9. ledna 2024

V úterý 9. ledna 2024 se konala pravidelná porada staršovstva 

-bratr farář nás vedl k zamyšlení a hlubšímu porozumění přímluvných modliteb 

-věnovali jsme pozornost přípravě rozpočtu sboru 

-stanovili jsme datum výročního sborového shromáždění, a to na 17. března 2024; v té souvislosti jsme hovořili o seznamu členů sboru s právem hlasovat. Do něj byl nově zařazen bratr Tomáš Kriška a vyřazeni bývalí členové sboru pan Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští; správu o životě sboru budeme připravovat během ledna a února. 

-datum volby faráře ještě není pevně stanoveno, uskuteční se v dubnu nebo v květnu. Dle rozhodnutí staršovstva je jediným kandidátem stávající farář sboru bratr David Sedláček 

-v současné době pracují se staršími dětmi v nedělní škole pouze tři sestry, a to Jarmila Šimšová, Františka Sedláčková a Daniela Bednaříková. Staršovstvo se proto obrací na členy sboru s prosbou, zda by se se mezi námi našel někdo, kdo by se dětem v nedělní škole také mohl věnovat. U malých dětí, které se scházejí v Kruhu, se střídají maminky a čtou nebo vyprávějí jim základní biblické příběhy. 

-věnovali jsme pozornost přípravě návštěvy ze Spremberka 7. – 10. března, důvodem je kladení kamenů zmizelých, jak jste byli informování. Koordinátorkou je sestra Daniela Bednaříková. 

-připravujeme sborový výlet do Farního sboru ČCE v Rané u Hlinska a okolí, měl by se konat v červnu, prosím už zvažujte svou účast 

-připravujeme návštěvu bratra faráře Petra Chlápka z Nosislavi, a to 3. března 2024, náš bratr farář bude hostem v Nosislavi 

– staršovstvo potvrdilo termín celocírkevní sbírky na podporu křesťanské služby církve, vykonáme ji 21. ledna 2024