25. prosince 2019

Ohlášky na neděli 25. prosince 2019

Boží hod vánoční

-přivítání

-bohoslužby s VP jsou v 10.00 v Bohuticích, ve 14.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji také vám všem, kdo sloužíte v našem kostele i v kazatelských stanicích

-v neděli jsme měli krásný vánoční koncert skupiny Zvonky dobré zprávy, naši hosté odjížděli velmi spokojeni, děkují za krásné přijetí, příjemnou atmosféru, dobré pohoštění a celému sboru přejí požehnané Vánoce a dobrý rok 2020. Děkuji vám všem za pomoc, přípravu pohoštění a vytvoření krásného obecenství. Ohlas z města je také velmi vstřícný.

-zítra se sejdeme při bohoslužbách, které s bratrem farářem připravuje mládež, začátek je v 9.00, sbírka na Štěpána je určena pro práci diakonie na Ukrajině

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce a vikariát, děkuji vám za vaši obětavost. Děkuji vám také za celoroční štědrost při sbírkách, darech i saláru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu a příspěvky