10. listopadu 2019

Ohlášky na neděli 10. listopadu 2019

21. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji také všem, kdo dnes slouží

-dnes odpoledne vás zvu na podzimní vycházka na ŽH, sraz je v 14.30 u malé branky

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sděluji nejdůležitější:

-s jazykovými úpravami Modlitby Páně, Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry bude sbor seznámen tím, že jejich znění bude k dispozici na lavicích v kostele; o změnách rozhodl synod

-biblická hodina pro dospělé bude zahájena ve čtvrtek 14. listopadu v 9.30 hodin, zváni jsou všichni, kdo mají o setkání zájem a mají dopoledne čas

-z rozebraného starého skladiště je k dispozici materiál ze střechy a betonové sloupky, informace poskytne Libor Drastík

-blíží se Dárkování, přípravná schůzka se koná v úterý 12. 11. v 20.00 hodin u Ivy Ryšavé na Václavově 24, je zván každý, kdo by chtěl s přípravou pomoci. Hledáme nástupce/nástupkyni za Marii Počarovskou, která zprostředkovávala kontakt mezi naším sborem a Adopcí na dálku, podmínkou je znalost angličtiny. Jde přibližně o zajištění kontaktu dvakrát ročně.

-zveme děti z NŠ na pečení perníčků v sobotu 16. listopadu od 9.00 v Kruhu

Týden ve sboru

Úterý                                      20.00                          přípravná schůzka na Dárkování u Ivy Ryšavé

Středa                                     8.30 a 10.00                RC Medvídek

                                               16.00                          biblická hodina dětí

                                               17.00                          předkonfirmační příprava

Čtvrtek                                    18.30                          pěvecký sbor

                                               20.00                          kroužek vyučujících NŠ

Pátek                                      9.00                            Medvídkova kavárnička

20.00 setkání střední generace na faře

Sobota                                     9.00                            pečení perníčků v Kruhu

                                               Po dohodě po kostele pokračují práce na skladišti.

-po bohoslužbách zveme k posezení do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvek

-chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, konkrétně na výměnu žárovek za LED osvětlení v kostele

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 14.00 v Moravském Krumlově při bohoslužbách s křtem svatým