Category Archives: Ohlášky

22. října 2023

 dvacátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání (hosté ze Spremberku) 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová 

Minulou neděli, v neděli Díkčinění, jsme uskutečnili celocírkevní sbírku na podporu sociální a charitativní činnosti naší církve. Vybrali a odeslali jsme 6 570 Kč. Uskutečnila se také jednorázová sbírka pro Charitu Znojmo, do pokladničky-kostelíčka jsme vybrali 4 310 Kč+1000 Kč jako dar od seniorek, celkem jsme charitě předali 5 310 Kč. Na vaši velkou štědrost vám velmi děkujeme. 

Tento víkend se koná seniorátní školka mládeže v Kloboukách u Brna, jsme rádi, že také s účastí naší mládeže. 

Jak již bylo řečeno, našimi hosty jsou sestry a bratři ze spřáteleného sboru Spremberg v Německu. Chceme s nimi společně prožít nejen dnešní neděli, ale také další tři dny. Po bohoslužbách u kávy a pohoštění v Kruhu má Aleš Bednařík připraven krátký příspěvek o osudu židovské rodiny Marty a Rut Herzogovýh. Pro hosty, hostitele i další přihlášené je v Kruhu připraven oběd. Také odpoledne chceme prožít společně jak v Kruhu, tak na vycházce. Budeme rádi, když se připojíte. V pondělí, v úterý a ve středu budeme dopoledne na židovském hřbitově a zveme vás, abyste si zejména v úterý dopoledne udělali tam vycházku, v 10.00 totiž přijede ČT natočit příspěvek do pořadu Křesťanský magazín. Odpolední programy si hosté naplánují sami, v úterý bude jako vždy společná večeře v Kruhu, prosím domluvte se sestrou Jarmilou Šimšovou na pohoštění. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

čtvrtek 9.30 biblická hodina 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 hodin. 

Připomínám, že bude změna času z letního na středoevropský.  

15. října 2023

 Neděle Díkčinění 

-přívítání (našimi hosty jsou členové Spolku evangelických církevních hudebníků, jmenovitě bratr Ladislava Morawetze, celocírkevní kantor a Jiří Schneidr, synodní kurátor) 

na varhany nás kromě Radka Féra doprovází doprovízí náš host bratr Ladislav Morawetz, děkujeme také zpěvákům  

-bohoslužby v MK dnes nejsou, vítáme členy obou kazatelských stanic 

Dnešní neděle je mimořádná také tím, že bratr Radek Fér, jeden z našich varhaníků, je uveden do služby sboru a církvi jako sborový kantor. Přejeme hodně sil, radosti a požehnání. 

Dnes odpoledne se v Nosislava koná instalace bratra faráře Petra Chlápka, jsme rádi, že tam budeme mít také zástupce našeho sboru. 

Včera odpoledne jsme s dětmi připravovali neděli Díkčinění, v Kruhu jsme pekli chléb na VP, sušenky na pohoštění po bohoslužbách a vyzdobili jsme kostel. Jsme za toto radostné odpoledne, které končilo až po setmění, vděčni. 

Děkujeme bratru místokurátrovi za dalším bratřím za zednické a malířské opravy v chodbě na faře. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky (v presbyterně!) 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9. 00 Medvíkova kavárnička 

Ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu a v kostele koná bazar dětského oblečení pořádaný RC Medvídek. 

V sobotu k nám přijedou hosté ze spřáteleného sboru Spremberg v Německu. Nedělní bohoslužby budou společné česko-německé, v Kruhu společně poobědváme a strávíme společně také odpoledne. Kdo se chce k hostům a hostitelům připojit ke společnému obědu, ohlaste se u sestry Jarmily Šimšové. 

Více o programu jejich pobytu najdete na nástěnce. 

Příští víkend bude seniorátní školka mládeže v Kloboukách. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní činnost církve. Do pokladničky kostelíčka můžete vložit svůj dar na pomoc potřebným v našem regionu, kterou zajišťuje Charita Znojmo.  Děkujeme vám za štědrost a vstřícnost a vážíme si vaší obětavosti. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a v 10.00 v Bohuticích. 

