Setkání varhaníků našeho seniorátu v Červeném kostele

Milí bratři a milé sestry !
 
Zveme Vás na setkání varhaníků našeho seniorátu, které proběhne v sobotu 24. listopadu od 15:30 do 18 hodin ve sboru Brno I, Opletalova 6 – přízemí vpravo. Jeho tématem budou Listopadové písně: konec církevního roku, pomíjivost světa, časnost pozemského života a naděje vzkříšení. Naším hostem bude celocírkevní kantor Ladislav  Moravetz. Pokud nestihnete začátek, hledejte účastníky u varhan v Červeném kostele.
 
S pozdravem Jiří Gruber, senior