4. srpna 2019

sedmá neděli po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Děkujeme sestrám za vyklizení starého skladiště a bratřím, kteří pracovali na stavbě nového, také v tomto týdnu se můžete zapojit, čekají nás tyto práce:

v úterý od 16 hod se bude pracovat na přípravě bednění pro věnec, v dalších dnech by mělo následovat zabetonování věnce. Práce koordinuje bratr Mirek Šimša, kdo si můžete udělat čas a pomoci,domlouvejte se s ním.

V pátek 9. srpna jede bratr farář do Domova odpočinku v Božicích, po bohoslužbách se můžete domluvit na společnou cestu.

Chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor i takto pamatujete.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a odpoledne na koncertu Jana Škrdlíka a účastníků letošního hudebního soustředění, které pořádá s panem Škrdlíkem Město Miroslav, náš sbor zapůjčuje na koncert kostel.