8. října 2023

osmnáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-věnovali jsme se přípravě na neděli Díkčinění, která se uskuteční 15. října 2023, bude vysluhována VP. Bohoslužby v MK nebudou. Členové kazatelských stanic jsou zváni do Miroslavi. Součástí nedělních bohoslužeb bude ustavení bratra Radka Féra za kantora sboru. Bohoslužby bude doprovázet pěvecký sbor a budeme mít také hosty – celocírkevního kantora bratra Ladislava Morawetze, synodního kurátora bratra Jiřího Schneidra. Už během soboty přijedou také další hosté, varhaníci, zpěváci a dirigenti – Radkovi kolegové z hudebních kurzů. Každý rok je součástí neděle Díkčinění také celocírkevní chrámová sbírka určená pro sociální a charitativní pomoc, vykonáme ji při vycházení. Na podnět sestry Rut Vesecké se můžete v neděli Díkčinění také připojit ke sbírce pro znojemskou charitu, a to do kostelíčka. 

-připravujeme pobyt hostí z našeho spřáteleného sboru Spremberg od 21. do 26. října 2026, především společnou neděli s  česko – německými bohoslužbami 

-věnovali jsme také pozornost vizitaci sboru, která se uskuteční 5. listopadu za účasti bratří Vladimíra Zikmunda, seniorátního kurátora, a Petra Zajíce, člena seniorátní výboru 

-přijali písemné sdělení sestry Jany Sterzikové, že již nebude připravovat rozpisy, děkujeme jí za dosavadní službu sboru. Úkolu se ujal bratr Zdeněk Fajmon, děkujeme mu a vážíme si jeho rozhodnutí. 

-zvolili jsme sestru Miladu Zezulovou za konventuálku a bratra Libora Drastíka za konventuála náhradníka 

-rozhodli jsme, že v následujících letech budeme z výtěžku Dárkování podporovat nyní sedmiletou Madinah Namugerwa z Ugandy; sestře Tereze Pískové (Ryšavé) děkujeme za péči o Adopci na dálku 

-17. října 2023 bude zahájeno konfirmační cvičení společně s konfirmandy z FS ČCE Znojmo; z našeho sboru se zúčastní Tobiáš Sedláček, máme z toho radost 

-19. října 2023 zahájíme biblické hodiny pro dospělé 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

15.30 děti z NŠ pečou chléb na VP, zveme i k hrám 

všechny zájemce o společně prožitý čas 

neděle 8.30 bohoslužby Díkčinění 

odpoledne jsme zváni do Nosislavi na instalaci bratra faráře Petra Chlápka, náš sbor neplánuje organizovanou cestu, budeme však rádi za účast členů našeho sboru. 

Dnes byl přijat za řádného člena našeho sboru bratr Tomáš Kriška z Moravského Krumlova. Jeho členství v evangelické církvi augspurského vyznání na Slovensku, odkud pochází, nezaniká. Tomášovi i jeho manželsce Elišce přejeme hojnost Božího požehnání. 

-děkujeme bratru Jaromíru Šimšovi za výměnu nefunkčního zámku u horní brány 

-poděkování z Klobouk za účast při seniorátní neděli je na nástěnce v kostele 

-zveme vás k setkání v Kruhu a děkujeme za přípravu.  

-prosíme, abyste se domluvili se po bohoslužbách domluvili se sestrou Lucií Férovou na pohoštění pro hosty, kteří přijedou již v sobotu 14. 10. I na pohoštění v neděli Díkčinění  

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na svátečních bohoslužbách v neděli Díkčinění. 

1. října 2023 

sedmnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání (a poděkování far. Martě Sedláčkové) 

-bratr farář je v Nosislavi (konfirmace) 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme za doprovod a také zpěv zpěváků 

Dnes v 14.30 se v Brně v Blahoslavově domě koná rozloučení s bratrem farářem Ctiradem Novákem, který zemřel 23. září ve věku 92 let. Rádi na něj vzpomínáme, myslíme na jeho rodinu, zejména na dceru Magdu. Při vycházení se můžete připojit svým podpisem ke kondolenci. 

V září jsme v Miroslavi i v kazatelských stanicích vykonali celocírkevní sbírku určenou na podporu Evangelické akademie. Společně jsme vybrali 5 880 Kč (Miroslav 2 880, Bohutice 1 800, Moravský Krumlov 1 200). Děkujeme vám za vaši štědrost.  

Před týdnem se v Kloboukách u Brna konala seniorátní neděle. Účast členů našeho sboru byla velká. Těší nás to. Program byl pestrý a zajímavý a také možnost setkání s přáteli a známými z různých sborů seniorátu je cenná. Věříme, že nikdo nebyl zklamán.   

V pátek jsme ukončili setkávání ve sborové zahradě, protože už je podzim a nejisté počasí. Jsme za tuto možnost vděčni, byla to dobrá příležitost k rozhovorům i ke hrám. Těšíme na jaro a na další neformální setkávání.  

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s farářem 

úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

-V pondělí se scházejí zpěváci, v úterý cvičení jógy. I k těmto aktivitám se můžete připojit. 

