Category Archives: Ohlášky

12. března 2023

třetí postní neděle zvaná – Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Ž 25, 15)

Přivítání

            Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem ostatním,kdo se podílí na průběhu bohoslužeb a výročního sborového shromáždění,které se koná dnes při bohoslužbách. Proto jsou bohoslužby jen v Miroslavi.

            Z ústředí církve jsme dostali zprávu o úmrtí sestry Darji Kocábové. Na sestru Kocábovou si možná vzpomenete, navštívila náš sbor se svým manželem farářem Alfrédem Kocábem. Její syn je známý hudebník a politik Michael Kocáb. Rozloučení se konalo v pátek v kostele U Salvátora v Praze. 

V úterý 7. března se konala pravidelná porada staršovstva

věnovali jsme se tématu fotovoltaika

na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v 16. 00 hodin opět uspořádáme sederovou hostinu, podrobnosti oznámíme včas

sbírka do pokladničky na pomoc studentu Janu Kalusovi bude ukončena na Květnou neděli 2. dubna 2023. Po Velikonocích bude vyhlášena sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii

Přijali jsme informaci o ukončení nájmu sborového bytu, důvodem jsou vážné rodinné důvody nájemců. Nájem byl řádně a v termínu uhrazen. Pronájem bytu řešíme opět s realitní kanceláří.

Rozhodli jsme, že se v době jarních prázdnin, které právě začínají, nebudou konat setkání s dětmi ani biblická hodina pro dospělé.

            V sobotu se v Brně v Blahoslavově domě uskutečnila seniorátní konference, hostem a přednášejícím byl bratr Petr Sláma z evangelické teologické fakulty. Z Miroslavi se zúčastnily tři sestry.

Sestry seniorky se sejdou v obvyklém termínu ve středu v 13.30 hodin. 

            Každý postní pátek v 17.00 se v kostele koná krátké Ztišení se zpěvy z Taizé. Při setkání se koná celocírkevní sbírka na pomoc dětem v Bejrútu v části, která byla před několika lety nejvíce postižena výbuchem.  Již řadu let tam naše církev podporuje školku a školu. Informace najdete na nástěnce.

            Dnes odpoledne jsme zváni do Kruhu, program si připravila paní Oksana Ivanová. Bude mluvit o svém domově na Ukrajině, a také o náročné cestě z válkou ničené vlasti až do Miroslavi. Bude také promítat fotografie. Začátek je už v 16.00 hodin.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Po bohoslužbách vás zveme na setkání s občerstvením v Kruhu, děkujeme za přípravu.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově.

5. března 2023

druhá postní neděle 

-přivítání, poděkování sestře farářce Martě Sedláčkové, bratr farář káže v Nosislavi 

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i dalším… 

Minulou neděli jsme v Miroslavi a v Bohuticích vykonali celocírkevní sbírku na podporu církevního tisku, celkem jsme vybrali 4 515 Kč, děkujeme vám, sbírka byla odeslána. 

Vyřizuji mnoho pozdravů od sestry Víty Liskové, naší Vitky. Je v nemocnici v Praze, čeká ji náročná operace. Telefonujeme si s ní, je s vážnou situací vyrovnaná a moc na Miroslav a sbor myslí. 

Týden ve sboru 

Pondělí 20.00 zkouška pěveckého sboru 

Úterý 9.00 setkání maminek s farářem na     faře 

19.00 pravidelná porada staršovstva 

Středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

17.00 jóga v Kruhu 

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.30 konfirmandi 

Pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

17.00 ztišení se zpěvy z Taizé v kostele, při těchto setkáních se koná postní sbírka určená potřebným v Bejrutu 

Neděle při bohoslužbách se bude konat VSS, zkontrolujte prosím seznamy členů sboru s právem volit a pokud jste si nevzali zprávu o životě sboru, vyzvedněte si ji.  

16.00 Kruh s programem paní Oksany Ivanové o Ukrajině, o vesnici v Záporoží odtud pochází a o strastiplné cestě z Ukrajiny až do Miroslavi  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám nejen za ni, ale také za podporu studenta Jana Kaluse, tato sbírka bude ještě pokračovat, o ukončení rozhodne staršovstvo. 

Zvu vás na setkání a kávu do Kruhu.  

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách VSS v našem kostele. a odpoledne v 16.00 Kruhu. 

26. února 2023

první postní neděle 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby s VP v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také … 

Výroční sborové shromáždění se uskuteční v rámci bohoslužeb v neděli 12. března 2023. Je připravena zpráva o životě sboru, finanční zpráva i seznam členů sboru s právem volit. Prosím věnujte laskavě zprávám i seznamu svou pozornost. 

