1. ledna 2020

Ohlášky na středu 1. ledna 2020

Nový rok

-přivítání a přání požehnaného roku 2020

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá; děkuji nejen jí, ale vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali náš sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve.

-dnešní chrámová sbírka i dary vděčnosti při Večeři Páně jsou určeny na potřeby našeho sboru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu i příspěvky

-tento týden je ještě sváteční, proto se nekonají žádná sborová setkání kromě kroužku vyučujících NŠ ve čtvrtek ve 20.00 hodin

-sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 5. ledna 2020 v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi