6. listopadu 2018

Staršovstvo se sešlo s konfirmandy, abychom společně zopakovali znalosti, kterými by měli konfirmandi být vybaveni před konfirmaci. Zkouška  probíhala formou kvizu. Odpovědi se skrývaly pod dílky obrázku a cílem bylo rozkrýt obrázek (foto synodní rady).

Bratr farář nás informoval, jak konfirmandi pracovali podle pracovních listů z příručky ,,Dvakrát měř, jednou věř,, (kolektiv autorů), která nahrazuje klasický katechismus.

Na závěr byla možnost vést s konfirmandy rozhovor. Konfirmandi v osobním svědectví vyznali, že konfirmací pro ně život ve sboru nekončí a že je to svobodné rozhodnutí a potvrzení víry a  křtu a že se v našem sboru cítí jako v širší rodině. Staršovstvo má z toho radost a zve je ke společnému stolu při VP.

11. 11. 2018 budou konfirmováni Alžběta a Antonie Michalovy, Emma a Vilém Bednaříkovi. Daniel Brožek bude pokřtěn a konfirmován.