Vánoční sborový list 2012

Vánoční sborový list 2012

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Zpívejme vánoční píseň z DEZ č. 656 Za císaře Augusta:

„…slyš andělskou muziku, jak se činí…“

Štědrovečerní pobožnost (Lk 2,10)

„Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu…!“

Kdo by se o vánocích bál! Vánoce přece nejsou ke strachu! Naklizeno, navařeno, napečeno, ozdobeno, prostřeno, zabaleno, navoněno, zazvoněno, rozsvíceno (někdo ještě postaru má zapáleno), … a už je tu očekávaná chvíle! Kdo by se bál! Naopak, těšíme se, nedočkavě vyhlížíme, kdy už to bude.

Ale skutečně? Skutečně se nikdo nebojí?

Možná ti nejmenší mezi námi se trochu bojí, jestli vůbec bude něco pod stromkem a jestli na zabaleném balíčku opravdu bude jejich jméno. Možná ti větší se bojí, CO v té krabici bude, zda ta správná značka, firma a ne něco vyšlého z trendu a módy. Možná se podobného bojí dospělí, zda se trefili, aby ratolesti nebyly pozadu. Možná je v některých rodinách strach, jestli vůbec dostojí přáním a žádostem, představám a nutnostem současnosti. Jiný má možná strach, aby někdo druhý neměl větší krabici stavebnice, dražší svetr, žádanější značku sluchátek do uší. Nejspíš ten strach nepřiznají.

Skutečně už opustil všechny maminky, babičky a hospodyně strach z toho, aby stihly včas a dostatečně všechny přípravy na svátky? Nachystat výzdobu v umytých oknech, vyzvednout objednaného kapra a vánočku, nachytat cukroví na vyžehleném ubruse, stihnout dojít na hřbitov, namíchat „ajrkoňak“ a bramborový salát. Nejspíš budou mnozí tvrdit, že je to netrápí.

A nemáme žádné obavy z vánočních návštěv? Až přijede tchyně či dědeček, kteří budou všechno kritizovat? Až se budu muset stavit za bráchou a přitom švagrovou fakt „nemusím“? Až se objeví tetička, se kterou nevím, co si povídat? Až naše děti budou na návštěvě u sousedů dělat zase ostudu? Aby mě to nestresovalo, raději budeme sami.

A kolik lidí má o vánocích strach právě z toho, že doopravdy budou sami? Že před rokem jich v domácnosti bylo víc a teď je křeslo v obýváku prázdné. Že mladí nepřijedou, nezavolají, známí zapomenou nebo budou mít mnoho jiných povinností. Tací budou tvrdit, že vlastně chtějí být sami.

Tak pustím televizi a zjistím, kde všude je i o vánocích hrůza a děs, šílenství a blázinec, nespravedlnosti a křivdy. Svět už vůbec není tak velký, všechno na světě se záhy může nějak týkat i mě. Co bude? Co mě čeká, co si počnu příští rok?     Že on ten biblický anděl věděl, proč říká „Nebojte se“?

 „Pane Ježíši, zvěstování o tvém zrození do našeho světa je dobrá zpráva pro všechny! Jsi-li s námi, už nemusíme mít strach z ničeho a z nikoho. Zbav nás zbytečných strachů, utišuj oprávněné obavy, dávej pokoj a radost všem lidem. S tebou se nemáme čeho bát! Děkujeme. Amen.“

Milé sestry a milí bratří,

vzpomínání nemusí být jen sentimentální. Vzpomínka může mít i formu přímluvné modlitby. Vděčně vzpomenout znamená poděkovat a zároveň prosit o dobré příští.

