10. prosince 2023

Ohlášky na neděli 10. prosince 2023 

druhá adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

Minulou neděli odpoledne se v našem kostele uskutečnil již 21. ročník Dárkování. Děkujeme vám všem za veškerou pomoc i vytvoření přátelské atmosféry. Výsledek Dárkování je vysoký. Vybrali jsme 49 600 Kč, z toho 7000 Kč je určeno na Adopci na dálku pro sedmileté děvčátko Medinah Magurewa z Ugandy. 42 600 Kč je dar pro Základní školu Miroslav na vybavení cvičné kuchyňky. Děkujeme vám za vše. 

Z Dárkování zbylo několik dárků, které si můžete po bohoslužbách prohlédnout a zakoupit za dobrovolný příspěvek. Ceny v hřivnách jsou jen orientační. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 13.30 sestry seniorky se sejdou k pečení perníčků pro děti z NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina pro děti 

pátek 9.00 Medvíkova knihovnička 

-V neděli 17. prosince 2023 v 16.00 se v našem kostele koná vánoční koncerty, při němž zazní varhany a viola. V podání pana Pavla a Pravdoslava Březíkových zazní skladby Vivaldiho, Bacha a dalších významných skladatelů. Srdečně vás i vaše přátele zveme. 

-Připomínáme, že je možno zakoupit si objednané dárky z Rolničky, nástěnný kalendář a zejména Evangelický kalendář a Čtení na každý den. Výtisk je za 180 Kč.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete také salárem, dary a modlitbami. Vážíme si toho. 

-zveme vás do Kruhu k setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi v 11.00 v Moravském Krumlově v Domě s pečovatelskou službou a v 16.00 na varhanním koncertě v našem kostele. 

3. prosince 2023

Ohlášky na neděle 3. prosince 2023 

první adventní neděle 

-dnes jsou bohoslužby s vysluhování večeře Páně pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

Odpoledne jsme zváni na Dárkování, začátek je v 15.00 hodin, děkujeme vám všem za pomoc, za dárky i za finanční přispění.  

Více o Dárkování …. 

Během listopadu jsme vykonali celocírkevní sbírku Jubilejní toleranční dar nejen v Miroslavi, ale také v Bohuticích a v Moravském Krumlově. Celkem jsme vybrali 7 681 Kč. Děkujeme vám, vaší štědrosti si vážíme. 

Týden ve sboru 

úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina dětí 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

RC Medvídek má v letošním roce poprvé na náměstí Svobody svůj stromeček, ozdoby vytvořily děti v Medvídku. Těší nás, že i takto jsme v dobrém vnímáni veřejností. Za péči o děti a za jejich vedení děkujeme sestrám Heleně Drastíkové, Martině Fajmonové a Zuzaně Rozehnalové.  

Za dva týdny, 17. prosince v 16.00 se v našem kostele uskuteční vánoční koncert, více informací najdete na nástěnce. Zveme vás už nyní, pozvěte i své přátele. 

Dnes vykonáme seniorátní sbírku na podporu středisek Diakonie v našem seniorátu. O rozdělení sbírky konkrétním střediskům budeme informováni. Děkujeme vám za podporu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. v

26. listopadu 2023

Poslední neděle církevního roku 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-Bratr farář vykonal ve středu a v pátek návštěvu s pobožností ve středisku Mirandie v Brumovicích a v domově seniorů v Božicích. Děkujeme za tuto službu. 

-Včera jsme společně s dětmi z NŠ pekli v Kruhu perníčky na Dárkování, děkujeme všem, kdo pečení podpořili ať už spoluprací a pomocí dětem, nebo přípravou oběda. Jsme rádi, že jsme mohli společně strávit krásný den a při společné práci i zábavě si uvědomovat, že k sobě patříme a tvoříme jednu sborovou rodinu. 

Na neděli Díkčinění jsme vykonali kromě celocírkevní sbírky také sbírku pro Charitu Znojmo. Od ředitele Charity pana Mgr. Evžena Adámka jsme dostali poděkování:  

Vážení, jménem Oblastní charity Znojmo a jménem našich klientů srdečně děkujeme za poskytnutí daru na účely činnosti Oblastní charity Znojmo. Ujišťuji Vás a ubezpečuji, že peníze budou řádně použity na účel, na který jste peníze poskytli. Nesmírně si vážíme této Vaší štědré pomoci. 

S hlubokou vděčností a se srdečným pozdravem Mgr. Evžen Adámek, ředitel 

Ve Znojmě 16. listopadu 2023 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

čtvrtek 9.30 biblická pro dospělé 

16.00 biblická pro děti 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Pěvecký kroužek, jóga a flétnisté se scházejí po domluvě.  

-V pátek dopoledne i kvečeru bude možné přinést do Kruhu dárky na Dárkování. Informace o čase je na plakátku na nástěnce. Věříme, že už se na Dárkování nejen těšíte, ale že připravujete dárky nebo se chystáte svým nákupem Dárkování podpořit. V sobotu budeme vše v kostele instalovat. Pokud můžete pomoci v pátek, v sobotu nebo připravit pohoštění, přihlaste se u sester Lucie Férové, Martiny Fajmonové a na pohoštění u sestry Evy Ryšavé. Věříme, že když se každý podle svých sil zapojí, bude to skvělé a vše dobře dopadne. Děkujeme vám. 

-Zveme vás k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu pohoštění. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme. 

Za týden, dá-li Pán, o první adventní neděli, bude vysluhována VP a vykonáme sbírku pro střediska Diakonie v našem seniorátu. Odpoledne se uskuteční Dárkování.  

19. listopadu 2023

dvacátá čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

V 10.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově

            Ve středu dopoledne vykoná bratr farář pastorační návštěvu s pobožností ve středisku Diakonie ČCE Mirandie v Brumovicích a v pátek v Božicích. Bude rád, přihlásíte-li se ke společné cestě. Za tuto službu bratru faráři i vám, kteří ho doprovodíte, děkujeme.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   maminky s dětmi a farářem

středa                                               9.00                                   RC Medvídek

čtvrtek                                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

16.00                                biblická hodina dětí

pátek                                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

sobota                                              9.30                                  děti z NŠ pečou perníčky na Dárkování, zveme i další zájemce z mládeže i dospělých k této radostné, společné práci spojené i s obědem v Kruhu.

            Dnes ve 12.30 bude v Křesťanském magazínu na ČT2 záznam z natáčení na miroslavském židovském hřbitově. Natáčení se konalo v době návštěvy ze Spremberka.

            Dostali jsme pozvánku z Nosislavi na koncert „FOLKLÓRNÍ SOUZNĚNÍ“, který se koná za týden 26.11.2023 v nosislavském kostele v 17.hodin. Jsme srdečně zváni,pozvánka je na nástěnce.

            Připomínáme možnost objednat si dárky z Rolničky a kalendář s fotografiemi kostelů.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Jubilejní toleranční dar, děkujeme za vaše štědré přispění.

              Po bohoslužbách vás zveme na setkání v Kruhu s občerstvením a děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

12. listopadu 2023

dvacátá třetí neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme …

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

            Včera, v sobotu 11. listopadu se v Brně konalo 1. zasedání 43. konventu Brněnského seniorátu, se závěry budeme seznámeni v nejbližší době.

V úterý 7. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva

             Bratr farář David Sedláček projevil zájem o znovuzvolení farářem v našem sboru; staršovstvo proto zahajuje jednání v této věci a požádá seniorátní výbor o stanovení úvazku. Tématem se budeme dále zabývat, a to nejen ve staršovstvu. K volbě by mělo dojít v dubnu 2024.

            Přijali jsme informaci, že byla uhrazena druhá část personálního fondu a repartic. Děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení hospodaření sboru a vám všem za pravidelnou finanční podporu.

            Rozhodli jsme o termínu vykonání celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, a to v neděli 19. listopadu 2023.

            Rozhodli jsme, že se opět budeme zabývat Rozvojovým plánem sboru.

            Hovořili jsme o Dárkování, které se uskuteční 3. prosince 2023. Pozvánky jsou připraveny. Tentokrát vybranou částku věnujeme miroslavské základní škole a prostřednictvím Adopce na dálku podpoříme další dívku z Ugandy. Podrobnosti se dovíte během Dárkování, program se připravuje.

            Potvrdili jsme termín vánočního koncertu, uskuteční se v neděli 17. prosince 2023 v 16.00 hodin.  

Týden ve sboru

Středa                                 9.00                                      RC Medvídek

13.30                                   seniorky

16.00                                   biblická hodina dětí

čtvrtek                                9.30                                      biblická hodina pro dospělé

pátek                                   9.00                                      Medvídkova knihovnička

Konfirmandi se scházejí společně ve Znojmě. Pěvecký kroužek, jóga a flétnisté dle domluvy.

            Dnes odpoledne vás zveme na vycházku s průvodním slovem na židovský hřbitov, sejdeme se u malé branky v 14.30 hodin.

            Na 25.listopadu plánujeme pečení perníčků na Dárkování v Kruhu. Zveme rodiny s dětmi i mládež.

Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, děkujeme. Pamatujte prosím na celocírkevní sbírku, kterou vykonáme za týden.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 hodin v našem kostele a v 10.00 v Moravském Krumlově.

