15. září 2019

O13. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-odpoledne jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

v úterý se konala pravidelná porada staršovstva

  • bratr Jaroslav Ryšavý složil dodatečně slib presbytera
  • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii se uskuteční 15. 9. 2019
  • Díkčinění s VP se koná 22. 9.   Miroslavi a v Bohuticích, 20. 10. v MK
  • od příštího týdne zahájí bratr farář konfirmační přípravku se staršími dětmi (Johana Sterziková, Adéla Machová, Františka a Matyáš Sedláčkovi, Václav Drastík)
  • Dárkování (1. 12. 2019) podpoříme kromě adopce na dálku nově vzniklou základní školu Filipka v Brně (zřizovatel je Evangelická akademie, škola je otevřena všem dětem)
  • v srpnu byla instalována garážová vrata v hodnotě 30 490 Kč, stavební úpravy zajišťuje bratr Jaromír Šimša
  • byla zakoupena černá popelnice na sběr hliníku (v rohu u hlavní brány)
  • bratr farář přijal pozvání katolické farnosti na odpolední posezení s farníky 15. 9. 2019, zájemci se mohou připojit
  • v pátek vykonal bratr farář bohoslužbu v Božicích, děkujeme také všem, kdo jeli s ním. Celý sbor pozdravuje sestra Zahrádková. Vedení domova v Božicích nás zve na den oetvřených dveří, který se uskuteční v pátek 11. října 2019.

Týden ve sboru

Středa                         9.00                                                                RC Medvídek

Čtvrtek                        15.00                                                              hry dětí v zahradě

                                    18.30                                                              pěvecký sbor

Pátek                           9.00                                                                Medvídkova kavárnička

-ve čtvrtek 19. září jedou seniorky na výlet do Hostětína v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Navštíví tam bylinkovou a užitkovou zahradu, ovocný sad s tradičními odrůdami ovocných stromů a moštárnu. Podle času a zájmu se můžeme dovědět, jak funguje pasivní dům, co je to kořenová čistírna odpadních vod a proč je tma důležitá. Stále je ještě několik volných míst, seniorky vás srdečně zvou. Odjezd autobusu z aut. nádraží v Miroslavi je v 8.30, návrat odpoledne, cena cca 300 Kč.

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu Evangelické akademie, děkujeme vám za vaše dary

-stavba skladiště úspěšně pokračuje, velmi děkujeme všem, kdo se na ní podílejí a také vám, kteří upravujete prostor pro posezení, vážíme si toho a děkujeme za vaše síly a čas, který věnujete sboru

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu pohoštění i podporu; presbyteři jsou zváni ke krátké poradě

-za týden budeme slavit Díkčinění s VP, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích a v Kruhu si připomeneme pobyt členů sboru na Blažkově