Letos v lednu se konal novoroční koncert opět v podání Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma a sboru z Božic. V únoru jsme v Domě s pečovatelskou službou slyšeli ředitele Diakonie o Alzheimerově chorobě. V březnu sestry šily v Kruhu biblické postavičky. V postní době zpívala Monika Drdová Křížovou cestu od Zdeňka Pololáníka. Velikonoce jsme zakončili promítáním úžasných obrázků Jana Šplíchala ze svátků v Andalusii. První květnovou sobotu jsme snídali s Fair-Trade produkty. Konfirmováno na Svatodušní svátky bylo osm mládežníků. Červnová Noc kostelů byla velmi krásně ekumenická! Výlet NŠ trochu zmokl, ale vůbec to nevadilo. Varhanní koncert paní Bartošové zakončil školní rok.

Na Blažkově jsme celý týden trávili ve společnosti J.A.Komenského.

září jsme zahájili s dětmi v Kruhu se stavebnicí Lego a v Bohuticích v modlitebně s novými okny. Mezitím přijelo několik návštěv z Německa, které našly pohostinství v rodinách nebo v Kruhu. V říjnu nastoupil nový vikář Otto Miklík. Bratr senior Gruber uvedl výstavu „Morava tolerantní“. V živé paměti máme několikeré listopadové pečení perníků a hlavně společné Dárkování na počátku Adventu! Poslední adventní neděli ještě odpoledne uslyšíme v kostele koncert dívčího sboru OK Vocal z Brna a na Tři krále budou troubit Znojemské žestě. Mám před očima celý letošní rok naplněný svátečními setkáními s mnohými hosty, zejména z Glösa, Spremberku a Recklinghausenu, i mnohými dalšími, že jen naše obrovská vděčnost Pánu Bohu může být odpovědí na to, co všecko jsme směli ve sboru prožít.

Velké díky patří všem členům našeho sboru, kteří se během roku tolik starali…

——————————————

Jsem vděčný miroslavskému evangelickému sboru. Hledám úsporná slova, která bych zcela vyčerpal, aby nás vzájemně naplnila. Miroslav řekla „ano“ dalšímu vikáři. Mohla říci „ne“. Stejně i vikář opačně to tak mohl říci. Řekli jsme z obou stran „ano“. Vdané a ženatí tomu rozumí. Co když lze takto přemýšlet i nad Vánocemi? Bůh ve svém Synu řekl všemu stvořenému „ano“. Na takové pozvání se nesluší odpovědět „ne“. Přeji všem radostné Vánoce a dobrý vstup do roku 2013.

                                                        Váš letošní vikář Ota

Zvu Vás všechny k pravidelným i svátečním bohoslužbám v Miroslavi i v kazatelských stanicích.

Jménem staršovstva sboru,                                Ondřej Titěra, farář                           

Miroslav       

16.12.  2012    15.00   !!         Dětská vánoční slavnost

23.12.                8.30               Bohoslužby – káže br.vik. Otto Miklík

                        16.00               Vánoční koncert „OK Vocal“ z Brna

25.12.                8.30               Bohoslužby s večeří Páně

26.12.                8.30               Bohoslužby mládeže

30.12                 8.30               Bohoslužby – káže f. Jana Špinarová

1.1.2013            8.30               Bohoslužby s VP

6.1.                    8.30               Bohoslužby  

                        16.00               Tříkrálový koncert „Znojemské žestě a hosté“

Bohutice

23.12.              13.30               Bohoslužby

26.12.              13.30               Bohoslužby s VP

1.1.2013          13.30               Bohoslužby

Litobratřice   

23.12.              10.00               Bohoslužby

30.12.              10.00               Bohoslužby s hostem – f.Jana Špinarová

6.1.2013          10.00               Bohoslužby

Moravský Krumlov  účastní se bohoslužeb v Bohuticích

Troskotovice

25.12.              14.00               Bohoslužby s vysluhováním VP

6.1.2013          14.00               Bohoslužby

Jevišovka      

24.12.              9.30                Bohoslužby s vysluhováním VP

______________________________________________________________________

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 67/44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, e-mail: ,    Číslo účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor

                                        724173975                      737838886