10.ledna 2023

Pravidelná porada staršovstva, první v roce 2023: 

-věnovali jsme se finančním a hospodářským záležitostem s ohledem na připravovaný rozpočet sboru na rok 2023 

-stanovili jsme datum celocírkevní sbírky Na křesťanskou službu na 29. ledna 2023 

-v jednání je ekumenické shromáždění; předpokládané datum je 12. únor 2023 v 17.00 

-výroční sborové shromáždění jsme naplánovali na 26. března 2023