Boží hod vánoční 25. prosince 2023 

bohoslužby s večeří Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby s večeří Páně jsou také v Moravském Krumlově v DPS v 11.00 

Přeji vám pokojné prožití svátečního dne. 

Dnes vykonáme celocírkevní sbírku na bohoslovce, vikariát a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme. 

Zítra se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s hudbou v 8.30 v našem kostele.