29. září 2019

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-děkujeme sestře farářce Martě Sedláčkové, která je dnes naším hostem. Bratr farář Sedláček koná bohoslužby ve Znojmě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří mají dnes službu

– dnes vás zveme opět do Kruhu, naším hostem bude bratr farář Ondřej Titěra, začátek je v 17.30 hodin

-společně s Martinou, Zdeňkem, Tadeášem a Magdalenou Fajmonovými se radujeme z narození Karolíny (26. 9. 2019) a jí i celé rodině přejeme hodně radosti a Boží milosti.

-celocírkevní sbírka konaná 15. 9. a určená Evangelické akademii činila v Miroslavi 3 249 Kč a v Bohuticích 1 660 Kč, děkujeme vám za vaši velkou obětavost, celkem bude odesláno 4 909 Kč

-chrámová sbírka minulou neděli při slavnosti Díkčinění byla ve výši 2 889 Kč

a dary vděčnosti při VP 2060 Kč, obě sbírky jsou určeny pro potřeby našeho sboru, velmi děkujeme, že na sbor štědře pamatujete

-dostali jsme zprávu o úmrtí bratra Františka Ambrože, bratr farář v pátek vykonal pohřební rozloučení v Morkovicích, děkujeme také za účast dalším členům sboru

Týden ve sboru

Úterý                                     19.00                              porada staršovstva

Středa                                   9.00                                RC Medvídek

                            odpoledne biblická hodina dětí a předkonfirmační příprava

čtvrtek                                  15.00                           zveme děti ke hrám v zahradě

                                              18.30                            zkouška pěveckého sboru

Od pátku do neděle se v Novém Městě na Moravě koná sjezd nejen evangelické mládeže; jsme vděčni, že se taková setkání i za účasti naší mládeže mohou konat, před třiceti lety by to možné nebylo.

-dnes, zítra a v úterý jsou ve Znojmě a v Miroslavi hosté, faráři z Rakouska. Zítra dopoledne mají v přednáškovém sále v AK dent zasedání, v 11.00 jim bratr senior Jiří Gruber za účasti farářů a farářek z našeho seniorátu představí naši církev a náš seniorát. Této části jednání se můžeme zúčastnit. Rakouští hosté navštíví náš kostel zítra odpoledne o půl třetí. Pokud můžete v tuto dobu do kostela také přijít, jste vítání. Děkujeme bratru Eriku Schwarzbachovi za přípravu této náročné akce i bratru faráři Sedláčkovi a sestře Daniele Bednaříkové, kteří se hostům od neděle do úterý věnují, a také vám, kdo se s hosty zítra přijdete pozdravit

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-po bohoslužbách vás zveme k posezení v Kruhu; pokud byste chtěli vyzkoušet nové posezení za kostelem, můžete s kávou posedět i tam