28. července 2019

Ošestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici

-našimi hosty jsou členové Brněnského ekumenického sboru, děkujeme jim za zpěv při bohoslužbách

-bratr farář navštívil Domov odpočinku v Božicích a vykonal tam pobožnost, vážíme si jeho služby a děkujeme také sestrám, které ho doprovázely

-k prázdninovému setkání ve středu v 9.00 zve RC Medvídek

-připomínáme, že je třeba pokračovat ve stavbě skladiště, prosím domluvte se s bratrem Mirkem Šimšou, co by bylo možné a vhodné v týdnu udělat

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost

-prosíme presbytery a učitele NŠ, aby se po bohoslužbách zdrželi ke krátké poradě (vyjádření k žádosti paní starostky, zda by Město Miroslav a paní varhanice Kateřina Málková mohly uspořádat v našem kostele adventní koncert, nejrad+ěji v neděli 15. 12, popřípadě 8. 12. 2019)

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu pohoštění i příspěvek na ně

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele