29. prosince 2019

Ohlášky na neděli 29. prosince 2019

první neděle po Vánocích a současně poslední neděle občanského roku

-přivítání

-naším hostem na kazatelně je sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček káže dnes ve Znojmě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také za další služby vám všem

-na Boží hod vánoční se konala v celém našem sboru celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát, dohromady jsme vybrali 10 334 Kč (Miroslav 4404, MK 2970, Boh 2960) děkujeme vám za vaši velkou obětavost

-při mládežnických bohoslužbách na Štěpána se konala sbírka pro práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině pro Dům milosrdného stáří – vybrali jsme 6 250 Kč, velmi děkujeme za vaši štědrost

-při vycházení si vezměte letáček „5% a hlavu vzhůru“ vydaný naší církví. Týká se výpočtu platby saláru, je velmi srozumitelný a všem nám i celé naší církvi radí, jakým způsobem můžeme plnohodnotný život sborů i církve zachovat i bez podpory státu.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-vyřizujeme pozdravy bratra faráře Pavla Kaluse a sestry vikářky Jany Kalusové

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění

-zveme vás na novoroční bohoslužby, uskuteční se v Miroslavi ve středu

1. ledna 2020 v 9.00 hodin, bude vysluhována svatá Večeře Páně, chrámová sbírka bude určena na potřeby sboru stejně jako dar vděčnosti při Večeři Páně