Rubriky
Ohlášky

8. prosince 2019

druhá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes odpoledne v 16.00 vás zveme na dětskou vánoční slavnost, děti nacvičily vánoční hru Ušatý osel, nebeský posel, přijďte je povzbudit a potěšit se vánoční zvěstí z dětských úst

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní slouží v našem kostele v kazatelské stanici

-před týdnem, první adventní neděli, se konalo Dárkování, děkujeme vám za krásné dárky, veškerou pomoc a vstřícnost, a také za vaši ochotu podpořit svým nákupem studentku Marii Namutebi z Ugandy a školu Filipka. Výsledek Dárkování je opět velmi vysoký 37 350 Kč. Máme z toho velkou radost a vážíme si vaší štědrosti a pomoci. Zbyvající dárky jsou vystaveny, můžete si je, teď již za koruny, zakoupit

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání vybíráme:

-Dárkování (velmi úspěšné, poděkování)

-Bohoslužbu na Štěpána připravuje mládež s farářem, uskuteční se při ní sbírka na projekt Diakonie ČCE „Dům milosrdenství v Kyjevě na Ukrajině“

-bude ustavena komise, která se bude zabývat financemi sboru a revizí kartotéky

-dopis členům kazatelské stanice Troskotovice s dotazníkem

-připravujeme projednání strategického plánu církve

-příprava sborového vánočního dopisu

-výměna farářů na kazatelně 29. 12. (hostem v Miroslavi sestra far. Marta Sedláčková, David Sedláček ve Znojmě)

-celocírkevní sbírka 25. 12. je určena bohoslovcům a vikariátu, sbírka Vděčnosti při VP  1. 1. 2020

Týden ve sboru

Středa                       8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                    16.00                                    biblická hodina dětí

                                    17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                                      biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                                    zkouška pěveckého sboru

Pátek                         9.00                                      Medvídkova kavárnička

V pátek vykoná bratr farář vánoční bohoslužbu v Domově seniorů v Božicích, bylo by pěkné, kdyby nás jelo víc, jsme tam srdečně zváni

-dnešní sbírka je seniorátní a je určena pro střediska Diakonie ČCE Brněnského seniorátu, děkujeme vám za štědrost

-podél severní stěny kostela u skladiště je poměrně hluboký výkop, do nějž bude položen elektrický kabel, prosím buďte velmi opatrní, pokud tudy půjde, zejména rodiče prosím, aby dbali na bezpečnost svých dětí, za vyhloubení děkujeme

-po bohoslužbách můžeme posedět v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-připomínáme možnost koupit si čtení Na každý den a velmi čtivý Evangelický kalendář, každý výtisk za 130 Kč

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově