7. listopadu 2023

V úterý 7. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva 

– Bratr farář David Sedláček projevil zájem o znovuzvolení farářem v našem sboru; staršovstvo proto zahajuje jednání v této věci a požádá seniorátní výbor o stanovení úvazku. Tématem se budeme dále zabývat, a to nejen ve staršovstvu. K volbě by mělo dojít v dubnu 2024. 

-Přijali jsme informaci, že byla uhrazena druhá část personálního fondu a repartic. Děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení hospodaření sboru a vám všem za pravidelnou finanční podporu. 

-Rozhodli jsme o termínu vykonání celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, a to v neděli 19. listopadu 2023. 

-Rozhodli jsme, že opět budeme zabývat Rozvojovým plánem sboru. 

-Hovořili jsme o Dárkování, které se uskuteční 3. prosince 2023. Pozvánky jsou připraveny. Tentokrát vybranou částku věnujeme miroslavské základní škola a prostřednictvím Adopce na dálku podpoříme další děvčátko z Ugandy. Podrobnosti se dovíte během Dárkování, program se připravuje.  

-Potvrdili jsme termín vánočního koncertu, uskuteční se v neděli 17. prosince 2023 v 16.00 hodin.