24. prosince 2023

čtvrtá adventní neděle, Štědrý den

Přivítání

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích s vysluhování VP

na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

            Dnešní den nás uvádí do svátků vánočních, přejeme vám, aby vás provázela Boží milost a požehnání.

            Zítra na Boží hod vánoční jsme zváni na bohoslužby s vysluhováním VP v 8.30 do našeho kostela a v 11.00, také s VP, do Moravského Krumlova do pečovatelského domu. Na Štěpána jsou bohoslužby s hudbou pouze v Miroslavi.

            Ve vánočním týdnu se ve všední dny nekonají žádná sejítí.

            Dnešní bohoslužby jsou vyvrcholením práce s dětmi v NŠ v adventu. Metodika Franze Ketta je pro nás neobvyklá,ale vede nás k jinému pohledu na práci s dětmi i dospělými. A přemýšlením o věcech a tématech kolem nás. Děkuji bratru faráři za dnešní službu a děti se mohou těšit na malé překvapení, které připravily sestry seniorky. Tímto jím také děkuji.

            Minulou neděli při bohoslužbách a po koncertu se konala charitativní sbírka na pomoc rodině Kovalenkově, která bydlí ve sborovém bytě. Všem vám děkujeme za finanční přispění i věcné dary. Velmi si vážíme vašeho pochopení pro složitou situaci. Více nám sdělí sestra Daniela Bednaříková.

            Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru. Zítra na Boží hod vánoční vykonáme jako každoročně celocírkevní sbírku na bohoslovce, vikariát, pro začínající kazatele a na vzdělávání kazatelů. Děkujeme, že i na tyto potřeby pamatujete.

            Zvu vás po skončení bohoslužeb do Kruhu k rozhovorům při kávě a čaji.