6. října 2019

16. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i dalším, kteří dnes slouží sboru

-v úterý 1. 10. se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

-na fond solidarity sborů odesíláme 7850 Kč

-celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc bude vykonána 13. 10. 2019, JTD se uskuteční 27. 10. 2019

-hledáme prostředníka (mezi sborem, vedením Adopce na dálku a podporovanou studentkou Marií Namutebi), který by nahradil Marii Počarovskou, podmínkou je znalost angličtiny

-děti v nedělní škole konají sbírku, v uplynulém školním roce vybrali 1 557 Kč, které jsou určeny bratrům Forstovým na podporu experimentální léčby (prostřednictvím veřejné sbírky)

-skladiště bude během října zastřešeno a uzavřeno vraty; přívod elektřiny a terénní úpravy se uskuteční na jaře 2020

-staršovstvo děkuje Eriku Schwarzbachovi za přípravu a koordinaci návštěvy hostí z Dolnorakouské luterské církve

-v sobotu 12. října 2019 ve 14.00 budou v našem kostele oddáni Jiří Zezula a Ivana Komárková

-ve středu vykonal bratr farář pobožnost s VP u bratra Kolmana, děkujeme mu i sestrám, které ho doprovázely

-1. 10. 2019 se rodičům Zuzce Ryšavé a Janu Rozehnalovi narodila dcera Daniela, rodičům, prarodičům a zejména Daniele přejeme hodně radosti a Božího požehnání

-tento víkend, od pátku do neděle, se v novém Městě na Moravě koná Sjezd (nejen) evangelické mládeže s účastí i našich mládežníků, téma Open space (Otevřený prostor); náš bratr farář se ho včera zúčastnil jako host v panelové diskusi

Týden ve sboru

Středa                                    9.00                            RC Medvídek

                                               13.30                         seniorky mimořádně na faře!

                                               16.00                         biblická hodina dětí

                                               17.00                         předkonfirmační příprava

Čtvrtek                                  15.00                         zveme děti do zahrady

                                                20.00                        kroužek vyučujících NŠ

Pátek                                      9.00                            Medvídkova kavárnička

Sobota                                   14.00                         svatba Jiřího Zezuly a Ivany Komárkové (novomanželům přejeme radost a Boží vedení na společné cestě)

-ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu uskuteční bazar dětského oblečení, pořádá RC Medvídek

-ve čtvrtek 10. října jsme zváni do Božic na Den otevřených dveří v Domově odpočinku

-dnešní sbírka je určena na provoz našeho sboru, příští neděli 13. 10. vykonáme celocírkevní sbírku na sociální a charitativní pomoc, věříme, že na ni nezapomenete a budete štědří

– po bohoslužbách vás zveme k setkání s občerstvením do Kruhu a děkujeme za přípravu i podporu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele, v 10.00 v Bohuticích a odpoledne v 16.00 bude v našem kostele koncert Slávka Klecandra, srdečně na všechna setkání zveme