22. prosince 2019

Ohlášky na neděli 22. prosince 2019

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem, kdo slouží v Miroslavi i v Bohuticích

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili s bratrem Ladislavem Kolmanem, dlouholetým presbyterem a účetním našeho sboru. Zemřel ve věku 91 let. Zarmoucené rodině vyprošujeme pokoj a Boží pomoc.

-odpoledne vás zveme vánoční koncert. Našimi hosty je skupina Zvonky dobré zprávy z Ratiboře u Vsetína. Začátek koncertu je v 16.00 v našem kostele. Děkuji sestrám seniorkám, které přislíbily připravit pohoštění, pokud se chce připojit i někdo další, stačí odpoledne před koncertem. Děkujeme vám.

Sváteční týden ve sboru

-na Štědrý den v 16.00 jsme zváni na vánoční ztišení se zpěvy z Taizé

-bohoslužby na Boží hod vánoční s vysluhování svaté večeře Páně se uskuteční v 8.30 v našem kostele v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově a bude při nich vykonána celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát

-Štěpánskou bohoslužbu připravuje s bratrem farářem mládež, bohoslužby začínají až v 9.00, sbírka je určena práci diakonie na Ukrajině

-stále je k dostání Evangelický kalendář a čtení Na každý den

-minulou neděli se v našem kostele uskutečnil adventní koncert, pořadatelem bylo Město Miroslavi a paní varhanice Kateřina Málková, hudebníci byli velmi spokojeni s prostředím našeho kostela i s krásnou akustikou. Posluchači odcházeli také s díky. Jsme rádi, že jsme mohli vyjít vstříc a děkujeme také vám za pochopení.

-při vycházení můžete  podepsat dopis sestře vikářce Janě Kalusové – přejeme jí k Vánocům, narozeninám a novému roku

-po bohoslužbách je připraveno jako vždy setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za ni