14. července 2019

Ohlášky na neděli 14. července 2019

čtvrtá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou čtené bohoslužby také v Bohuticích

–na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu dnešních bohoslužeb u nás i v Bohuticích

–bratr farář zastupuje naši církev v Heilsbronu v Německu (Bavorsko) na Luterské liturgické konferenci, téma jednání je křest a jeho různé formy

-k prázdninovému setkání zve RC Medvídek ve středu v 9.00 a ve 13.30 mají setkání sestry seniorky

-v pátek pojede bratr farář do Božic, pokud by chtěl někdo jet s ním, domluvte se během týdne

-znovu se obracíme na všechny, kdo mohou pomoci se stavbou skladiště, prosím domluvte se po bohoslužbách

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám

-jako každou neděli i dnes vás zveme k posezení do Kruhu ihned po bohoslužbách, děkujeme za přípravu i příspěvky na občerstvení

-manželé Kateřina a Jindřich Ryšaví požádali, aby jejich synovi Šimonu Ryšavému bylo uděleno požehnání, stane se tak příští neděli při bohoslužbách

-příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele