30. dubna 2023

třetí neděle po Velikonocích zvaná Jubilate podle Ž 66,1 – Plesej Hospodinu všecka země!

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme…

            Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi, bratr farář káže v Nosislavi a při sborovém shromáždění vede volbu faráře bratra Petra Chlápka

            Dnes odpoledne jsme zváni NŠ do sborové zahrady k setkání s opékáním. Pozvání platí pro všechny bez rozdílu věku.

            O Velikonocích jsme vykonali celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Už jsme vás informovali, že v Miroslavi a v Moravském Krumlově bylo vybráno dohromady 7 251 Kč. V Bohuticích se tato sbírka uskutečnila na Velký pátek, Bohutičtí vybrali 2 750 Kč. Dohromady bylo z našeho sboru odesláno 10 001 Kč. Všem vám děkujeme a vážíme si vaší obětavosti.

Týden ve sboru

úterý                                  19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                               9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

19.00                                kroužek NŠ

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

17.30                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                   Medvídkova kavárnička

V pondělí nacvičují zpěváci, ve středu je cvičení jógy.

            NŠ plánuje na pondělí 8. května výlet do Kramolína a okolí, více informací vám sdělí sestra Jana Šilhanová.

            Ve středu 10. května odpoledne nás navštíví členové z evangelických sborů v Havířově a z Polska. Chtějí krátce navštívit náš sbor a seznámit se s námi i s Miroslaví.  Prosíme vás, pokud je to ve vašich silách, abyste na jejich návštěvu pamatovali a přišli je pozdravit. Příští neděli budeme snad vědět víc, děkujeme za pochopení.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Zveme vás po bohoslužbách na setkání s občerstvením.

Ohlášky 23. dubna 2023

Ohlášky na neděli 23. dubna 2023

 • dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
 • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším …
 • minulou neděli se uskutečnil sborový den. Děkujeme všem za přípravu programu,
  pohoštění i za vytvoření přátelské atmosféry. Velmi si toho vážíme. Také naši hosté,
  zpěváci z Brna, odjížděli spokojeni a všem děkují a celý náš sbor pozdravují.

Týden ve sboru

 • úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem
 • středa 9.00 RC Medvídek
  13.30 seniorky
  16.00 biblická hodina dětí
 • čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé. Téma je evangelium podle Matouše.
  Srdečně zveme i další, kdo si mohou udělat čas
 • pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
 • bylo požehnáno Rozálii Ryšavé (dceři Kateřiny a Jindřicha Ryšavých ze Suchohrdel)
 • vrátil se br. Jindřich Mach z lázní a vítáme ho opět mezi námi
 • zveme vás na setkání s občerstvením po bohoslužbách a děkujeme za přípravu
 • dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru
 • za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi

16. dubna 2023

Sborová neděle

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i dalším …

-program sborové neděle je připraven pro děti i pro dospělé a je na nástěnce

Zveme vás ke společnému obědu, několik porcí je určitě navíc i pro toho, kdo se zapomněl přihlásit.

Již nyní děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě programu sborové neděle, připravili oběd i pohoštění a sborovou neděli podporují organizačně i svou přítomností. Věříme, že to bude krásná společná neděle.

Program sborové neděle představí Daniela Bednaříková.

-na Květnou neděli byla ukončena sbírka pro Jana Kaluse, jak bylo již ohlášeno do pokladničky, na účet jsme nasbírali 8 126 Kč, doplňujeme, že na účet sboru byly odeslány dva tisíce, dohromady jsme odeslali 10 126 Kč. Vážíme si vaší pomoci a děkujeme.

Týden ve sboru

středa                               9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

17.30                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

V pondělí se scházejí zpěváci, ve středu je v kruhu cvičení jógy.

NŠ připravuje výlet, více nám poví Jana Šilhanová-

Pozvání na setkání střední generace 21. 4. ve 20.00 u Šilhanů na Rybniční.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Zveme vás ke všem setkáním a rozhovorům.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích.

10. dubna 2023

Velikonoční pondělí

-Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty určená na pomoc sboru v Libčicích na Vltavou

se uskutečnila na Velikonoční neděli v Miroslavi a v Moravském Krumlově, celkem bylo vybráno

7 251 Kč.

-poděkování pěveckému sboru a kapela za službu během Velikonoc

-pozvání na setkání po bohoslužbách v Kruhu

4. dubna 2023

V úterý 4. dubna se konala pravdelná porada staršovstva 

-připravovali jsme velikonoční bohoslužby ve sboru i sederovou večeři 

-bratři nás informovali o tom, jak pokračují přípravy instalace solárních panelů na střechu fary 

-podali jsme žádost JJ o překlenovací půjčku ve výši 150 000 Kč 

-potěšilo nás, že sboru byly vráceny přeplatky za energie 

Týden ve sboru 

9. dubna 2023

3 

Boží hod velikonoční 

-přivítání 

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou dnes v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-Vyřizuji vám pozdravy od našich zahraničních přátel, od Doris a Rolanda Grögerových, od Carstena  Schwarze, Hanse-Jakoba a Angeliky Werdinových a od Hildegard roz. Becker. 