V sobotu se v Brně sešli vyučující NŠ, z našeho sboru nás bylo šest, děkujeme, vážíme si toho.  

Ekumenické shromáždění, které se konalo minulou neděli bylo hojně navštíveno zejména sestrami a bratry z katolických farností. Také následující beseda v Kruhu byla přátelská. Vážíme si pěkných vztahů v ekumeně a děkujeme všem, kteří jste se zapojili jak slovem, tak pohoštěním. 

Týden ve sboru 

V pondělí se scházejí zpěváci. 

Středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Ve středu ve 14.00 bude v Bohuticích na hřbitově rozloučení se sestrou Alenou Zpěvákovou, členkou našeho sboru. Pohřební shromáždění vykoná bratr farář Sedláček. 

Zveme vás na Postní ztišení se zpěvy z Taizé. Sejdeme se každý postní pátek v 17.00 v našem kostele.

Přes byterům sdělujeme, že porada staršovstva se uskuteční až v příštím týdnu, nikoliv jak bylo plánováno 28. 2. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu církevního tisku. Děkujeme vám. 

Děkujeme vám za finanční dar, který vkládáte do pokladničky-kostelíčka pro Jana Kaluse. Děkujeme i vám, kdo jste přispěli prostřednictvím nadace nebo na účet našeho sboru s označím Jan Kalus. Velmi si vaší podpory vážíme. 

Po bohoslužbách je připraveno setkání v Kruhu s občerstvením. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli v 8.30 v našem kostele. Kázáním poslouží sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář pojede do Nosislavi. 

5. února 2023 

Neděle Devítník – Sepuagesimae 

-přivítání a poděkování za službu sestře farářce Martě Sedláčkové 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujme … 

-Minulou neděli jsme při vycházení vykonali celocírkevní sbírku na křesťanskou službu církve, vybrali jsme 3 550 Kč, děkujeme vám za vaše dary 

-Na nástěnce je oznámení o úmrtí bratra Ladislava Peciny ze Sázavky. S ním i s celou jeho rodinou jsme se setkávali především na Blažkově. Pamatujme na pozůstalou rodinu ve vzpomínkách i na modlitbách. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem a dětmi na faře 

19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.30 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

-V neděli 19. února se v našem kostele uskuteční ekumenická bohoslužba s účastní katolických duchovních O. Pavla Merty a O. Josefa Dvořáka, který také poslouží kázáním. Začátek je za 2 týdny odpoledne v 17.00 hodin. Srdečně vás zvu, ekumenické setkání se koná po delší kovidové pauze, jsme za opětovnou možnost vděčni. 

-Na nástěnce je informace o termínu letošní rodinné rekreace našeho sboru na Blažkově. Prosím počítejte s tím při plánování svých dovolených. 

-Po bohoslužbách vás zveme na setkání s občerstvením v Kruhu a děkujeme za přípravu. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen při vycházení z kostela, ale také na modlitbách doma, i salárem a dary. Vážíme si toho. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích.

29. ledna 2023

poslední neděle po Zjevení Páně                                                                               

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi.

Bratr farář David Sedláček je služebně v Německu.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme .

            V sobotu se v Chrudimi konal pohřeb bratra faráře Pavla Kaluse, zúčastnili se také členové našeho sboru. Na jeho rodinu myslíme a vyjadřujeme jim upřímnou soustrast. Kondolence je vyvěšena na  nástěnce.

Týden ve sboru

středa                                               13.30                                seniorky

16.00                                biblická hodina dětí

20.00                        kroužek vyučujících NŠ

čtvrtek                                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

17.30                                konfirmandi

pátek                                     plánované setkání v Božicích,domlouvat se budeme,až                                       se vrátí br.farář Sedláček

            Dnes vykonáme při vycházení celocírkevní sbírku na křesťanskou službu ČCE, děkujeme vám za vaše dary.

            Po bohoslužbách jsme zváni na setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu občerstvení.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, kázáním poslouží sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář bude kázat v Nosislavi.

22. ledna 2023

Třetí neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-bohoslužby v Bohuticích dnes nebudou z důvodu nemoci více členů 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

Dostali jsme velmi smutnou zprávu. Zemřel bratr farář Pavel Kalus. Většina nás starších ho znala, vyrůstal v Miroslavi na faře. Jako farář působil v Prosetíně, v Brně I a v Krouně. Určitou dobu byl také činný v Diakonii, na ústředí církve, kde věnoval oblast vzdělávání, přípravě vikářů a jáhnů a o své kolegy faráře pečoval prostřednictvím supervize. S velkou účastí myslíme na jeho nejbližší. 

