7. března 2023

V úterý 7. března se konala pravidelná porada staršovstva: 

-věnovali jsme se tématu fotovoltaika  

-na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v 16. 00 hodin opět uspořádáme sederovou hostinu, podrobnosti oznámíme včas  

-sbírka do pokladničky na pomoc studentu Janu Kalusovi bude ukončena na Květnou neděli 2. dubna 2023. Po Velikonocích bude vyhlášena sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii 

-přijali jsme informaci o ukončení nájmu sborového bytu, důvodem jsou vážné rodinné důvody nájemců. Nájem byl řádně a v termínu uhrazen. Pronájem bytu řešíme opět s realitní kanceláří.  

-rozhodli jsme, že se v době jarních prázdnin, které právě začínají, nebudou konat setkání s dětmi ani biblická hodina pro dospělé.