-ve středu v 15.00 jsme zváni do zámku na setkání se sběratelem hudebních nástrojů a autorem výstavy 

-zveme vás po bohoslužbách k setkání v Kruhu a děkujeme za přípravu 

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích 

-příští víkend se v Čáslavi koná sjezd mládeže s účastí i našich mládežníků 

24. září 2023

šestnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý 

-bohoslužby v Bohuticích dnes nejsou, bohoslužby ve Znojmě vykoná bratr farář David Sedláček 

Včera, v sobotu 23. září 2023 zemřel bratr farář Ctirad Novák, informace o datu a místě rozloučení zatím nemáme.  

-dnes se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděli, účastní se početná skupina z Miroslavi, jsme za to vděčni 

Týden ve sboru 

V pondělí se scházejí zpěváci, v úterý je cvičení jógy, ve středu RC Medvídek, v pátek Medvídkova knihovnička a odpoledne setkání ve sborové zahradě, srdečně vás zveme. Můžete si něco připravit na grilu, zahrát ping-pong, popovídat si …srdečně zveme každého bez rozdílu věku. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vše, čím sbor podporujete. 

Za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, bohoslužby vykoná sestra farářka Marta Sedláčková.  

17. září 2023

 

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10. 00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, také tam bude vykonána sbírka na evangelickou akademii 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme mu také za zprostředkování údržby varhan, kterou v pátek a v sobotu provedl bratr Luboš Raus – opravil měch přeladil jednotlivé píšťaly. Za jeho péči jsme velmi vděčni a prosíme bratra Féra, aby náš díky vyřídil. 

Dnešní neděli byla přijata nejen do našeho sboru a Českobratrské církve evangelické, ale zejména do Boží náruče Barbora Kaštánková. Máme z toho velkou radost a těšíme se, že ji brzy budeme vídat mezi dětmi v nedělní škole. Přejeme jí na cestu životem hodně radosti a Božího požehnání, stejně jako celé rodině. 

Týden ve sboru 

Pondělí večer zahajují zpěváci novou sezonu, přejeme jim při zkouškách trpělivost, radost a úspěšné nacvičování písní, těšíme se, až je uslyšíme. 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě srdečně zveme všechny generace, je to příležitost k setkání, popovídání … 

Bratr farář doplnil, že by rád co nejdříve zahájil biblické hodiny pro děti ve středu v 16.00 a pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 hodin. Datum zahájení bude upřesněno. 

Za týden v neděli 24. září se v Kloboukách uskuteční Seniorátní neděle se zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé. Stále se ještě můžete připojit ke společné cestě autobusem, odjezd je z autobusového nádraží (u zámku) v 8.00 hod., návrat po 17.00 hodin. Jízdné pro dospělé je 100 Kč, děti 50 Kč budu vybírat cestou. Od těch, kdo se přihlásili ke společnému obědu budu vybírat 90 Kč (polévka, kuře s rýží). Možnost přihlašovat se on-line byla prodloužena do dnešní neděle do 17.00 hod. Tam se také můžete přihlásit k některým alternativním programům. Pořadatelé také uvítají, přispějeme-li na společný stůl ke kávě drobným pohoštěním, není to však povinné.    

Přesto, že stále ještě zažíváme krásné pozdní léto, blíží se advent a s ním Dárkování. Prosím sestru Lucii Férovou, aby nám sdělila více. 

Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkuji vám, že na sbor pamatujete i salárem a modlitbami a svou účastí na dění ve sboru. 

Zveme vás do Kruhu k setkání s pohoštěním a děkujeme za přípravu. 

Za týden se ti, kdo nepojedou do Klobouk, sejdou v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích bohoslužby nebudou, kázáním v Miroslavi i ve Znojmě poslouží bratr farář. 

17. září 2023

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10. 00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, také tam bude vykonána sbírka na evangelickou akademii 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme mu také za zprostředkování údržby varhan, kterou v pátek a v sobotu provedl bratr Luboš Raus – opravil měch přeladil jednotlivé píšťaly. Za jeho péči jsme velmi vděčni a prosíme bratra Féra, aby náš díky vyřídil. 

Dnešní neděli byla přijata nejen do našeho sboru a Českobratrské církve evangelické, ale zejména do Boží náruče Barbora Kaštánková. Máme z toho velkou radost a těšíme se, že ji brzy budeme vídat mezi dětmi v nedělní škole. Přejeme jí na cestu životem hodně radosti a Božího požehnání, stejně jako celé rodině. 

