17. prosince 2023

třetí adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme … 

-dnes jsou bohoslužby v Moravském Krumlově v Domě s pečovatelskou službou 

Dnešní neděli se v našem kostele uskuteční vánoční koncert, zazní varhany a viola v podání Pavla a Pravoslava Březíkových. Koncert finančně podpořilo město Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme, začátek je v 16.00 hodin. 

Současně také děkuji všem, kdo donesli nebo donesou pohoštění. Za dobrovolný příspěvek bude také podávám svařák. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

večer kroužek učitelek NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina s dětmi 

5. prosince se konala pravidelná porada staršovstva.  

-Vyjádřili jsme radost z úspěšného, již 21. ročníku, Dárkování. Výtěžek ve výši 49 600 Kč byl rozdělen tradičním způsobem: 7 000 Kč je pro Adopci na dálku, začínáme podporovat třetí děvčátko z Ugandy, Medinah Magurewa. Zbývajících 42 600 Kč je letos určeno na vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Miroslav. Všem, organizátorům i dárcům, děkujeme. 

-Rozhodli jsme vypůjčit si z fondu Brněnského seniorátu 150 000 Kč jako překlenovací půjčku, která sboru pomůže překonat období do vyplacení státní dotace na instalaci solárních panelů. 

-potvrdili jsme již naplánovaný vánoční program ve sboru, včetně vánočního dopisu 

-jednali jsme o spotřebě energií ve sboru se zaměřením na kostelík v MK 

Seniorátní sbírka na pomoc střediskům Diakonie v našem seniorátu se uskutečnila v Miroslavi a v Bohuticích, celkem jsme vybrali 4926 Kč (z toho Bohutice 920 Kč). Velmi vám všem děkujeme. O rozdělení sbírky budeme informování. 

Minulou neděli po bohoslužbách jsme otevřeli téma pomoci rodině Kovalenkových, kteří bydlí ve sborovém bytě. Staršovstvo se situací bude zabývat na příští poradě. Pro vaši informaci sděluji, že rodina pobírá statní sociální dávku Příspěvek na bydlení, z něhož platí nájem a energie. Jejich další finanční situace je složitá. Pokud by někdo byl ochoten přispět finančně do pokladničky kostelíčka na pomoc, budeme za to vděčni a pořídíme jim například teplé přikrývky, pojištění bytu a další potřebné. Průběžně vás budeme informovat.   

-během vánočních svátků doplní sestra Markéta Ryšavá chybějící sloky dvou písní v novém zpěvníku, je k tomu vyrobeno razítko. Pokud byste chtěli mít doplnění i ve svých zpěvnících, které máte doma, přineste je příští neděli do kostela a ponechejte je tam přes Vánoce. Sestře Markétě za tuto službu děkujeme. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Na Boží hod vykonáme celocírkevní sbírku určenou pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám za přispění. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, kde bude vysluhována VP.