1. prosince 2019

První adventní neděle, začátek církevního roku                                                                                                    Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi a jsou s vysluhováním VP

Odpoledne v 15.00 začíná Dárkování, charitativní odpoledne se koná již po osmnácté, všechny vás srdečně zveme. Dárky si můžete prohlédnout po bohoslužbách a odpoledne od půl třetí. Všem děkujeme za jejich vytvoření, za přípravu občerstvení i za obětavou pomoc s chystáním.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším

V sobotu se konala seniorátní konference, jsme rádi, že náš sbor na ní měl zastoupení, děkujeme.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                            setkání maminek s dětmi a farářem u Drastíků

                                   19.00                         pravidelná porada staršovstva

Středa            8.30 a 10.00                         RC Medvídek

                                   13.00                         sestry seniorky pečou perníčky

                                   16.00                         biblická hodina pro děti

                                   17.00                         předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                            biblická hodina pro dospělé

                                   18.30                         pěvecký sbor

                                   20.00                         kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00                            Medvídkova kavárnička

Sobota                       9.00                            NŠ zkouší vánoční hru

Dnes i další neděle je možno zakoupit si Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každý výtisk za 130 Kč.

Dárky z Rolničky  jsem už téměř všechny rozdělila a prosím o vyrovnání.   

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, pro dary vděčnosti při VP je připravena pokladnička-kostelíček.

Za týden vykonáme seniorátní sbírku pro střediska diakonie Brněnského seniorátu, prosíme, abyste na ni pamatovali, děkujeme.

Také dnes se můžeme po bohoslužbách setkat v Kruhu, děkujeme za přípravu.

          Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a v 16.00 v kostele na dětské vánoční slavnosti, na níž NŠ připravuje divadelní hru, srdečně vás i vaše přátele zveme, přijďte děti povzbudit a potěšit se zvěstí evangelia v jejich podání.