Týden ve sboru 

Pondělí večer zahajují zpěváci novou sezonu, přejeme jim při zkouškách trpělivost, radost a úspěšné nacvičování písní, těšíme se, až je uslyšíme. 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě srdečně zveme všechny generace, je to příležitost k setkání, popovídání … 

Bratr farář doplnil, že by rád co nejdříve zahájil biblické hodiny pro děti ve středu v 16.00 a pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 hodin. Datum zahájení bude upřesněno. 

Za týden v neděli 24. září se v Kloboukách uskuteční Seniorátní neděle se zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé. Stále se ještě můžete připojit ke společné cestě autobusem, odjezd je z autobusového nádraží (u zámku) v 8.00 hod., návrat po 17.00 hodin. Jízdné pro dospělé je 100 Kč, děti 50 Kč budu vybírat cestou. Od těch, kdo se přihlásili ke společnému obědu budu vybírat 90 Kč (polévka, kuře s rýží). Možnost přihlašovat se on-line byla prodloužena do dnešní neděle do 17.00 hod. Tam se také můžete přihlásit k některým alternativním programům. Pořadatelé také uvítají, přispějeme-li na společný stůl ke kávě drobným pohoštěním, není to však povinné.    

Přesto, že stále ještě zažíváme krásné pozdní léto, blíží se advent a s ním Dárkování. Prosím sestru Lucii Férovou, aby nám sdělila více. 

Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkuji vám, že na sbor pamatujete i salárem a modlitbami a svou účastí na dění ve sboru. 

Zveme vás do Kruhu k setkání s pohoštěním a děkujeme za přípravu. 

Za týden se ti, kdo nepojedou do Klobouk, sejdou v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích bohoslužby nebudou, kázáním v Miroslavi i ve Znojmě poslouží bratr farář. 

10. září 2023

čtrnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-minulou neděli jsme v Miroslavi vykonali celocírkevní sbírku na podporu Evangelické akademie, sbírka činí 2 880 Kč, děkujeme vám. V kazatelských stanicích se bude konat při nejbližších bohoslužbách. 

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář vás se situací seznámí. 

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu, děkujeme jí za její službu sboru; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zprava je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery Barbory, křest se uskuteční za týden 

-datum vizitace sboru bylo stanoveno na 29. října 2023, seniorátním výborem bylo později změněno na 5. 11. 2023 

-na nástěnce je připraven graf týkající se fotovoltaiky, staršovstvo poděkovalo bratru Radku Férovi za přípravu celé složité akce 

-připomínáme Seniorátní neděli v Kloboukách u Brna, nabízíme společnou cestu autobusem – jízdné 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě. Prosím zapište se na nástěnce v kostele, obědy musí být objednány do 14. 9. objednáme je společně, k cestě autobusem se můžete přihlašovat i později. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě, zveme všechny bez rozdílu věku 

-zveme vás k setkání v Kruhu a děkujeme z přípravu osvěžení 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Moravském Krumlově.  

3. září 2023

třináctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-bratr farář je s nosislavskými konfirmandy na konfivíkendu v Prostetíně 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za doprovod při písni s NŠ 

-dnes začíná další ročník NŠ, přejeme dětem i vyučujícím, aby je při setkávání provázela radost a Boží vedení. Velmi děkuji také rodičům, že děti k docházce do NŠ povzbuzují a dospělým, kteří je vedenou hodně sil k často nesnadné práci. 

Týden ve sboru 

úterý 19. 00 pravidelná porada staršovstva 

středa    9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek    9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě 

Další pravidelná setkání v týdnu postupně domluvíme.   

 -jak už bylo oznámeno, 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle s velmi zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé, na který jsme všichni zváni. Abychom se mohli pohodlně zúčastnit a mohli jet i ti, kteří vlastní dopravu nemají, objednali jsme autobus. Má to své výhody i po stránce ekologické. Na nástěnce je nejen program, ale i tabulka, do níž se už můžete zapisovat. Obědy je třeba nahlásit do 14. 9., zapíšete-li se, nahlásím vše společně. K cestě autobusem bude možné přihlašovat se i v dalších dnech. 

dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na podporu evangelické akademie, děkujeme za vaše příspěvky 

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích, kde bude celocírkevní sbírka také vykonána 

27. srpna 2023

 dvanáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-doprovází nás BES, děkujeme za zpěv i varhanní doprovod bratru Luboši Rausovi 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-V týdnu byly na střechu fary instalovány solární panely a uvedeny do provozu. Děkujeme zejména Radku Férovi za přípravu projektu a péči o jeho provedení. 

