18. srpna 2019

Odevátá neděle po Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-bratr farář je s dalšími členy sboru na rodinné rekreaci na Blažkově, dnes káže v 9.30 v blažkovské modlitebně

-v pátek v 9.00 se koná Medvídkova kavárnička

-chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, kázáním poslouží sestra Iva Květonová, seniorátní farářka pro mládež, v 10.00 budou čtené bohoslužby v Bohuticích