6. června 2023

V úterý 6. 6. se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru 

-vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023 

-souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny 

-potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého 

-jednáme o možnosti pronajat nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie