1. března 2020

Ohlášky na neděli 1. března 2020

první postní neděle zvaná Invocavit podle Ž 91 – „Vzývati mne bude a vyslyším jej.“  Vysluhování VP.

-přivítání (mimo jiné Aleny Mostecké s dětmi)

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnes slouží

-zveme vás do Kruhu, program „O dešťových srážkách v Miroslavi“ si připravil bratr Jiří Doubrava, začátek je v 17.00

Týden ve sboru

Úterý                         19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                        pěvecký sbor

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

-výroční sborové shromáždění se uskuteční při bohoslužbách v neděli 22. 3. 2020

-připomínáme zájezd do Rané u Hlinska, uvažujete-li o účasti, zapište se prosím

-dnešní chrámová sbírka je celocírkevní, postní, vaše dary vděčnosti při VP jsou určeny pro potřeby sboru

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v kostele, v 10.00 v modlitebně v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, kde budeme hovořit o doporučení, jak zlepšit financování sboru i církve podle příručky „5% a hlavu vzhůru“

– Doplnění David Sedláček: hledáme pronájem bytu pro případného vikáře.