Dárkování 2012

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na charitativní odpoledne v evangelickém kostele zvané Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 2. prosince 2012 v 14.30 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi.

Prohlídka dárků od 14.00.

Krátký program od 14.30 hodin.

Získané peníze z dárků, budou poslány na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy a dále na projekt Diakonie ČCE – výstavba domova pro seniory v Nosislavi.

Většina z Vás už ví, co se skrývá za názvem Dárkování, tak jen stručné připomenutí:

Dárkování  je dobročinná akce

pořádá ji Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav již řadu let

členové, přátelé sboru a kdokoliv ochotný připravují na tuto akci rozličné rukodělné výrobky, zavařeniny, sušené ovoce a zeleninu, perníčky apod.

tyto většinou nápadité, krásné či chutné výrobky jsou pak nachystány v kostele k prohlédnutí, získat je můžete za dobrovolný příspěvek, jehož výše je u výrobku doporučena

výtěžek je už tradičně určen k uhrazení školného adoptivnímu dítěti v Africe

věříme, že i letos vybraná částka přesáhne výši školného; rádi bychom přebytek věnovali na výstavbu domova pro seniory v Nosislavi, který buduje Diakonie ČCE 

kolik významů má název Dárkování? Mnoho, například:

vše, co přinesete je svým výrobcem, tvůrcem darováno přesto, že nad jejich přípravou strávil spoustu času, mnohdy i peněz

v předvánočním čase zde můžete pořídit vánoční dárečky

takto získané peníze darujeme někomu dalšímu

zahájíme krásné období adventu a doufejme, že příjemnou atmosférou společného odpoledne se budeme cítit vnitřně obdarováni. 

Odtud tedy Dárkování.

Dárkování můžete podpořit i Vy, buď věnováním rukodělných výrobků, nákupem dárků nebo jen účastí na programu v kostele.

Věříme, že Vás také potěší krátký úvodní program, na jehož scénáři začínáme pracovat.

Chcete-li akci Dárkování podpořit i svými výrobky, přineste je, prosíme, v pátek 30. 11. do Kruhu mezi 17 – 19 hod.

 Přijďte se na první adventní neděli svátečně naladit a udělat radost sobě i svým blízkým.

Lia Ryšavá