27. října 2019

19. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou také bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo v Miroslavi i v Bohuticích slouží

-bratr farář zastupoval spolu se sestrou farářkou Martinou Zuštinovou naši církev ve Vídni na výročním setkání rakouských evangelických církví, ve čtvrtek vykonal bohoslužbu v Božicích a v pátek a v sobotu se zúčastnil semináře COENA v Táboře

Týden ve sboru

Středa                                   8.30 a v 10.00                    RC Medvídek

Čtvrtek                                 16.30                                    Dílničky                               

18.30                                    pěvecký sbor

Pátek                                     9.00                                       Medvídkova kavárnička

-dnešní sbírka Jubilejní toleranční dar (JTD) je celocírkevní; nazvána je na památku vyhlášení Tolerančního patentu a připomíná také Den reformace, obě výročí jsou v říjnu. Z fondu JTD jsou poskytovány bezúročné půjčky sborům na opravy kostelů a sborových domů. Sbory budou informovány v příštím roce o tom, které sbory půjčku získaly. Více informací najdete na nástěnce v kostele nebo na e-církev. Děkujeme vám, že štědře pamatujete nejen na potřeby našeho sboru, ale také na celocírkevní sbírky.

-na minulé poradě staršovstva bylo rozhodnuto výhledově vyměnit žárovky v kostele za LED osvětlení, kterým se sníží výdaje sboru za energie, chrámové sbírky v listopadu jsou určeny na tento účel, děkujeme za podporu

-u sestry Jarmily Šimšové si můžete objednat dárky z Rolničky a také kalendář s fotografiemi kostelů. Nabídka je vyvěšena na nástěnce v kostele.

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k posezení, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění

-připomínáme, že se blíží Dárkování, více informací je na nástěnce

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele v 8.30 hodin.