5. října 2023

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář připravil seznámení se situací.

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zpráva je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery, křest se uskuteční 17. září 2023 

-datum vizitace sboru je stanoveno na 29. října 2023