16. června 2019

OSvatá trojice

-přivítání, jmenovitě vítám bratra Luboše Ryšavého a jeho syna Ivana Ryšavého a dceru Lydii Rumlovou

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo se podílejí na průběhu bohoslužeb u nás i v MK

-v pátek vykonal br. far. bohoslužbu v Božicích, děkujeme také všem, kdo ho doprovázeli

– dnes odpoledne kolem 15.30 k nám přijedou hosté z evangelického sboru v Boskovicích, rádi by si nejen prohlédli náš kostel, ale zejména se chtějí setkat s námi. Prosím, kdo můžete, přijďte.

-dnes vpodvečer se v našem kostele uskuteční varhanní koncert, který je součástí Brněnského varhanního festivalu. Významný polský varhaník Waldemar Krawiec nazval koncert Od baroka po současnost. Srdečně vás na tento koncert zvu, začátek je v 17.00 hodin. Děkuji všem, kdo našim hostům připravili pohoštění.

Týden ve sboru

Středa                       9.00                                      RC Medvídek

                                    Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                      8.30                           odjezd minibusu z aut. nádraží do Brumovic, kam jsme pozváni na setkání s klienty a zaměstnanci Mirandie

                                    15.00                                    Medvídkova zahrada

Pátek                         9.00                                      Medvídkova kavárnička

20.00                                    setkání střední generace, tentokrát na farní zahradě – téma: „Táborák s duchovním přesahem“

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete při vycházení, salárem i dary

-skladiště u horní brány stále není hotovo, prosím, kdo můžete pomoci, domluvte se po bohoslužbách, děkuji

-příští neděli jsme zváni do Znojma a do Brna, pozvánky jsou na nástěnce

-jako každou neděli i dnes jsme zváni po bohoslužbách k setkání s občerstvením do Kruhu, současně se uskuteční druhá přípravná schůzka na Blažkov

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích