10. září 2023

čtrnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-minulou neděli jsme v Miroslavi vykonali celocírkevní sbírku na podporu Evangelické akademie, sbírka činí 2 880 Kč, děkujeme vám. V kazatelských stanicích se bude konat při nejbližších bohoslužbách. 

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář vás se situací seznámí. 

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu, děkujeme jí za její službu sboru; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zprava je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery Barbory, křest se uskuteční za týden 

-datum vizitace sboru bylo stanoveno na 29. října 2023, seniorátním výborem bylo později změněno na 5. 11. 2023 

-na nástěnce je připraven graf týkající se fotovoltaiky, staršovstvo poděkovalo bratru Radku Férovi za přípravu celé složité akce 

-připomínáme Seniorátní neděli v Kloboukách u Brna, nabízíme společnou cestu autobusem – jízdné 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě. Prosím zapište se na nástěnce v kostele, obědy musí být objednány do 14. 9. objednáme je společně, k cestě autobusem se můžete přihlašovat i později. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě, zveme všechny bez rozdílu věku 

-zveme vás k setkání v Kruhu a děkujeme z přípravu osvěžení 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Moravském Krumlově.