční se v dubnu nebo v květnu. Dle rozhodnutí staršovstva je jediným kandidátem stávající farář sboru bratr David Sedláček 

-v současné době pracují se staršími dětmi v nedělní škole pouze tři sestry, a to Jarmila Šimšová, Františka Sedláčková a Daniela Bednaříková. Staršovstvo se proto obrací na členy sboru s prosbou, zda by se se mezi námi našel někdo, kdo by se dětem v nedělní škole také mohl věnovat. U malých dětí, které se scházejí v Kruhu, se střídají maminky a čtou nebo vyprávějí jim základní biblické příběhy. 

-věnovali jsme pozornost přípravě návštěvy ze Spremberka 7. – 10. března, důvodem je kladení kamenů zmizelých, jak jste byli informování. Koordinátorkou je sestra Daniela Bednaříková. 

-připravujeme sborový výlet do Farního sboru ČCE v Rané u Hlinska a okolí, měl by se konat v červnu, prosím už zvažujte svou účast 

-připravujeme návštěvu bratra faráře Petra Chlápka z Nosislavi, a to 3. března 2024, náš bratr farář bude hostem v Nosislavi 

– staršovstvo potvrdilo termín celocírkevní sbírky na podporu křesťanské služby církve, vykonáme ji 21. ledna 2024 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina dětí 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička  

V pátek dopoledne jede bratr farář do Božic, kdo můžete jet s ním, přihlaste se. 

Děkujeme dětem z NŠ a jejich rodičům za vytvoření tříkrálových skupinek.

Bratr farář připravujeme spolu s katolickými bratry faráři ekumenickou bohoslužbu, pravděpodobný termín 18. února 2024 v 17.00 v našem kostele.

Sestra Jarmila Šimšová vybírá předplatné církevního tisku, prosím pamatujte na to. 

Po bohoslužbách zveme k setkání s občerstvením v Kruhu, děkujeme za přípravu. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Moravském Krumlově.

7. ledna 2024


první neděle po Zjevení Páně
-přivítání
-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme -bohoslužby jsou pouze v Miroslavi


V pátek jsme se při pohřebním shromáždění v našem kostele rozloučili se sestrou Vlastou Křečkovou,
dlouholetou členkou pěveckého sboru. Sestra Křečková zemřela doma 27. prosince 2023 ve věku 93 let.
Pohřbena byla do rodinného hrobu na katolickém hřbitově. Rodině vyprošujeme Boží pokoj.


Adventní seniorátní sbírka na Diakonii vynesla v celém seniorátu 87 257,00,- korun. Děkujeme všem, kteří přispěli. Seniorátní výbor rozhodl doplnit sbírku na 90 000,-z nerozděleného zisku z minulých let. Po 30 tisících tak bylo odesláno na každé ze středisek Diakonie ČCE v Brně, v Kloboukách a ve Svitavách.

Týden ve sboru
úterý 19. 00 pravidelná porada staršovstva
středa 9.00 RC Medvídek
čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé
16.00 biblická hodina pro děti
pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
Zkouška pěveckého sboru, cvičení jógy na flétnisté se scházejí dle domluvy.


-Výzdobu kostela, která nás provázela od adventu až dodnes, vytvořila sestra Miriam Brožková, děkujeme.
-Po bohoslužbách vás zveme na setkání s občerstvením do Kruhu, děkujeme za přípravu.
-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.


-V neděli 21. ledna 2024 vykonáme první celocírkevní sbírku v letošním roce, je určena na křesťanskou službu naší církve, děkujeme, že na ni budete pamatovat.


Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v našem kostele v 8.30
a v 10. 00 v modlitebně v Bohuticích

31. prosince 2023

 poslední neděle v kalendářním roce – Silvestr 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-dnešní bohoslužby s večeří Páně jsou jen v Miroslavi, zítra na Nový rok se bohoslužby nekonají. Bratr farář vykoná dnes v 10.00 bohoslužby ve Znojmě. 

Děkuji vám za vaši celoroční podporu sboru jak sbírkami pro sbor, tak salárem, dary i celocírkevními sbírkami. Velmi si toho vážíme, jen s vaší účinnou pomocí může sbor i církev dobře prosperovat. Zejména však děkuji za vaše modlitby a vytváření laskavého, vstřícného a ohleduplného společenství sboru.  