7. listopadu 2023

V úterý 7. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva 

– Bratr farář David Sedláček projevil zájem o znovuzvolení farářem v našem sboru; staršovstvo proto zahajuje jednání v této věci a požádá seniorátní výbor o stanovení úvazku. Tématem se budeme dále zabývat, a to nejen ve staršovstvu. K volbě by mělo dojít v dubnu 2024. 

-Přijali jsme informaci, že byla uhrazena druhá část personálního fondu a repartic. Děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení hospodaření sboru a vám všem za pravidelnou finanční podporu. 

-Rozhodli jsme o termínu vykonání celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, a to v neděli 19. listopadu 2023. 

-Rozhodli jsme, že opět budeme zabývat Rozvojovým plánem sboru. 

-Hovořili jsme o Dárkování, které se uskuteční 3. prosince 2023. Pozvánky jsou připraveny. Tentokrát vybranou částku věnujeme miroslavské základní škola a prostřednictvím Adopce na dálku podpoříme další děvčátko z Ugandy. Podrobnosti se dovíte během Dárkování, program se připravuje.  

-Potvrdili jsme termín vánočního koncertu, uskuteční se v neděli 17. prosince 2023 v 16.00 hodin. 

5. listopadu 2023


dvacátá druhá neděle po sv. Trojici
-přivítání hostů – bratry Vladimíra Zikmunda, seniorátního kurátora, který posloužil kázáním, a Petra Zajíce, člena
seniorátního výboru, děkujeme-přivítání také domácích i hosty
-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme
-bohoslužby jsou jen v Miroslavi
Dnes se koná vizitace sboru, prosím presbytery, aby se po bohoslužbách sešli k rozhovoru v
presbyterně.
V Olomouci se koná setkání pracovníků s dětmi, účastní se i Miroslavští.
Týden ve sboru
úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva
středa 9.00 RC Medvídek
16.00 biblická hodina dětí
čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé
pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
Konfirmandi se scházejí společně ve Znojmě. Pěvecký kroužek, jóga a flétnisti se scházejí po
domluvě.
V pátek 10. listopadu jsme zváni do AKdent na přednášku Aleše Bednaříka o Židech v Jiřicích
s přihlédnutím k Miroslavi a k regionu. Začátek je v 18.00, pozvánka je na nástěnce.
V sobotu 11. listopadu 2023 se v Blahoslavově domě v Brně koná 1. zasedání 43. konventu
brněnského seniorátu. Náš sbor zastupují konventuálky sestra Milada Zezulová a Lia Ryšavá.
Odpoledne ve 13.00 se tamtéž koná Seniorátní konference s tématem Naslouchat, mluvit,
vést, rozhodovat. Je určena všem zájemcům. Na nástěnce je pozvánka, věřím, že se také
někdo z vás rozhodne zúčastnit se.
Připomínám ještě vycházku na židovský hřbitov příští neděli ve 14.30 hodin.
Na nástěnce v kostele je nabídka dárků z Rolničky, vyberte si a zapište se. Objednat můžete také nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete také
modlitbami i salárem. Vážíme si toho.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele v 10.00 v Bohuticích

Pravoslav Březík (varhany) a Pavel Březík (viola). Vstupné dobrovolné.

22. října 2023

 dvacátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání (hosté ze Spremberku) 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová 

Minulou neděli, v neděli Díkčinění, jsme uskutečnili celocírkevní sbírku na podporu sociální a charitativní činnosti naší církve. Vybrali a odeslali jsme 6 570 Kč. Uskutečnila se také jednorázová sbírka pro Charitu Znojmo, do pokladničky-kostelíčka jsme vybrali 4 310 Kč+1000 Kč jako dar od seniorek, celkem jsme charitě předali 5 310 Kč. Na vaši velkou štědrost vám velmi děkujeme. 

Tento víkend se koná seniorátní školka mládeže v Kloboukách u Brna, jsme rádi, že také s účastí naší mládeže. 

Jak již bylo řečeno, našimi hosty jsou sestry a bratři ze spřáteleného sboru Spremberg v Německu. Chceme s nimi společně prožít nejen dnešní neděli, ale také další tři dny. Po bohoslužbách u kávy a pohoštění v Kruhu má Aleš Bednařík připraven krátký příspěvek o osudu židovské rodiny Marty a Rut Herzogovýh. Pro hosty, hostitele i další přihlášené je v Kruhu připraven oběd. Také odpoledne chceme prožít společně jak v Kruhu, tak na vycházce. Budeme rádi, když se připojíte. V pondělí, v úterý a ve středu budeme dopoledne na židovském hřbitově a zveme vás, abyste si zejména v úterý dopoledne udělali tam vycházku, v 10.00 totiž přijede ČT natočit příspěvek do pořadu Křesťanský magazín. Odpolední programy si hosté naplánují sami, v úterý bude jako vždy společná večeře v Kruhu, prosím domluvte se sestrou Jarmilou Šimšovou na pohoštění. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

čtvrtek 9.30 biblická hodina 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 hodin. 

