20. října 2019

18. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou také bohoslužby ve 14 hod. v Moravském Krumlově, bude tam vysluhována Večeře Páně při slavnosti Díkčinění

-zveme vás do Kruhu, sestra Daniela Bednaříková bude hovořit o své studijní cestě v evangelické církvi v Porýní v Německu, začátek je v 17 hodin

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem dalším za službu sboru

-minulou neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na charitativní a sociální službu církve; v Miroslavi jsme vybrali 4820 Kč, v Bohuticích 610 Kč, celkem tedy odesíláme 5430 Kč, velmi děkujeme za vaši štědrost

Týden ve sboru

úterý                         9.00                                     setkání maminek s dětmi a farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

středa                        8.30 a 10.00                        RC Medvídek

Medvídek se pro velký zájem nyní schází ve dvou skupinách

                                    13.30                                    seniorky

Rodiče dětí se v pondělí dovědí, zda se biblická hodina dětí a předkonfirmační přípravka uskuteční v obvyklých termínech v 16.00 a v 17.00, nebo to bude mimořádně jinak.

Čtvrtek                      zkouška pěveckého sboru tentokrát nebude

Pátek                         9.00                                      Medvídkova kavárnička

Bratr farář sdělí zájemcům, zda pojede do Božic jako obvykle v pátek, nebo mimořádně ve čtvrtek.

Mládež se účastní školky mládeže v Břeclavi.

Děkujeme bratru Jaromíru Šimšovi za dokončení úprav kolem nových vrat do garáže a také všem, kdo v tomto týdnu pomáhali zastřešit skladiště.

Jako každý rok také letos přišla nabídka dárků z Rolničky a nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů, zájemci hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Upozorňujeme, že příští neděli nastane změna času!

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, což znamená, že se z těchto prostředků platí jak náklady na chod sboru, tak všechny stanovené odvody a poplatky církvi, které nejsou pokryty ze zaplaceného saláru a darů sboru.

Za týden vykonáme celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční dar, prosím pamatujte na ni s pochopením.

Po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.