Zítra vstupujeme do roku 2024, přeji nám všem, aby to byl rok, v němž nás bude provázet Boží láska a opravdová radost. Modleme se za všechny, kteří prožívají hlubokou bolest i beznaděj, ztratili své nejbližší, byli vyhnáni válkou, hladem či nenávistí ze svých domovů. Buďme otevřeni pomoci těm, kdo žijí vedle nás i těm, které neznáme a jsou daleko od nás. K tomu nám dává sílu evangelium. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina s dětmi 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Na nástěnce najdete oznámení o úmrtí bratra faráře Jiřího Doležala, zemřel 30. 12. ve věku nedožitých 95 let. Ve vánočních dnech zemřela ve věku 93 let sestra Vlasta Křečková. Pohřební rozloučení se uskuteční v našem kostele 5. 12. 2024 ve 14.00, po té bude uložena do rodinného hrobu. 

-Během vánočních svátků jsme byli v kuchyňce za Kruhem bez elektřiny. Za rychlou opravu děkujeme panu Milanu Matyškovi, vykonal ji ochotně, okamžitě a bezplatně. Velmi si toho vážíme. Pan Matyšek situaci v našem kostele dobře zná a, jak se vyjádřil, cítí také určitou sounáležitost s naším sborem. Za zprostředkování opravy děkujeme bratru Jaroslavu Ryšavému.  

-Sestry seniorky se po bohoslužbách domluví, zda se chtějí dnes odpoledne sejít v Kruhu k posezení na konci roku. Pokud se setkání uskuteční, platí pozvání pro každého. Rozhodnutí zazní v Kruhu po bohoslužbách, kam jsme všichni zváni k setkání s občerstvením. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.  

26. prosince 2023

 svátek mučedníka Štěpána 

-přivítání 

-děkujeme mládeži za hudební doprovody, které připravil bratr Radek Fér, děkujeme také flétnistům a pěveckému sboru a bratru faráři za přípravu bohoslužeb 

-dnes se scházíme jen v Miroslavi 

V celém sboru jsme vykonali celocírkevní sbírku určenou pro bohoslovce, vikariát, začínající kazatele a na vzdělávání kazatelů. V Bohuticích jsme na Štědrý den vybrali 2 700 Kč, v Miroslavi na Boží hod 4 849 Kč a v Moravském Krumlově také na Boží hod 3 050 Kč.  

Celkem odesíláme 10 599 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost i za vědomí, jak důležitá je podpora bohoslovců i všech kazatelů. Vážíme si toho. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Po bohoslužbách vás zveme k setkání v Kruhu s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

V neděli, poslední den v kalendářním roce, se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s večeří Páně v Miroslavi v 8.30 hodin. V pondělí na Nový rok bohoslužby tentokrát nebudou.  

Boží hod vánoční 25. prosince 2023 

bohoslužby s večeří Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby s večeří Páně jsou také v Moravském Krumlově v DPS v 11.00 

Přeji vám pokojné prožití svátečního dne. 

Dnes vykonáme celocírkevní sbírku na bohoslovce, vikariát a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme. 

Zítra se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s hudbou v 8.30 v našem kostele. 

24. prosince 2023

čtvrtá adventní neděle, Štědrý den

Přivítání

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích s vysluhování VP

na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

            Dnešní den nás uvádí do svátků vánočních, přejeme vám, aby vás provázela Boží milost a požehnání.

            Zítra na Boží hod vánoční jsme zváni na bohoslužby s vysluhováním VP v 8.30 do našeho kostela a v 11.00, také s VP, do Moravského Krumlova do pečovatelského domu. Na Štěpána jsou bohoslužby s hudbou pouze v Miroslavi.

            Ve vánočním týdnu se ve všední dny nekonají žádná sejítí.

            Dnešní bohoslužby jsou vyvrcholením práce s dětmi v NŠ v adventu. Metodika Franze Ketta je pro nás neobvyklá,ale vede nás k jinému pohledu na práci s dětmi i dospělými. A přemýšlením o věcech a tématech kolem nás. Děkuji bratru faráři za dnešní službu a děti se mohou těšit na malé překvapení, které připravily sestry seniorky. Tímto jím také děkuji.

            Minulou neděli při bohoslužbách a po koncertu se konala charitativní sbírka na pomoc rodině Kovalenkově, která bydlí ve sborovém bytě. Všem vám děkujeme za finanční přispění i věcné dary. Velmi si vážíme vašeho pochopení pro složitou situaci. Více nám sdělí sestra Daniela Bednaříková.

            Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru. Zítra na Boží hod vánoční vykonáme jako každoročně celocírkevní sbírku na bohoslovce, vikariát, pro začínající kazatele a na vzdělávání kazatelů. Děkujeme, že i na tyto potřeby pamatujete.

            Zvu vás po skončení bohoslužeb do Kruhu k rozhovorům při kávě a čaji.

17. prosince 2023

třetí adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme … 

-dnes jsou bohoslužby v Moravském Krumlově v Domě s pečovatelskou službou 

Dnešní neděli se v našem kostele uskuteční vánoční koncert, zazní varhany a viola v podání Pavla a Pravoslava Březíkových. Koncert finančně podpořilo město Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme, začátek je v 16.00 hodin. 

Současně také děkuji všem, kdo donesli nebo donesou pohoštění. Za dobrovolný příspěvek bude také podávám svařák. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

večer kroužek učitelek NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina s dětmi 

5. prosince se konala pravidelná porada staršovstva.  

-Vyjádřili jsme radost z úspěšného, již 21. ročníku, Dárkování. Výtěžek ve výši 49 600 Kč byl rozdělen tradičním způsobem: 7 000 Kč je pro Adopci na dálku, začínáme podporovat třetí děvčátko z Ugandy, Medinah Magurewa. Zbývajících 42 600 Kč je letos určeno na vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Miroslav. Všem, organizátorům i dárcům, děkujeme. 

-Rozhodli jsme vypůjčit si z fondu Brněnského seniorátu 150 000 Kč jako překlenovací půjčku, která sboru pomůže překonat období do vyplacení státní dotace na instalaci solárních panelů. 

-potvrdili jsme již naplánovaný vánoční program ve sboru, včetně vánočního dopisu 

-jednali jsme o spotřebě energií ve sboru se zaměřením na kostelík v MK 

Seniorátní sbírka na pomoc střediskům Diakonie v našem seniorátu se uskutečnila v Miroslavi a v Bohuticích, celkem jsme vybrali 4926 Kč (z toho Bohutice 920 Kč). Velmi vám všem děkujeme. O rozdělení sbírky budeme informování. 

Minulou neděli po bohoslužbách jsme otevřeli téma pomoci rodině Kovalenkových, kteří bydlí ve sborovém bytě. Staršovstvo se situací bude zabývat na příští poradě. Pro vaši informaci sděluji, že rodina pobírá statní sociální dávku Příspěvek na bydlení, z něhož platí nájem a energie. Jejich další finanční situace je složitá. Pokud by někdo byl ochoten přispět finančně do pokladničky kostelíčka na pomoc, budeme za to vděčni a pořídíme jim například teplé přikrývky, pojištění bytu a další potřebné. Průběžně vás budeme informovat.   

-během vánočních svátků doplní sestra Markéta Ryšavá chybějící sloky dvou písní v novém zpěvníku, je k tomu vyrobeno razítko. Pokud byste chtěli mít doplnění i ve svých zpěvnících, které máte doma, přineste je příští neděli do kostela a ponechejte je tam přes Vánoce. Sestře Markétě za tuto službu děkujeme. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Na Boží hod vykonáme celocírkevní sbírku určenou pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám za přispění. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, kde bude vysluhována VP. 

5. prosince 2023

 5. prosince se konala pravidelná porada staršovstva.  

-Vyjádřili jsme radost z úspěšného, již 21. ročníku, Dárkování. Výtěžek ve výši 49 600 Kč byl rozdělen tradičním způsobem: 7 000 Kč je pro Adopci na dálku, začínáme podporovat třetí děvčátko z Ugandy, Medinah Magurewa. Zbývajících 42 600 Kč je letos určeno na vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Miroslav. Všem, organizátorům i dárcům, děkujeme. 

-Rozhodli jsme vypůjčit si z fondu Brněnského seniorátu 150 000 Kč jako překlenovací půjčku, která sboru pomůže překonat období do vyplacení státní dotace na instalaci solárních panelů. 

-potvrdili jsme již naplánovaný vánoční program ve sboru, včetně vánočního dopisu 

-jednali jsme o spotřebě energií ve sboru se zaměřením na kostelík v MK 

Seniorátní sbírka na pomoc střediskům Diakonie v našem seniorátu se uskutečnila v Miroslavi a v Bohuticích, celkem jsme vybrali 4926 Kč (z toho Bohutice 920 Kč). Velmi vám všem děkujeme. O rozdělení sbírky budeme informování.