11. června 2023

první neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme ….

Bratr farář vykonává seniorátní povinnosti v Brně

Čtené bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

            Dnes se v našem kostele uskuteční varhanní koncert, který je součástí Brněnského varhanního festivalu. Skladby klasických i současných skladatelů zahraje Tomáš Jeřábek a Hana Bartošová a v jejich doprovodu zazpívají Zuzana Jeřábková a Naďa Bláhová, začátek koncertu je v 17. 00 hodin.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

Přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru.

Vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023.

Souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny.

Potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého.

Jednáme o možnosti pronajmout nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie.

Týden ve sboru:

středa               9.00                    RC Medvídek

13.00                 sestry seniorky zvou ke společné návštěvě výstav na zámku       

16.00                 biblická hodina dětí

čtvrtek             9.30                    biblická hodina pro dospělé

pátek                 9.00                    Medvídkova knihovnička

16.00                 setkání všech generací ve sborové zahradě

Vyřizuji srdečné pozdravy od sestry Míly Konvalinkové, je spokojená a často vzpomíná na miroslavský sbor.

Dostali jsme do sboru pozvánky na slavnostní bohoslužby ,které pořádá Evangelická akademie v Brně. Bohoslužby vede školní kaplanka Marta Žídková Podrobnosti na nástěnce před kostelem.

Už teď před prázdninami upozorňuji na konání seniorátní neděle 24.9. v Kloboukách u Brna. Zapište si,prosím toto datum do svých diářů. Prozatimní plakát je také na nástěnce před kostelem. Podrobný program bude včas oznámen.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v             modlitebně v Moravském Krumlově.  Pozvání na kávu.