23. června 2019

první neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby se uskuteční také v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází Bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě i průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

-odpoledne jsme zváni evangelickým sborem na koncert ve Václavské kapli ve Znojmě a také do Brna na slavnost ukončení studia varhaníků sbormistrů, pozvánky jsou na nástěnce

-děkujeme všem, kdo minulou neděli připravili pohoštění pro účastníky zájezdu z Boskovic a také pro varhaníka a hosty koncertu

Týden ve sboru

Úterý                                     9.00                           setkání maminek s farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

Středa                                   9.00                           RC Medvídek

                                               odpoledne biblické hodiny dětí

                                               13.30                        seniorky

čtvrtek                                  15.00                        Medvídkova zahrada

Pátek                                     9.00                           Medvídkova kavárnička (?)

-připomínáme stavbu skladiště, pokud se můžete zapojit, přihlaste se po bohoslužbách u bratra Mirka Šimši, děkujeme

-chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete při vycházení, salárem i dary

-příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a na odpoledne je připravována ekumenická bohoslužba v Hostěradicích v 17.00, více se dovíme za týden

-zveme vás jako každou neděli k setkání v Kruhu po bohoslužbách, děkujeme za jeho přípravu i příspěvky na ně