Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Radek Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jiří Uhřík
Eva Dostálová
Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 27. března 2022

5. dubna 2022

Pravidelná porada staršovstva byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné služby ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová, oba ve své službě sboru pokračují. Oceňujeme jejich pečlivost a příkladnou obětavost pro sbor.

Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr varhaník Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle. 

Výroční sborové shromáždění

V neděli 27. března 2022 se v rámci bohoslužeb konalo výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva. Na období 2022 – 2028 byli zvoleni: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík; jako náhradnice na období 2022 – 2025 byly zvoleny Milada Zezulová a Eva Dostálová.

1. března 2022

Na pravidelné poradě se jednalo zejména o těchto bodech:

VSS: Hlavním bodem byla příprava Výročního sborového shromáždění, které se uskuteční 27. 3. 2022 v rámci bohoslužeb. Kandidaturu za členy staršovstva přijali: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík, Eva Dostálová (Machová). Kandidátka je stále otevřená, můžete navrhovat kandidáty, včetně sebe. S návrhy se obracejte na sestru Elišku Férovou. 

Sborový byt a stav sborového majetku: Jednali jsme o přípravě sborového bytu k dalšímu pronájmu. Byli jsme seznámeni se stavem sborových budov a s návrhy oprav, včetně modliteben.  

Inventarizace sborového majetku je před dokončením. 

Výsledek hospodaření: Seznámili jsme se s výsledky hospodaření sboru za rok 2021, s nímž bude sbor seznámen na VSS. Rozpočet na letošní rok odpovídá rozpočtu minulému.    

Pomoc Ukrajině: Rozhodli jsme, že chrámová sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme zahájili minulou neděli, bude pokračovat také dnes 6. 3. a v neděli 13. 3. 2022.  

Celocírkevní sbírku na církevní tisk vykonáme 27. března 2022 při VSS 

VP na první neděli v postu je vysluhována kalíšky, pokud se pandemická situace bude zlepšovat, chtěli bychom se vrátit s o Velikonocích ke dřívější praxi – vysluhování z kalicha s možností požádat o kalíšek. 

Postní ztišení bude každý pátek v 18.00, sbírka při něm bude věnována Ukrajině. 

1. února 2022

Na pravidelné poradě jsme kromě běžných hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme projednávali tato témata: 

-seznámili jsme se se stavem sborových budov a sborového bytu, jednání budou pokračovat i na příští poradě 

-přijali jsme informaci o kandidátech do staršovstva; kandidátka není dosud uzavřena 

-byli jsme seznámeni s účetní uzávěrkou hospodaření sboru v roce 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2022, sbor bude podrobně informován na výročním sborovém shromáždění v polovině března 

-počítáme se seniorátní nedělí 29. května v Miroslavi a zapojíme se spolu s odborem pro děti do příprav  

-rozhodli jsme, že v letošním roce uspořádáme Noc kostelů (10. 6. 2022) 

-přijali jsme pozvání k návštěvě spřáteleného sboru Spremberg 24. – 26. 6. 2022 

4. ledna 2022

Na pravidelné poradě, první v roce 2022, jsme projednávali:

-byla ustavena komise pro každoroční inventarizaci sborového majetku a také   

komise pro revizi stavu sborového majetku 

-zabývali jsme se přípravou na volbu poloviny staršovstva, která se uskuteční na VSS v březnu 

-rozhodli jsme, že celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu se uskuteční 16. ledna 2022 v Miroslavi a v kazatelských stanicích dle rozpisu 

-po domluvě s římskokatolickými farnostmi v Hostěradicích a v Miroslavi jsme stanovili datum ekumenické bohoslužby na 23. ledna v 17.00 v našem kostele, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic 

-dověděli jsme se, že se v našem sboru uskuteční seniorátní neděle, a to 29. května 2022, přípravou se budeme zabývat během jara 

-vzali jsme na vědomí zprávu o finančním stavu sboru 

9. prosince 2021

-mimořádně ve čtvrtek se konala pravidelná porada staršovstva

-hlavním bodem programu byla příprava vánočních bohoslužeb

-novoroční bohoslužby s VP se uskuteční v neděli 2. ledna 2022

-seznamovali jsme se s novým zpěvníkem, z něhož začneme zpívat na Boží hod

-rozhodli jsme o uskutečnění Vánočního koncertu čtvrtou adventní neděli s dodržením všech protiepidemických nařízení

-navrhli jsme členy volební komise a požádali bratra faráře, aby je dnes oslovil. Na Výročním sborovém shromáždění na jaře 2022 budou volby staršovstva.

