13. října 2019

17. neděle po sv. Trojici

(před 228 lety, v roce 1781 byl Josefem II. vydán Toleranční patent)

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Odpoledne jsme zváni na koncert, v našem kostele zahraje a zazpívá Slávek Klecandr a jeho hosté Zuzka Křížová, farářka CČSH a Martin Škorpík. Začátek je v 16 hodin   a vstupné je dobrovolné. Děkuji už nyní všem, kdo přinesou malé pohoštění pro naše hosty, abychom si s nimi mohli po koncertě popovídat.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní neděli přispívají k jejímu krásnému průběhu.

Včera se v našem kostele konalo svatební shromáždění Jiřího Zezuly a Ivany Komárkové.Přejeme jim do dalších dnů radost a vědomí, že jsou stále v laskavé péči Boží.

Týden ve sboru:

úterý                          9.00    setkání maminek s dětmi a farářem u Lacinů

středa                         8.30    RC Medvídek

                                    odpoledne biblická hodina pro děti a

                                    předkonfirmační cvičení na faře

čtvrtek                       15.00  zveme děti k setkání v zahradě (podle počasí)              

                                    17.00   RC pořádá seminář pro rodiče o komunikaci s dětmi,                                                 přednáší Petra Michalová, koná se na faře                                                        18.30   pěvecký sbor v Kruhu

pátek                          20.00   setkání střední generace neboli třicátníků u Férů na                                                    Václavově

Ve středu od 17 hodin bude možné si vyzvednout objednanou zeleninu od Brožků ve sklárnách. Objednávat můžeme dnes po bohoslužbách. Bližší informace u Daniely Bednaříkové. 

Příští neděli 20.10. od 17 hod jsme zváni do Kruhu na povídání Daniely Bednaříkové o pobytu v Německu.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na charitativní a sociální pomoc církve. Děkujeme vám , že na tuto práci pamatujete.

Po bohoslužbách jsme zváni jako každou neděli do Kruhu a děkujeme všem,kdo se starají o příjemné posezení i za příspěvky.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově.