3. listopadu 2019

20. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i vám všem

            Celocírkevní sbírka Jubilejní toleranční dar, kterou jsme vykonali minulou neděli byla v Miroslavi ve výši 5 965 Kč a v Bohuticích 930 Kč, celkem jsme odeslali 6 895 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. Z JTD se poskytují bezúročné půjčky na opravy církevních budov.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00               setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků

                                   19.00             porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

                                   13.30             seniorky

                                   16.00             biblická hodina dětí

                                   17.00             předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      18.30             pěvecký sbor

                                   20.00             kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00               Medvídkova kavárnička

            V sobotu se koná v Brně konvent, zúčastní se bratr farář a konventuálky Jarmila Šimšová a Lia Ryšavá. Prosíme, abyste na toto jednání pamatovali ve svých modlitbách.

            U sestry Jarmily Šimšové si můžete objednat dárky z Rolničky a také kalendář s fotografiemi kostelů. Nabídka je vyvěšena na nástěnce v kostele.

V těchto dnech vyšla kniha Blažkovský deník, která poutavou formou vzpomínek a množstvím fotografií připomíná 60 let evangelického střediska Blažkov, cena knihy je 350 Kč. Máte-li zájem, přihlaste se u Lii Ryšavé. Více informací najdete na nástěnce.

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, konkrétně na nákup LED žárovek do kostela, kterými bychom rádi snížili sborové náklady na energie.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k posezení, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění.

Připomínáme, že se blíží Dárkování, více informací je na nástěnce.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích a za týden odpoledne jsme zváni na vycházku na židovský hřbitov.