-jednali jsme o finančních a hospodářských záležitostech sboru

2. listopadu 2021

-rozhodli jsme novém dodavateli energií (Moravské naftové doly)

-vzali jsme na vědomí informaci, že faktura za návrh úpravy sborové zahrady byla uhrazena z dotace města, darů a financí RC Medvídek

-celocírkevní sbírka na JTD, která se uskutečnila v Miroslavi bude ještě pokračovat 14. 11. V Bohuticích a 21. 11. V Moravském Krumlově

-v listopadu budou zaplaceny repartice

-rozhodli o umístění původní hřbitovní desky, historické památky sboru, v kostele

-vzali jsme na vědomí termíny konání nejbližších událostí ve sboru, v seniorátu a v církvi: 9.11. – ordinace bratra faráře Richarda F. Vlasáka v Horní Čermné (zúčastní se bratr farář), 13. 11. – konvent našeho seniorátu v Brně Blahoslavově domě (zúčastní se bratr farář a setry Jarmila Šimšová a LIa Ryšavá), 14. 11. – instalace bratra faráře Richarda F. Vlasáka ve sboru Rumburk a Vansdorf (za sbor pojedou Šimšovi)

-připravujeme Dárkování, vánoční dětské bohoslužby a vánoční koncert

5. října 2021

-rozhodli jsme, že v neděli Díkčinění 10. 10. 2021 budeme vysluhovat kalíšky 

-doplnili jsme návrh pro volby seniorátního výboru, uskuteční se na konventu v listopadu 

-navrhli jsme členy do volební komise pro volby poloviny staršovstva našeho sboru (VSS zjara příštího roku) 

-přijali jsme připomínky k projektu “sborová zahrada”  

-věnovali jsme se hospodářským záležitostem, zejména dokončení skladiště a předběžným návrhům oprav v kostele a v Bohuticích, na které se zaměříme v příštím roce  

-naplánovali jsme pobyt hostů ze spřáteleného sboru Spremberg 

-rozhodli jsme radikálně zkrátit šeříky v sobotu 9. 10. 2021 odpoledne 

7. září 2021

-bylo rozhodnuto o zaplacení 100 000 Kč Jeronymově jednotě, jde o poslední splátku dluhu za renovaci fary 

-přijali jsme návrh, aby výtěžek letošního Dárkování byl věnován Diakonii Svitavy na stavbu domu pokojného stáří ve Vendolí; termín Dárkování je první v adventní neděli 28. listopadu 2021, doufáme, že nám ho covidová situace nepřekazí. Už nyní vás prosíme, abyste na Dárkování pamatovali a připravovali vhodné dárky, produkty domácí kuchyně jsou vždy velmi vítané. 

-jednali jsme o dokončení skladiště, v plánu je položení dlažby 

-přijali jsme zápis o vizitaci sboru, konala se on-line v dubnu  

2. června 2021

pravidelná porada

-staršovstvo se zabývalo přípravou VSS (13. 6. 2021), hospodářskou a finanční situací sboru

-byla zaplacena část personálního fondu ve výši 101 066 Kč

-bylo rozhodnuto změnit dodavatele energií

-rodina Žákova z Moravského Krumlova požádala o křest dítěte, uskuteční se 20. 6. 2021 při v modlitebně při bohoslužbách

-členové sboru si objednali 98 zpěvníků do osobního vlastnictví, sbor přijal s vděčností dar na pořízení zpěvníků pro sbor a zdvojnásobil ho

-děkujeme za sbírku pro JJ (17 810 Kč)

-celocírkevní sbírka solidarity sborů se uskuteční 13. a 20. 6. 2021

5. května 2021

Pravidelná porada se uskutečnila po delší době v Kruhu s dodržením všech protipandemických opatření. Projednávali jsme především:

zahájení práce s dětmi

-staršovstvo rozhodlo, že konfirmace se uskuteční až v příštím roce

-Noc kostelů: otevření kostela, ztišení se zpěvy z Taizé a přátelské posezení v zahradě

-nové zpěvníky za výhodnou cenu je možno objednávat do konce května, do kostela koupíme 10 kusů

-VSS v neděli 13. června 2021

-bratr vikář nás informoval o tom, co až dosud během vikariátu absolvoval, těší, že od poloviny května bude v Miroslavi, hlavní náplní v nejbližší době budou návštěvy členů sboru, prosím dejte vědět bratru faráři, zda byste bratra vikáře rádi pozvali

– další jednání jsme věnovali zejména hospodářským záležitostem

27. dubna 2021

V úterý večer se konala vizitace sboru. S presbytery a farářem hovořil bratr senior Jiří Gruber a bratr René Pikna, člen seniorátního výboru. Setkání se uskutečnilo on-line. Bratr senior vedl rozhovor na základě již dříve vyplněného dotazníku. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře.

23. dubna 2021

mimořádná porada staršovstva (on-line)

Rozhodli jsme o zahájení bohoslužeb v kostele od neděle 2. května 2021 za dodržení všech proticovidových opatření.

7. dubna 2021

pravidelná porada se konala on-line

-rozhodli jsme, že do konce dubna budou bohoslužby předtáčeny a členům sboru bez možnosti připojení i nadále předávány v tištěné podobě

-věnovali jsme se strategickému plánu sboru

-přijali jsme informaci o přijetí dotace na divadlo pro děti a na architektonický návrh úpravy zahrady

-plánovali jsme údržbářské práce (v Miroslavi a v Bohuticích) v letošním roce

11. března 2021

pravidelná porada staršovstva se konala on-line

-schválili jsme rozpočet sboru na letošní rok

-hovořili jsme opět o strategickém plánu sboru

-připravili jsme průběh Velikonoc v on-line podobě

-od účetní sboru jsme přijali informaci o zaplacení 50 000 Kč (dluh JJ)