10. června 2019

Svatodušní pondělí

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

-včerejší sbírka pro Diakonii činila 5 650 Kč Miroslav, Moravský krumlov, Bohutice), dary vděčnosti při Večeři Páně 1860 Kč, děkujeme vám

-sborový program najdete na nástěnce

-za týden, v neděli 16. června odpoledne kolem 15. 30 hodin nás navštíví členové Farního sboru ČCE z Boskovic. Těší se, že nejen poznají náš kostel, ale těší se také na setkání s námi, prosím pamatujte na to a přijďte. Kromě jejich návštěvy se uskuteční v 17.00 varhanní koncert. Naším hostem bude Waldemar Krawiec z Polska. Koncert pořádá Klub moravských skladatelů v rámci Brněnského varhanního festivalu, náš sbor je hostitelem, vstupné je dobrovolné.

-za dva týdny, v neděli 23. června v 15.00, jsme zváni do červeného kostela v Brně na ukončení studia varhaníků a sbormistrů; a také do Znojma na koncert ve Václavské kapli pozvánky jsou na nástěnce

-na bohoslužbách se sejdeme, dá-li Pán, v neděli v 8.30 hodin