21. července 2019

pátá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Jolanou Tančincovou, zemřela minulou neděli ve věku 80 let. I když se už delší dobu nemohla zúčastňovat bohoslužeb, stále měla sbor na paměti ve svých modlitbách, o dění ve sboru se zajímala a návštěvy bratra faráře jí byly velkou posilou.

-v týdnu se nekonají, kromě Medvídkovy kavárničky v pátek v 9.00, jiná sborová setkání, jsou prázdniny

-Při dnešních bohoslužbách přijal požehnání Šimon Ryšavý, syn Kateřiny a Jindřicha Ryšavých ze Suchohrdel. Celé rodině přejeme hodně radosti na společné cestě životem a zejména Šimonovi pevné zakotvení v Boží náruči.

-léto brzy vyvrcholí, je tedy potřeba zaměřit se na dostavbu skladiště, aby nás nezaskočil podzim. Prosím vás ochotné, abyste se po bohoslužbách domluvili s bratrem Mirkem Šimšou, do jaké práce se můžete zapojit.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete modlitebně i finančně

-bratr farář jede v pátek do Božic vykonat návštěvu s pobožností, chcete-li se připojit, jste vítání, prosím domluvte se

-také dnes se můžeme ještě zdržet a popovídat si, děkujeme za přípravu občerstvení rodině Ryšavých

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 na bohoslužbách a v 10 hodin v Bohuticích