11. srpna 2019

osmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana, Ryšavá děkuji jí, a také děkuji všem, kdo jedou s bratrem farářem do Bohutic

– v pátek vykonal bratr farář návštěvu s bohoslužbou v Božicích, vážíme si toho, děkuji také všem, kdo ho doprovázeli; bratr farář a sestra Jarka Šimšová navštívili ve čtvrtek bratra Josefa Němce ve Vémyslicích sestru Danu Ambrozovou v Moravském Krumlově. Bratr Němec je po vážném úrazu hlavy, ale už se mu daří lépe.

-Na nástěnce je parte, které oznamuje úmrtí sestry Marie Ryšavé ze Žatce. V posledních letech žila spolu s manželem u syna Zdeňka v Náchodě. Její manžel Zdeněk je bratr např. bratra Miloše Ryšavého a strýc Šimšových. Marie Ryšavá měla 90 let.

-odpoledne jsme zváni na koncert, pod vedením pana Jana Škrdlíka hrají účastníci hudebního soustředění nazvaného Krásné tóny nad Miroslaví; děkuji sestrám za pohoštění. Koncert pořádá Město Miroslav, my zapůjčujeme kostel. Začátek koncertu je v 17.00 hodin.

-prostranství za kostelem se postupně mění, byla odstraněno dřevěné skladiště a stavba nového také pokročila, děkuji bratřím za vykonanou práci. V této souvislosti prosím presbytery a každého, kdo je ochoten na stavbě pomoci, abyste se zdrželi po bohoslužbách ke krátké poradě, na níž proběhne domluva na práci v příštím týdnu

-ve středu v 9.00 má prázdninové setkání RC Medvídek a ve 13.30 hodin zvu k prázdninovému setkání sestry seniorky.

-v sobotu začíná rodinná rekreace na Blažkově; pokud byste chtěli dopravit potraviny či jiná zavazadla na přívěsu, domluvte se se Šimšovými nejlépe na páteční odpoledne

-jako každou neděli jsme zváni na posezení do Kruhu, děkuji za přípravu i za příspěvek

-chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkuji vám za ni i za vaše dary a salár, jimiž život sboru podporujete

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na čtených bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v modlitebně v Blažkově