Ve středu se na faře uskutečnilo první setkání věnované bohoslužbám. Hovořili jsme o výběru písní, o liturgii i o tom, jak na nás celkově bohoslužba působí, co si na ní nejvíc ceníme, čím nás obohacuje a co v ní postrádáme. Odcházeli jsme s dobrým pocitem i vědomím, že bychom se takto chtěli setkat víckrát. Ideální by bylo, kdyby se dalšího setkání zúčastnili i další. Termín není za tím určen, ale už nyní vás zveme k přemýšlení na toto téma a poté k účasti. 

Týden ve sboru 

Vzhledem k tomu, že bratr farář odjíždí na celý týden pracovně do Německa, nekonají se biblické hodiny ani další setkání s ním. 

Ve středu se sejde 9.00 RC Medvídek a v pátek také v 9.00 Medvídkova knihovnička. 

-Vyřizuji vám mnoho pozdravů od našich přátel Stockmannových ze sboru v Glösa, rádi vzpomínají na cesty do Miroslavi. Po Vánocích se přestěhovali se do chráněného bydlení. 

-připomínáme vám, že u sestry Jarmily Šimšové můžete zaplatit za církevní tisk 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za ni 

-podle rozhodnutí staršovstva se první celocírkevní sbírka uskuteční za týden, tj. v neděli 29. ledna, sbírka je určena na celocírkevní křesťanskou službu 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli v 8.30 v našem kostele.   

15. ledna 2023 

druhá neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-dnes v 11.00 hodin jsou bohoslužby v MK 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér; děkujeme 

V úterý 10. ledna se konala pravidelná porada staršovstva 

-věnovali jsme se finančním a hospodářským záležitostem s ohledem na připravovaný rozpočet sboru na rok 2023 

-stanovili jsme datum celocírkevní sbírky Na křesťanskou službu na 29. ledna 2023 

-v jednání je ekumenické shromáždění; předpokládané datum je 12. únor 2023 v 17.00 

-výroční sborové shromáždění jsme naplánovali na 26. března 2023 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky (nezapomeňte na vzorky kvašeného   zelí, jak jsme se domluvily) 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

konfirmační cvičení nebude, někteří jsou na horách 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

20.00 setkání střední generace u Férů na Václavově 

Kromě pravidelných setkání se ve středu 18. 1. ve 20.00 uskuteční schůzka ohledně bohoslužeb. Předmětem rozhovoru bude např. Zařazování písní z nového zpěvníku a promýšlení bohoslužebné liturgie. Zváni jsou všichni, kdo se na přípravě bohoslužeb podílejí (varhaníci, předčitatelé), nebo kdo by se chtěli podílet a mají chuť podobu bohoslužeb promýšlet. 

-Ze Zlína jsme dostali radostnou zprávu: manželům Pejlovým, Jiřímu a Anežce, rozené Titěrové, se na Silvestra narodil druhý syn, jmenuje se Kryštof. Blahopřejeme! 

-Vzpomínáme na pravidelné účastníky bohoslužeb, kteří s námi už delší dobu nemohou být. Dnes jmenovitě na bratra Jindřicha Macha, který je na operaci ve Znojmě, na sestru Marii Veselou, která tráví rekonvalescenci u dcery v Dobrušce a sestru Martu Kulajtovou, která je na dlouhodobé rehabilitaci v Brně.  

-Připomínám, že můžete platit za odběr církevního tisku u sestry Jarmily Šimšové. 

-Po bohoslužbách zveme na setkání sv Kruhu s občerstvením, děkujeme za přípravu. 

-Dnes je opět možné podpořit PLESEM např. nákupem vstupenky u sestry Daniely Ryšavé 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete nejen na ni, ale také na salár. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

1. ledna 2023

Nový rok

Přivítání v novém roce

Bohoslužby jsou jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Týden ve sboru

středa                                               9.00                                   RC Medvídek

                                                13.30                                seniorky

                                               16.30                                biblická hodina dětí

                                               20.00                        kroužek vyučujících NŠ

čtvrtek                                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

                                               17.00?                             konfirmandi

pátek                                                 9.00                                   Medvídkova kavárnička

            V pátek se v Černilově konalo pohřební rozloučení s bratrem Miroslavem Holečkem, zúčastnila se i početná skupina z našeho sboru; děkujeme vám.

            Dostali jsme také oznámení o úmrtí sestry Stanislavy Brožové, maminky sestry Evy Skálové. Pokud byste se chtěli připojit ke kondolenci, podepište se při vycházení.

            Ve čtvrtek se bude konat v katolickém kostele  ve 13.hod.rozloučení s paní Boženou Kmentovou,která zemřela v týdnu po vánocích ve věku 101 let.

Pozůstalé rodině vyprošujeme Boží pomoc a naději.