-Dověděli jsme se, že zemřel pan Ladislav Mička, aktivní člen římskokatolické farnosti. Pan Mička se v našem kostele zúčastňoval ekumenických shromáždění i Nocí kostelů, jistě si ho pamatujete jako přátelského usměvavého bratra.   

V úterý 4. dubna se konala pravdelná porada staršovstva 

-připravovali jsme velikonoční bohoslužby ve sboru i sederovou večeři 

-bratři nás informovali o tom, jak pokračují přípravy instalace solárních panelů na střechu fary 

-podali jsme žádost JJ o překlenovací půjčku ve výši 150 000 Kč 

-potěšilo nás, že sboru byly vráceny přeplatky za energie 

Týden ve sboru 

Pondělí velikonoční 8.30 bohoslužby s hudbou 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem na faře 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.30 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Za týden v neděli 16. dubna se uskuteční Sborová neděle. Dopoledne budou bohoslužby a po nich nás v Kruhu bratr Radek Fér blíže seznámí s novým zpěvníkem. Už z něj zpíváme čtvrtý měsíc, ale určitě se o něm můžeme dovědět ještě mnoho nového a zajímavého. Připravujeme společný oběd. Odpoledne v 16.00 bude v kostele koncert. Našimi hosty bude pěvecké sdružení z Masarykovy univerzity z Brna, a to z univerzity třetího věku. Program koncertu je velmi lákavý, zazní nejen sborový zpěv, ale také sóla v podání sbormistra Vladimíra Richtera, který je profesionální zpěvák.  

Prosíme vás, abyste se přihlásili ke společnému obědu.  Pokud můžete, sdělte také sestře Jarmile Šimšové co jste ochotni připravit k posezení u kávy a pohoštění zpěváků. Děkuji vám. 

Na Květnou neděli byla ukončena sbírka na podporu studenta Jana Kaluse. Do pokladničky bylo vybráno 8 129 Kč, velmi vám děkujeme. Děkuji také těm, kdo odeslali podporu na sborový účet nebo přímo nadaci Compaternitas, která sbírku organizuje. 

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky JJ. Děkujeme za štědrost a pochopení. 

V Kruhu je připraveno setkání s občerstvením, zvu vás do tepla. Zvu vás k zítřejším bohoslužbám a dá-li Pán také k bohoslužbám příští neděli.   

7. dubna 2023

Velký Pátek, čtení pašijí podle evangelisty Marka, vysluhování VP

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou dnes v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

-děkujeme všem, kdo připravili sederovou večeři, uskutečnila se včera na Zelený čtvrtek odpoledne

-zveme vás na promítání filmu s velikonoční tematikou, dnes v 19.00 v presbyterně na faře

-vyřizujeme mnoho pozdravů z lázní Darkov od bratra Jindřicha Macha

-zveme na setkání po bohoslužbách v Kruhu

Sejdeme se, dá-li Pán, na Boží hod velikonoční v neděli 9. dubna 2023 v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Moravském Krumlově, na obou místech bude vysluhována VP a uskuteční se celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky JJ.

2. dubna 2023

 Květná neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-V pátek jsme se naposledy sešli při Postním ztišení se zpěvy z Taizé. Děkuji všem za přípravu i účast. Postní sbírka při těchto setkáních je určena na podporu dětí v Bejrútu, v Miroslavi jsme vybrali4 450 Kč velmi všem děkujeme. 

-V sobotu se po celý den uskutečnilo jarní setkání dětí s programem v Kruhu i venku, s vycházkou kolem Miroslavi a zakončením u ohně ve sborové zahradě. Děkujeme všem za přípravu i účast. 

Týden ve sboru 

úterý 19.00 pravidelnná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 16.00 Sederová večeře, zveme srdečně ke sváteční hostině s liturgickým pořadem. Prosíme podívejte se, zda jste již v tabulce zapsáni, pokud ne a máte zájem zúčastnit se, zapište se. Děkujeme také už všem, kdo toto sváteční setkání kolem stolu připravují. 

Velký pátek 8.30 Velkopáteční bohoslužby s VP 

Velikonoční neděle 8.30 Boží hod velikonoční s VP 

-Dnes se můžete naposledy připojit k finanční pomoci studentovi Janu Kalusovi. Děkujeme všem, kdo tak učinili.  

-Zveme vás už nyní na Sborový den, který se uskuteční v neděli 16. dubna, tj. za dva týdny. Připravujme program pro děti i dospělé a také společný oběd, na který se už teď můžete přihlašovat. Připravujeme také koncert pěveckého sdružení Univerzity třetího věku z Brna, uskuteční se v den sborové neděle v 16.00 odpoledne.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že sbor podporujete modlitbami, účastí na bohoslužbách, na sborových setkáních i finančně. 

-Zveme vás k setkání v Kruhu po bohoslužbách a děkujeme za přípravu. 

Na Neděli velikonoční bude celocírkevní sbírka určená na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.  

