25. srpna 2019

desátá neděle po sv. Trojici

-přivítání domácích i hostí, zejména vítám sestra Ivu Květonovou, seniorátní farářku pro mládež, která je dnes naším milým hostem na kazatelně, děkujeme za vaši službu

-dnes v 10.00 jsou čtené bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem, kdo se podílíte na přípravě i průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici

-bratr farář je s rodinou na dovolené, příští neděli už bude kázat

-včera jsme se vrátili z krásného a radostného pobytu na Blažkově, tento víkend jsou někteří mládežníci z našeho sboru v Jimramově na hudebním festivalu a potom opět na Blažkově na Letním setkání mládeže

-v posledním prázdninovém týdnu se ve středu v 9.00 sejde RC Medvídek a ve 13.30 sestry seniorky

-RC Medvídek pořádá v úterý 27. 8. přednášku pro rodiče, seniory, mládež i další zájemce o rizicích na internetu, začátek je v 17.00 hodin

-po bohoslužbách prosím ochotné bratry, aby se domluvili, jak budou pokračovat ve stavbě skladiště. Děkuji vám za váš čas i ochotu. Kromě stavby skladiště je také nutno upravit vchod do garáže, kam byla v týdnu nainstalována nová vrata. Více se můžete dovědět od bratra Mirka Šimši, i jemu děkujeme.

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání s občerstvením, sestru farářku prosím, aby se na chvíli také zdržela s námi, moc nás to potěší

-chrámová sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni i za vše, čím na sbor pamatujete

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30