18. června 2023

druhá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby v modlitebně v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Před týdnem jsme si při krásném varhanním koncertu připomněli také 60. výročí postavení našich varhan. Bylo to krásné hudební odpoledne, děkujeme všem, kdo přispěli jak k pohoštění, tak k přátelské atmosféře. Naši hosté za vše děkují, a ještě jednou celý sbor zdraví.

Děkujeme všem vám, kdo jste mohli poskytnout nábytek k vybavení sborového bytu a také bratřím, kteří vše v pátek svezli a do bytu vynesli.

Týden ve sboru

středa                               9.00                                   RC Medvídek

20.00                                kroužek učitelů NŠ

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

pátek                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

16.00                                setkání ve sborové zahradě

Ve středu 21. června jedou sestry seniorky a přátelé na výlet do Sudic, kde navštíví základní školu, která je součástí Evangelické akademie a potom také evangelický sbor v Boskovicích. Odjezd je plánován na 8.30 z autobusového nádraží v Miroslavi, návrat odpoledne po 16.00 hodin.

Dnes se ve Veselí koná seniorátní setkání Jeronymovy jednoty. Náš sbor zastupuje bratr Vlastimil Fér.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete nejen sbírkami a salárem, ale také na modlitbách.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.