8. září 2019

O12. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes vás zvu na nešpor a do Kruhu, o svém pobytu a o práci s dětmi ve vesnici Bohemka na Ukrajině, kde žijí potomci Čechů, bude hovořit sestra Adéla Bednaříková, začátek je v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším, kdo sboru dnes slouží

-v uplynulém týdnu jsme měli hosty z Recklinghausenu, společně jsme pracovali na židovském hřbitově a ve čtvrtek jsme se setkali v Kruhu. Děkuji vám za ubytování, přípravu společné večeře a vytvoření krásného společenství, za pomoc při práci a zejména za to, že toto dlouholeté přátelství laskavě podporujete. Naši hosté odjížděli plni dojmů a s mnoha díky. Na rozloučenou napsali do pamětní knihy krásný text, z něhož kousek cituji: „Vyjadřujeme vám velikou vděčnost za vaši péči a čas, který jste nám věnovali, za hřejivý domov pro naše přátelství. Ve vašem městě jsme se mnohému naučili, odjíždíme s vzácnými dojmy, pokladem, který od teď budeme střežit a chceme ho dál předávat.“

-končí výstava obrazů sestry Jiřiny Uhříkové, děkujeme jí i všem vám za zapůjčení, po bohoslužbách si obrazy můžete vyzvednout, případně se domluvit na odvezení v týdnu

Týden ve sboru

Pondělí                                9.00                           setkání maminek s farářem u Férů

Úterý                                    19.00                        pravidelná porada staršovstva 

Středa                                  9.00                           RC Medvídek

                                               13.30                        seniorky

Čtvrtek                                 15.00                        hry dětí v zahradě u kostela (podle počasí)

18.30                        zkouška pěveckého sboru

                                               20.00                        kroužek učitelů NŠ

Pátek                                     9.00                           Medvídkova kavárnička

Dopoledne jede bratr farář do Božic vykonat bohoslužbu v Domě seniorů, po bohoslužbách se domluvte na společné cestě

-děkujeme všem, kdo pracovali na stavbě skladiště a úpravě terénu pro chystané posezení; v týdnu – bude-li vhodné počasí –  se bude betonovat podlaha, přihlaste se u bratra Libora Drastíka, jste-li ochotni zúčastnit se

-dnešní sbírka je určena pro náš sbor

-celocírkevní sbírku pro Evangelickou akademii vykonáme za týden, v neděli 15. září 2019, prosím pamatujte na ni štědře

-jako každou neděli vás zveme po bohoslužbách k občerstvení v Kruhu, děkuji za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a odpoledne v Moravském Krumlově