-je poslední prázdninový týden, vyučující NŠ se sejdou v úterý večer k přípravě na další ročník NŠ 

-ve čtvrtek od 15.00 jsme zváni na Den rodiny, který jako každoročně připravuje RC Medvídek, v 16.00 začíná divadlo pro děti, program celého odpoledne je určen nejen dětem, zveme vás všechny 

-v neděli 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle, na kterou jsme všichni zváni, na nástěnce najdete program. Do 14. září je potřeba přihlásit se, máte-li zájem o obědy, prosím zapisujte se, odešleme společnou přihlášku. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám 

-jako každý rok, také letos, je chrámová sbírka na první zářijovou neděli určena pro Evangelickou akademii. Vykonáme ji za týden 3. září. 

-po bohoslužbách jsme jako každou neděli zváni na setkání s občerstvením, děkujeme za přípravu 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi. 

20. srpna 2023

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

Vyřizuji poděkování sestry Rut Vesecké a celé její rodiny za účast na rozloučení s bratrem Vladislavem Veseckým i za projevy účasti a povzbuzení do dalších dnů.  

Včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově. Prožili jsme krásný společný týden s hrami, se společným zpíváním i se zamyšlením nad biblickými verši i ztišením. Byli jsme na výletě, a jako vždy nám na Blažkově moc chutnalo. Přálo nám počasí, i na Vysočině je teď horko. Účastnilo se mnoho malých i větších dětí, tak bylo stále veselo. Potěšily nás také návštěvy. Vyřizuji vám pozdravy zejména od sestry Hany Malé a jejího bratra Míry Holečka. 

Ve středu ve 13.30 se sejdou sestry seniorky. 

V pátek zveme malé i velké na setkání do sborové zahrady, bude možné něco si opéct a povídat si. Začátek je v 16.00 hodin, ale přijít můžete kdykoliv později. 

Zveme vás na setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích. Svým zpěvem přispějí členové Brněnského ekumenického sboru, kteří přijedou do Miroslavi na tradiční letní soustředění 

13. srpna 2023

Desátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-bratr farář dnes káže v modlitebně na Blažkově, kde je spolu s dalšími členy našeho sboru a s přáteli sboru na týdenní rodinné rekreaci; z toho důvodu se v týdnu neuskuteční žádné setkání 

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

V pátek 11. srpna 2023 jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Vlastislavem Veseckým, dlouholetým členem našeho sboru a pravidelným účastníkem bohoslužeb a poděkovali jsme za jeho život. Jeho místo v kostele i doma zůstává prázdné. Věříme, že vzpomínka na něj, jeho specifický humor i věrnost ve víře pomohou rodině i nám všem vyrovnat se s touto ztrátou. Rodině vyprošujeme Boží pokoj a statečnost. Sestra Rut Vesecká děkuje všem za účast i za přátelské společenství po pohřbu. 

Před týdnem se v našem kostele konal koncert účastníků letních hudebních kurzů. Děkujeme vám všem za přípravu pohoštění i vytvoření přátelské atmosféry. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele. 

6. srpna 2023

devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází Radek Fér, děkujeme i dalším …

Dnes odpoledne se v našem kostele uskuteční koncert nazvaný Krásné tóny nad Miroslaví. Koncertem vrcholí hudební soustředění, které už tradičně pořádají violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav. V podání smyčcového orchestru, který má letos i mezinárodní obsazení, uslyšíme skladby starších i novějších mistrů. Začátek koncertu je v našem kostele v 17.00, pořadatelé nás srdečně zvou.

V pátek 4. srpna 2023 zemřel bratr Vladislav Vesecký, člen našeho sboru a pravidelný účastník bohoslužeb. Zemřel náhle přesto, že ho už delší dobu provázely zdravotní problémy. Rozloučení s ním a poděkování za jeho život se uskuteční v pátek 11. srpna 2023 v 15.00 v našem kostele. Vyslovujeme upřímnou soustrast sestře Rut Vesecké a celé rodině.

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek a ve 13.30 zveme sestry seniorky k pravidelnému setkání.

V sobotu začíná rodinná rekreace na Blažkově, všem přejeme krásný a radostný pobyt.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi.

30. července 2023

osmá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Bratr farář má dovolenou

Ve středu se sejde RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička.

            V tomto týdnu se v Miroslavi koná hudební soustředění pod vedením pana Jana Škdlíka. Závěrečný koncert se uskuteční v našem kostele za týden v neděli 6. srpna v 17.00 hodin. Srdečně vás všechny na letní koncert Krásné tóny nad Miroslaví zveme.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme, že na sbor pamatujete nejen sbírkami, salárem i dary, ale také svou přítomností a modlitbami.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v 17.00 na koncertě.