Připomínám, že bude změna času z letního na středoevropský.  

15. října 2023

 Neděle Díkčinění 

-přívítání (našimi hosty jsou členové Spolku evangelických církevních hudebníků, jmenovitě bratr Ladislava Morawetze, celocírkevní kantor a Jiří Schneidr, synodní kurátor) 

na varhany nás kromě Radka Féra doprovází doprovízí náš host bratr Ladislav Morawetz, děkujeme také zpěvákům  

-bohoslužby v MK dnes nejsou, vítáme členy obou kazatelských stanic 

Dnešní neděle je mimořádná také tím, že bratr Radek Fér, jeden z našich varhaníků, je uveden do služby sboru a církvi jako sborový kantor. Přejeme hodně sil, radosti a požehnání. 

Dnes odpoledne se v Nosislava koná instalace bratra faráře Petra Chlápka, jsme rádi, že tam budeme mít také zástupce našeho sboru. 

Včera odpoledne jsme s dětmi připravovali neděli Díkčinění, v Kruhu jsme pekli chléb na VP, sušenky na pohoštění po bohoslužbách a vyzdobili jsme kostel. Jsme za toto radostné odpoledne, které končilo až po setmění, vděčni. 

Děkujeme bratru místokurátrovi za dalším bratřím za zednické a malířské opravy v chodbě na faře. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky (v presbyterně!) 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9. 00 Medvíkova kavárnička 

Ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu a v kostele koná bazar dětského oblečení pořádaný RC Medvídek. 

V sobotu k nám přijedou hosté ze spřáteleného sboru Spremberg v Německu. Nedělní bohoslužby budou společné česko-německé, v Kruhu společně poobědváme a strávíme společně také odpoledne. Kdo se chce k hostům a hostitelům připojit ke společnému obědu, ohlaste se u sestry Jarmily Šimšové. 

Více o programu jejich pobytu najdete na nástěnce. 

Příští víkend bude seniorátní školka mládeže v Kloboukách. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní činnost církve. Do pokladničky kostelíčka můžete vložit svůj dar na pomoc potřebným v našem regionu, kterou zajišťuje Charita Znojmo.  Děkujeme vám za štědrost a vstřícnost a vážíme si vaší obětavosti. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a v 10.00 v Bohuticích. 

3. října 2023

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-věnovali jsme se přípravě na neděli Díkčinění, která se uskuteční 15. října 2023, bude vysluhována VP. Bohoslužby v MK nebudou. Členové kazatelských stanic jsou zváni do Miroslavi. Součástí nedělních bohoslužeb bude ustavení bratra Radka Féra za kantora sboru. Bohoslužby bude doprovázet pěvecký sbor a budeme mít také hosty – celocírkevního kantora bratra Ladislava Morawetze, synodního kurátora bratra Jiřího Schneidra. Už během soboty přijedou také další hosté, varhaníci, zpěváci a dirigenti – Radkovi kolegové z hudebních kurzů. Každý rok je součástí neděle Díkčinění také celocírkevní chrámová sbírka určená pro sociální a charitativní pomoc, vykonáme ji při vycházení. Na podnět sestry Rut Vesecké se můžete v neděli Díkčinění také připojit ke sbírce pro znojemskou charitu, a to do kostelíčka. 

-připravujeme pobyt hostí z našeho spřáteleného sboru Spremberg od 21. do 26. října 2026, především společnou neděli s  česko – německými bohoslužbami 

-věnovali jsme také pozornost vizitaci sboru, která se uskuteční 5. listopadu za účasti bratří Vladimíra Zikmunda, seniorátního kurátora, a Petra Zajíce, člena seniorátní výboru 

-přijali písemné sdělení sestry Jany Sterzikové, že již nebude připravovat rozpisy, děkujeme jí za dosavadní službu sboru. Úkolu se ujal bratr Zdeněk Fajmon, děkujeme mu a vážíme si jeho rozhodnutí. 

-zvolili jsme sestru Miladu Zezulovou za konventuálku a bratra Libora Drastíka za konventuála náhradníka 

-rozhodli jsme, že v následujících letech budeme z výtěžku Dárkování podporovat nyní sedmiletou Madinah Namugerwa z Ugandy; sestře Tereze Pískové (Ryšavé) děkujeme za péči o Adopci na dálku 

-17. října 2023 bude zahájeno konfirmační cvičení společně s konfirmandy z FS ČCE Znojmo; z našeho sboru se zúčastní Tobiáš Sedláček, máme z toho radost 

-19. října 2023 zahájíme biblické hodiny pro dospělé