            Dnes v 18.00 je v Brně v Červeném kostele ekumenická bohoslužba na zahájení roku 2023. Přímý přenos vysílá ČT2.

Po bohoslužbách zveme vás na setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích.

25. prosince 2022

Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Boží hod vánoční

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

            Dnes v 11.00 hodin jsou bohoslužbys vysluhováním VP také v Moravském Krumlově.

            Vyřizujeme vám pozdravy od sestry Dany Ambrosové, která nyní žije v Domově seniorů v Bystrém u Poličky. Potěšil ji vánoční dopis, při četbě znovu vzpomínala na shromáždění v MK a na všechny, které v našem sboru zná.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a jako každé Vánoce je určena na bohoslovce a vikariát a na další vzdělávání kazatelů. Děkujeme, že i na tyto potřeby církve pamatujete.

            Připomínáme, že si stále můžete zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každé za 170 korun.

Zveme vás do Kruhu k setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu.

Přejeme vám i vašim blízkým požehnané Vánoce.

            Zítra se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v Bohuticích v 10.00.

18. prosince 2022 

čtvrtá adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-dnes se v našem kostele koná varhanní koncert, naším hostem a interpretem je varhaník Lukáš Hurtík z Brna. Tento koncert finančně podpořilo Město Miroslav. Srdečně vás, vaše přátele i rodinu zveme. Začátek je v 15.00 hodin. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem na faře 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

V sobotu je Štědrý den, zveme vás na ztišení se zpěvy z Taizé, setkání je v 16.00 v Kruhu. Všem přejeme klidné, radostné a požehnané prožití svatvečera. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že sbor pravidelně podporujete také salárem a dary, vážíme si toho. 

Připomínáme, že stále je možno zakoupit si Evangelický kalendář, kde jsou zajímavé rozhovory s farářkami naší církve, a také Čtení na každý den. Jednotlivý výtisk je za 170 Kč. Už také přišly dárky z Rolničky a nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů. Vše je při praveno u sestry Jarmily Šimšové. 

Zveme vás ke setkání s občerstvením po bohoslužbách v Kruhu a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30. Budeme společně slavit Boží hod vánoční. Bohoslužby budou i v Moravském Krumlově. Na obou místech bude vysluhována VP. Sbírka na Boží hod je celocírkevní a určena na bohoslovce, vikariát, na začínající kazatele a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám, že ji podpoříte. 

Také na svátek mučedníka Štěpána budou v našem kostele bohoslužby. Odpoledne na Štěpána nás zvou farníci z Římskokatolické farnosti, děti a ochotníci do Miroslavských Knínic na Živý betlém. Začátek je v 16.00 hodin. 

4. prosince 2022

druhá adventní neděle

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, bratr farář káže v Nosislavi

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Minulou neděli jsme vykonali seniorátní sbírku na podporu středisek Diakonie v našem seniorátu. Výsledek sbírky je 5 770 Kč, velmi děkujeme. Do pokladničky kostelíčka jsme přispívali na vánoční dárky pro děti z NŠ. Částka 2 720 Kč pokryje zakoupení knih, velmi za ni děkujeme.

Před týdnem odpoledne bylo Dárkování, opět velmi úspěšné. Děkujeme všem za pomoc, organizaci, přípravu dárků i zakoupení. Výsledek činí 42 570 Kč. Z toho 7 000 Kč je určeno na Adopci na dálku, zbývající částka bude odeslána na Ukrajinu do českých vesnic Bohemka a Veselinivka. Velmi děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomoci. Peníze budou na Ukrajinu odeslány prostřednictvím Ústřední církevní kanceláře.

Týden ve sboru

pondělí                               20.15                   zkouška pěveckého sboru. Prosíme, kdo byste se rádi           

připojili, neváhejte a přijďte. Setkání trvá jednu hodinu.

úterý                                    19.00                                   pravidelná porada staršovstva

středa                                  9.00                                      RC Medvídek

13.00                                   sestry seniorky se sejdou k pečení perníčků

Ve středu v 18.00 se před kulturním domem uskuteční akce Česko zpívá koledy. Akci pořádá Miroslavská kultura, která pozvala i náš pěvecký sbor, aby zpěv podpořil. K pozvání pro všechny se připojujeme.

pátek                    9.00                                      Medvídkova knihovnička

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatuje.

Po bohoslužbách jsme zváni na setkání s občerstvením v Kruhu.

Připomínáme, že čtvrtou adventní neděli, 18. prosince v 15. 00 bude varhanní koncert.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele, v 10.00 v Bohuticích a odpoledne jsme všichni zváni na dětskou vánoční slavnost. Nejen starší děti, ale i ti nejmenší si připravují vánoční hru. Přijďte je podpořit a pozvěte i svoje přátele.