15. ledna 2023 

druhá neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-dnes v 11.00 hodin jsou bohoslužby v MK 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér; děkujeme 

V úterý 10. ledna se konala pravidelná porada staršovstva 

-věnovali jsme se finančním a hospodářským záležitostem s ohledem na připravovaný rozpočet sboru na rok 2023 

-stanovili jsme datum celocírkevní sbírky Na křesťanskou službu na 29. ledna 2023 

-v jednání je ekumenické shromáždění; předpokládané datum je 12. únor 2023 v 17.00 

-výroční sborové shromáždění jsme naplánovali na 26. března 2023 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky (nezapomeňte na vzorky kvašeného   zelí, jak jsme se domluvily) 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

konfirmační cvičení nebude, někteří jsou na horách 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

20.00 setkání střední generace u Férů na Václavově 

Kromě pravidelných setkání se ve středu 18. 1. ve 20.00 uskuteční schůzka ohledně bohoslužeb. Předmětem rozhovoru bude např. Zařazování písní z nového zpěvníku a promýšlení bohoslužebné liturgie. Zváni jsou všichni, kdo se na přípravě bohoslužeb podílejí (varhaníci, předčitatelé), nebo kdo by se chtěli podílet a mají chuť podobu bohoslužeb promýšlet. 

-Ze Zlína jsme dostali radostnou zprávu: manželům Pejlovým, Jiřímu a Anežce, rozené Titěrové, se na Silvestra narodil druhý syn, jmenuje se Kryštof. Blahopřejeme! 

-Vzpomínáme na pravidelné účastníky bohoslužeb, kteří s námi už delší dobu nemohou být. Dnes jmenovitě na bratra Jindřicha Macha, který je na operaci ve Znojmě, na sestru Marii Veselou, která tráví rekonvalescenci u dcery v Dobrušce a sestru Martu Kulajtovou, která je na dlouhodobé rehabilitaci v Brně.  

-Připomínám, že můžete platit za odběr církevního tisku u sestry Jarmily Šimšové. 

-Po bohoslužbách zveme na setkání sv Kruhu s občerstvením, děkujeme za přípravu. 

-Dnes je opět možné podpořit PLESEM např. nákupem vstupenky u sestry Daniely Ryšavé 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete nejen na ni, ale také na salár. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.