30. května 2019

Nanebevstoupení Páně

-přivítání

-bohoslužby na svátek Nanebevstoupení Páně jsou jen v Miroslavi, je při nich vysluhována Večeře Páně

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá

-celocírkevní sbírka pro Jeronymovu jednotu, která se konala v Miroslavi i v kazatelských stanicích činila 20 792 Kč, děkujeme vám za vaši štědrost

-v neděli 2. června se koná ve Vanovicích Seniorátní neděle s programem pro všechny generace. Pojedeme autobusem v 7.30 z autobusových zastávek; v autobuse jsou stále volná místa, můžete se připojit

-dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru, děkujeme vám

-zpěváci mají zkoušku ihned po dnešních bohoslužbách

-v neděli se sejdeme na bohoslužbách, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, ve Vanovicích v 9.30 hodin