12. března 2023

třetí postní neděle zvaná – Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Ž 25, 15)

Přivítání

            Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem ostatním,kdo se podílí na průběhu bohoslužeb a výročního sborového shromáždění,které se koná dnes při bohoslužbách. Proto jsou bohoslužby jen v Miroslavi.

            Z ústředí církve jsme dostali zprávu o úmrtí sestry Darji Kocábové. Na sestru Kocábovou si možná vzpomenete, navštívila náš sbor se svým manželem farářem Alfrédem Kocábem. Její syn je známý hudebník a politik Michael Kocáb. Rozloučení se konalo v pátek v kostele U Salvátora v Praze. 

V úterý 7. března se konala pravidelná porada staršovstva

věnovali jsme se tématu fotovoltaika

na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v 16. 00 hodin opět uspořádáme sederovou hostinu, podrobnosti oznámíme včas

sbírka do pokladničky na pomoc studentu Janu Kalusovi bude ukončena na Květnou neděli 2. dubna 2023. Po Velikonocích bude vyhlášena sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii

Přijali jsme informaci o ukončení nájmu sborového bytu, důvodem jsou vážné rodinné důvody nájemců. Nájem byl řádně a v termínu uhrazen. Pronájem bytu řešíme opět s realitní kanceláří.

Rozhodli jsme, že se v době jarních prázdnin, které právě začínají, nebudou konat setkání s dětmi ani biblická hodina pro dospělé.

            V sobotu se v Brně v Blahoslavově domě uskutečnila seniorátní konference, hostem a přednášejícím byl bratr Petr Sláma z evangelické teologické fakulty. Z Miroslavi se zúčastnily tři sestry.

Sestry seniorky se sejdou v obvyklém termínu ve středu v 13.30 hodin. 

            Každý postní pátek v 17.00 se v kostele koná krátké Ztišení se zpěvy z Taizé. Při setkání se koná celocírkevní sbírka na pomoc dětem v Bejrútu v části, která byla před několika lety nejvíce postižena výbuchem.  Již řadu let tam naše církev podporuje školku a školu. Informace najdete na nástěnce.

            Dnes odpoledne jsme zváni do Kruhu, program si připravila paní Oksana Ivanová. Bude mluvit o svém domově na Ukrajině, a také o náročné cestě z válkou ničené vlasti až do Miroslavi. Bude také promítat fotografie. Začátek je už v 16.00 hodin.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Po bohoslužbách vás zveme na setkání s občerstvením v Kruhu, děkujeme za přípravu.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově.

7. března 2023

V úterý 7. března se konala pravidelná porada staršovstva: 

-věnovali jsme se tématu fotovoltaika  

-na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v 16. 00 hodin opět uspořádáme sederovou hostinu, podrobnosti oznámíme včas  

-sbírka do pokladničky na pomoc studentu Janu Kalusovi bude ukončena na Květnou neděli 2. dubna 2023. Po Velikonocích bude vyhlášena sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii 

-přijali jsme informaci o ukončení nájmu sborového bytu, důvodem jsou vážné rodinné důvody nájemců. Nájem byl řádně a v termínu uhrazen. Pronájem bytu řešíme opět s realitní kanceláří.  

-rozhodli jsme, že se v době jarních prázdnin, které právě začínají, nebudou konat setkání s dětmi ani biblická hodina pro dospělé.  

5. března 2023

druhá postní neděle 

-přivítání, poděkování sestře farářce Martě Sedláčkové, bratr farář káže v Nosislavi 

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i dalším… 

Minulou neděli jsme v Miroslavi a v Bohuticích vykonali celocírkevní sbírku na podporu církevního tisku, celkem jsme vybrali 4 515 Kč, děkujeme vám, sbírka byla odeslána. 

Vyřizuji mnoho pozdravů od sestry Víty Liskové, naší Vitky. Je v nemocnici v Praze, čeká ji náročná operace. Telefonujeme si s ní, je s vážnou situací vyrovnaná a moc na Miroslav a sbor myslí. 

Týden ve sboru 

Pondělí 20.00 zkouška pěveckého sboru 

Úterý 9.00 setkání maminek s farářem na     faře 

19.00 pravidelná porada staršovstva 

Středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

17.00 jóga v Kruhu 

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.30 konfirmandi 

Pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

17.00 ztišení se zpěvy z Taizé v kostele, při těchto setkáních se koná postní sbírka určená potřebným v Bejrutu 

Neděle při bohoslužbách se bude konat VSS, zkontrolujte prosím seznamy členů sboru s právem volit a pokud jste si nevzali zprávu o životě sboru, vyzvedněte si ji.  

16.00 Kruh s programem paní Oksany Ivanové o Ukrajině, o vesnici v Záporoží odtud pochází a o strastiplné cestě z Ukrajiny až do Miroslavi  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám nejen za ni, ale také za podporu studenta Jana Kaluse, tato sbírka bude ještě pokračovat, o ukončení rozhodne staršovstvo. 

Zvu vás na setkání a kávu do Kruhu.  

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách VSS v našem kostele. a odpoledne v 16.00 Kruhu.